Plán Allena Dullese z roku 1945

a-dullesNíže uvedený vložený příspěvek zdánlivě nesouvisí s tématem, které se zde probírá. Myslím si, že po keho přečtení zjistíte, že souvisí s většinou témat v našem tisku a kultuře a naší a nejen naší společnosti, je rovněž do současnosti platný, USA podle něj totiž stále jednají celosvětově.

Skončí válka, všechno nějak zevšední, usadí se a uklidní. A my použijeme všechny síly, všechno zlato, veškeré materiální síly pro obelstění a ohloupení lidí! Lidský mozek, lidské vědomí je přizpůsobivé ke změnám. Zasejeme tam chaos, a nepozorovaně nahradíme skutečné lidské hodnoty falešnými, ve které budou věřit. Jak? Najdeme s námi stejně smýšlející, spojence a pomocníky v samotném Rusku. Krok za krokem se bude vyvíjet obrovská, nezměrná tragédie k zániku nejpokrokovějšího národa světa. S konečnou platností a nezvratně uhasne jeho sebevědomí.

Například z literatury a umění postupně vytrhneme její sociální podstatu. Malířům vezmeme touhu zabývat se zobrazováním a zkoumáním procesů probíhajících v hlubinách národních mas.

Literatura, divadlo, kino budou zobrazovat a oslovovat nejnižší lidské pudy a vášně. Všemožně budeme podporovat a vyzdvihovat tzv. Umělce zastávající a ztělesňující v lidském, vědomí kult sexu, násilí, sadizmu a zrady – zkrátka všelikou nemorálnost. Chaos a nepořádek vytvoříme i v řízení státu.

Neviditelně, aktivně a trvale budeme podporovat nepoctivost úředníků, korupci a všechno co vede k svévolnosti. Byrokracie a nesvědomitá práce budou vydávány za ctnost. Čestnost a poctivost budou na posměch a nikomu potřebné, budou patřit do minulosti. Sprostota a drzost, lež a klam, opilství a narkomanie živočišný strach z druhých, nestydatost, zrada nacionalizmus, nepřátelství mezi národy, nejvíc pak nepřátelství a nenávist k ruskému národu – to všechno co nejobratněji, aniž by si toho kdokoliv všiml, budeme kultivovat až to rozkvete v krásně květy a přinese toužené plody.

Jen málo lidí bude tušit nebo pochopí, co se děje…… Ale takové lidi zaženeme do bezvýchodného postavení, vystavíme je posměchu, najdeme způsob, jak je očernit a prohlásit za odpad společnosti. Vyrveme kořeny bolševizmu, zprofanujeme a zničíme základy vrozené mravnosti. Rozkladným způsobem rozložíme generaci za generací, vyvoláme erozi a odstraníme leninský fanatizmus.

Začneme působit na lidi ještě v dětských a pionýrských letech. Hlavním cílem bude mládež. Začneme ji rozkládat, mravně kazit a zbavovat cti. Z mládeže vychováme cyniky, vulgární lidi, hlupáky, neotesance, kosmopolity. Tohle učiníme.

Tento zlověstný plán byl vytvořen tajně. Ukryt před spojencem USA ve druhé světové válce – SSSR. Byl zhotoven dříve, než 2. sv. Válka skončila. Byl zhotoven v době, kdy sovětská armáda, věrna spojeneckým závazkům, ničila jednomilionovou japonskou kvantunskou armádu na Dálném východě a pomohla rozhodujícím způsobem ke konečnému vítězství nad Japonskem.

Plnění tohoto odporného plánu našim spojencem USA je úspěšné !

(Doc. Michail Kilev : Z knihy „Chruščov a rozpad Sovětského svazu“¨. 1997 Sofie, překlad PhDr. J. Stano CSc. 1999)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.