Beseda s kubánskou chargé d´ affaires

kubaBeseda s Barbarou Montalvo Álvarez byla poutavá, dozvěděli jsme se zajímavé oficiální informace. Bohužel nebyl čas na delší besedu.

Kubánců je 11 miliónů. Dožívají se v průměru 76 let.

Trvalým problémem pro život Kuby je ekonomická blokáda. Škody, které Kubě způsobila, činí asi 89 mld. dolarů – a to je jen to, co se dá spočítat. Za poslední rok to bylo 3mld. USD. O zrušení blokády se bude hlasovat na půdě OSN koncem října.

Nepřátelé říkají, že se Kuba na ni vymlouvá, aby zdůvodnila své hospodářské potíže. Kubánci  říkají – tak ji zrušte a uvidíme. Kdyby se zrušila, nastal by na Kubě obrovský rozvoj.  

Postavení žen na Kubě je výborné. Ženy dosáhly toho, že jsou v pracovně právních vztazích rovnoprávné.  Dostávají stejný plat jako muži.

43% pracovních míst mají ženy, 61% vědeckých pracovníků jsou ženy.

V těhotenství je o ženu postaráno. Rok má placenou mateřskou dovolenou a potom dostane zpět svoje místo. Svobodné matky mají taky podporu od státu.

Není u nich matriarchát, ale ženy mají takové postavení ve společnosti, které si zaslouží a to patří k socialismu a komunismu. Jsou 5. na světě v pozici žen na vedoucích místech.

Očkování dětí probíhá podle Světové zdravotnické organizace. Očkuje se proti 13 nemocem.  To není samozřejmé v rozvojových zemích. Očkování bránila i blokáda, protože na některé vakcíny má patent USA. Kubánci si tedy vyvinuli vlastní vakcíny, nové a lepší. Očkují proti více nemocem najednou.

Od roku 1961 není u nich negramotnost. Všechny děti – i postižené – chodí do školy. Mají školy i pro autisty.

Na Kubě není mnoho surovin a proto vše vsadili na vzdělání. Lidský intelekt je jejich bohatstvím.

Nikdo se neptá, kdo je člen strany. Všichni mají stejná práva.
Rozvoj společnosti je díky modelu společnosti, který je vhodný ale jen pro ně samotné.
Mají za cíl dosáhnout všeobecného blahobytu ne jen pomocí trhu, ale i jinými cestami.

Po rozpadu socialistické soustavy se měli velmi špatně. Bylo málo jídla, benzínu, krachovaly podniky. Ale lidi dostávali podporu 70 % z původního platu, než se našlo pro ně jiné místo. 

I děti se rodily malé v nejtěžších dobách, ale měly všechnu péči, dostávaly multivitamíny, když bylo málo jídla. Učebnice neměli tak pěkné s obrázky a na křídovém papíře, ale doma je slepovali. Vydrželi to, protože si důvěřovali.

Po osmi letech překonali ekonomickou krizi. Na Kubě nejsou se vším sami spokojení, protože chtějí víc.
Rozdělují blahobyt mezi všechny a kdyby nebyla blokáda, tak by mohli rozdělovat víc věcí.
Mají tam málo školek a málo domovů důchodců a proto tam zavedli sociální pracovníky, kteří se starají o lidi doma.
Teď mají deficit i bytů, protože 11 let nemohli stavět nic.
Chtěli by víc polotovarů.

Zdravotnictví mají pro všechny zdarma, ale třeba na zubní  protézy má patent USA a tedy je nemají.

Američani nemohou jezdit na Kubu na dovolenou, protože by to byl přínos pro Kubu 8 mld. dolarů ročně.

V zemědělství nejsou soběstační, neroste jim tam všechno, jsou v tropickém pásmu.

Ve veřejné dopravě také teprve teď nakupují nové autobusy a vyměňují za staré.
 
Nemohli zvyšovat penzi, teprve teď je dvojnásobná.

Nemají také úplnou rovnost a spravedlnost, ale snaží se jak to jde.

Fidel Castro už přes rok není v čele a přesto se to nerozpadlo.

Padaly otázky:

Co je to za lidi, kteří emigrují z Kuby?

