OTEVŘENÝ DOPIS BULHARSKÉMU EX PREMIÉROVI

venezuelaPane Dimitrove, 

dne 10. října t.r. uveřejnil deník Hospodářské noviny v rubrice “Názory”, strana 11 v článku s názvem „Venezuela Huga Cháveze: Myš, která řvala“ několik Vašich tvrzení o řádně zvoleném prezidentovi Bolívarovské republiky Venezuela, Hugu Chávezovi Frías. 

Vyjádřil jste se velmi neuctivě o osobě prezidenta všech Venezuelanů. Hanlivé a urážlivé přívlastky, které jste neváhal použít, zde nechci zmiňovat, jelikož my prokazujeme úctu vysokým představitelům jiných národů, ctíme jejich právo na sebeurčení a právo na nezasahování do vnitřních záležitostí státu a jeho svrchovanosti v mezinárodním kontextu.

 Hanlivé a očerňující přívlastky použité ve Vašem prohlášení a zveřejněné v deníku, jenž se během zasedání Fora 2000 zasloužil o šíření neobjektivních informací zaměřených proti lidu a vládě mé země, kterou je mi ctí zastupovat, urážejí nejen venezuelský lid. Tím, že jste zpochybnil nesouhlasný postoj velké části české populace v souvislosti s umístěním americké radarové základny “deštník” v Brdech a prohlašujete za „pravděpodobné“, že Chávez financuje tuto opozici venezuelskými penězi, urážíte ve svých prohlášeních také odvážný český národ.

 Pane Dimitrove, nebudu dále prodlužovat tuto odpověď, jelikož vidím, že se domníváte, a dokazujete to nedostatkem úsudku a úcty k jiným hlavám státu a národům, že jste k tomu oprávněn, neboť jste zastával premiérskou funkci a působil jste v diplomacii a na poli mezinárodní politiky. Mohlo by se zdát, že nevyužíváte toho, co jste se naučil za dlouhá léta ve veřejném životě.

 Nechci zabíhat do dalších argumentací, protože se domnívám, že proud Vašich urážlivých tvrzení ohledně budoucnosti Venezuely hovoří sám za sebe, a dovoluji si Vás požádat o náležitou úctu k prezidentovi, jako je Hugo Rafael Chávez Frías, který byl zvolen svým lidem v přímých volbách a zvítězil ve všech jedenácti volbách, které se od roku 1998 ve Venezuele konaly.

Mějte úctu a bude Vám úcta prokazována, pane Dimitrove.

María José Báez Loreto
Rada vyslanec
Chargé d´Affaires a.i.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.