90. let Říjnové revoluce (5)

logoLenin v Petrohradě

Koncem září – začátkem října 1917 (přesné datum není zjištěno) se Lenin vrátil do Petrohradu. 10. října se Lenin poprvé po dlouhém pobytu v ilegalitě zúčastnil zasedání ÚV SDDSR(b). ÚV schválil na tomto zasedání rezoluci o ozbrojeném povstání, předloženou Leninem. Pro přijetí Leninovy rezoluce hlasovalo deset členů ÚV, proti byli Kameněv a Zinovjev. Tato rezoluce se stala směrnicí strany.

Je třeba zdůraznit, že hlavní otázkou zasedáni ÚV 10. října byla otázka současné situace. V Leninově referátu se, soudě podle stručného protokolárního záznamu, konstatovalo, "že od začátku září lze pozorovat jistou lhostejnost k otázce povstání. To je však nepřípustné, jestliže heslo o uchopení moci sověty bereme vážně. Proto se mela už dávno věnovat pozornost technické stránce věci.

Stručný protokolární záznam říká bohužel málo o ovzduší zasedání, o diskusi, která tam probíhala a o chování účastníků zasedání. Nedochovaly se nějaké vzpomínky či písemné svědectví o tomto památném zasedání?

Takových dokumentů není moc, ale nějaké přece jen jsou. Uveďme některé z nich.

Alexandra Kollontajová: "Bylo to 10. října 1917. Z ústředního výboru strany bolševiků mne zavolali na mimořádné zasedání. Adresu zasedání nám sdělili tajně. Také doba byla nezvyklá – pozdě večer, po desáté…"

Georgij Lomov-Oppokov (46): "Lenin přišel na zasedání ÚV v paruce. Paruka a nalíčení Vladimíra Iljiče natolik změnily, že ani my, kteří jsme se s ním nejednou setkávali v době revoluce i před revolucí, jsme ho vůbec nemohli poznat."

Nikolaj Podvojskij: "Lenin zdůraznil nutnost okamžitého vystoupení a poukázal na to, že povstání musí začít v nejbližší době. Lenin trval na tom, že dále už nelze čekat, protože jinak sami dáváme buržoazii možnost organizovat proti nám odpor…"

Georgij Lomov-Oppokov: "Kameněv a Zinovjev nějak nejistě a slabě argumentovali ve prospěch nutnosti všemožně oddalovat konflikt, dokazovali nám utopismus a předčasnost ozbrojeného povstání a předpovídali naši izolaci."

Alexandra Kollontajová: "Deset rukou se zvedlo pro rezoluci, dvě byly proti… Rezoluce ÚV zvolila linii ozbrojeného povstání… Zasedání skončilo. Za okny svítalo… Historické rozhodnutí bylo schváleno. Linie je jasná."

Pokračování

45. LAŠEVIČ MICHAIL (1884 – 1928). Člen komunistické strany od r. 1901. Byl členem ÚV strany. Od r. 1918 ve velitelských funkcích v Rudé armádě, od r. 1925 zástupcem lidového komisaře pro vojenské a námořní záležitosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.