Po revoluci to byla politická emigrace. Potom to je ekonomická emigrace těch, co nechtějí žít skromně.  Každý má právo žít, kde chce. Emigrace na Miami je militaristická proti Kubě. Ostatní mají s Kubou stále přátelské vztahy.
USA mají podle dohody dávat určitý počet víz Kubáncům, ale nedělají to a nutí je, aby byli ilegální emigranti. Když se dostane Kubánec na půdu USA, dostane azyl.
V ČR je 580 Kubánců legálně, na rozdíl od jiných emigrantů jsou vzdělaní a očkovaní.

Kdo bude po Fidelu Castrovi?

Fidelovi je 81 let, je stále užitečný tím, že přináší další nové myšlenky. Všechny pravomoci má jeho bratr Raul, ale i tříčlenný výbor, který má zajistit společensko ekonomické pokračování. Jsou to: prezident centrální kubánské  banky – je mu kolem 60 let. Dále výkonný tajemník státní rady – jemu je kolem 50 let. A ministr zahraničních věcí – tomu je kolem 40 let.
Kuba připravuje mladé nástupce na všech úrovních.  Ministryni financí je necelých 40 let.

Kromě nepřátel má Kuba také přátelské země?

V 60. letech došlo k přetrhání kontaktů a styků s Latinskou Amerikou kromě Mexika. Ale jejich národy zůstaly přátelské ke Kubáncům. Latinská Amerika prošla těžkými časy. Teď tam poprvé probíhá změna, která se dotýká prostých lidí. S Venezuelou udělali obchod : učitele a doktory za naftu. S podporou socialistických států se mnohdy plýtvalo, a tak se teď naučili šetřit a využívat vše. S Čínou mají obchodní vztahy. Dostávají od nich úvěry a Čína má zájem o jejich biotechnologie a celé fabriky. V roce 2006 poprvé exportovali biotechnologie do 50 zemí světa za 3mld. dolarů.

Jaké postavení má Česká republika v očích kubánských kruhů?

Kuba je ochotna jednat s kýmkoliv, ale bez podmínek a na principu rovnosti. Vyžaduje respekt. Vláda ČR není ke Kubě přátelská, ale Kuba tu má svého zástupce. A vztahy nejsou jen státní. Ona sama nikdy neurazila naši vládu ani lidi. Problémy si musí vyřešit každá země sama. Nesmí se jinému nic přikazovat.

Jak pomáhá Rusko Kubě teď?

Dnes jsou s Ruskem jiné vztahy než dříve se Sovětským svazem. Vše je v procesu změny a tedy i tyto vztahy, které lze nazvat přiměřené, když kapitalistická země respektuje socialistickou Kubu. Kubánci se učí, že se nesmí zapomínat na historii. 

Jak je to u vás energetickými zdroji?

Provádí se výzkum využití větrných smrští a další zdrojů energie. Rozhodně nebudou zemědělskými potravinami topit. To považují za velký hřích, zvláště vzhledem k tomu, že prošli dobou nedostatku jídla. Topí jen odpadem třeba z cukrové třtiny.

Jaké jsou neziskové zájmové organizace?

Jsou především umělecké. Zájemcům dají kontakty na ně na ambasádě a mají taky internetové stránky.
 
Jak to vypadá s věznicí na Guantanámu?

Toto území je protiprávně okupované USA.  Na hranici jsou kubánští pohraničníci. Je to služba životu nebezpečná. Američani pohraničníky mnohdy postříleli. USA se snaží Kubánce vyprovokovat, aby měli záminku vtrhnout na Kubu. USA dokonce za to území nabídly nájem, což oni odmítají. Na této hranici slouží všichni studenti politologie, aby měli praxi. 

Internetové odkazy:

http://emba.cubaminrex.cu/ – ministerstvo zahraničí Kuby

http://emba.cubaminrex.cu/Default.aspx?alias=emba.cubaminrex.cu/checach – Ambasáda v Praze

http://www.sweb.cz/spol_cs_kubanskeho_pratelstvi/info.html – Společnost česko – kubánského přátelství

http://www.cubaweb.cu/eng/Framepage_cul.asp?outerPage=http://www.cult.cu – kubánská kultura

Z dopisu Marie K.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.