Kde se neustále bere legenda…

logo… o 100 miliónech obětí komunismu? 

Nejkrásnější je, že zdrojem je zde německá válečná propaganda.

 

Populační vývoj v RSFSR v porovnání s SSSR

1920……… 88 miliónů obyvatel
1928…………………………………160
1933…………………………………162 (Stalin uváděl 165,7 mil. a čistý přírůstek 3 miliony ročně, podle R. Medvěděva to bylo jeden milion ročně)
1939……………………………….. 171

Rusko SSSR
1940 …110…………………………..210
1950…100…………………………. 242
1979…………………………………262
1989…………………………………287
1990….150………………………….250
2002 ….145 miliónů obyvatel

V r.1933 jeden rolník spotřeboval potravu obsahující denně 2200 kalorií, zatímco jeden dělník toliko 2000 kalorií. Tato spotřeba v r 1940 vzrostla (vrchol v r.1938) na 2900 kalorií pro rolníka a na 2500 kalorií pro dělníka.
Jak to ti Rusové dělali, že se v těchto podmínkách "největšího koncentračního tábora na světě" množili jak koťata, že jich přibylo 60 milionů od r. 1920 do r.1990 v Rusku a 90 milionů v celém Sojuzu od r.1928 do r. 1990. Tedy čistý roční přírůstek obyvatelstva činí v Rusku 750 000 osob a v celém Sojuzu tento roční přírůstek celkově činil cca 1,2 miliónů osob a ještě stihli toto obyvatelstvo stále lépe vyživovat.

Srovnejte si to s našimi údaji o demografickém vývoji. A co říkáte tomu poklesu po r.1990? Že by tam měli válku a stalinismus?, které však nekorespondují s demografickými čísly.

Pro r. 1928 uvádějí současné zdroje pro celý SSSR 160 milionů obyvatel, pro r.1933 162 obyvatel, pro r. 1939 171 mil. obyvatel.

Vezmeme-li za základ pokles obyvatelstva v SSSR během světové války o 10 milionů, a víme-li, že během války zemřelo 20 milionů, tak, tak by likvidace 10 miliónů obyvatelstva měla vést ke snížení populace o cca 5 miliónů. Ve skutečnosti tam dochází pouze ke snížení tempa přírůstku obyvatelstva. Proto si myslím, že ten půvovní údaj, který uváděl autor knihy Evropa jaká je z doby před druhou světovou válkou je přesnější (4-5 miliónů obyvatel).

Opírám se např. o knihu Roy Medvedeva: Stalin a stalinizmus, vydanou v Bratislavě v r.1990. Tam se také hovoří o pěti a osmi miliónech.

Podle této knihy v r.1926 na Ukrajině žilo 31,2 milionů obyvatel a v r.1939 jenom 28,1 milionů obyvatel. Lze tedy odhadnout, že v r. 1932 by mohlo žít 35 miliónů lidí. Pokud předpokládáme v jednom jediném roce, že zemřelo 10 miliónů osob, tedy zhruba jedna třetina, tak jen ztěží po takovém šoku, jakým byl hladomor by mohl od r.1933 do r.1939, za šest let činit přirozený přírůstek obyvatelstva tři miliony osob, což znamená, že naprosto podvyživeným rodičům by se muselo narodit šest miliónů dětí. A to se mi nezdá být možné.

To by mimochodem ve světle těch svazových čísel znamenalo nulový přírůstek obyvatelstva ve všech zbývajících částech SSSR.

A co se týče Činy, tak snad postačí tyto dvě citace:

Pozn.:

„Ohromná Čína se svými sty milionů obyvatelstva byla nucena vedle těžké válečné náhrady postoupiti Japonsku poloostrov Liaotung takřka před dveřmi Pekingu.“
http://home.zf.jcu.cz/~krizek/havl/havl-book.htm

V r.2007 se odhaduje počet obyvatelstva Číny na 1,2 miliardy, a to přesto, že podle Černé knihy antikomunismu měli komunisté na svědomí údajně 50 milińlů obětí.
Takže u nás jediná bitva u Hradce Králové v r.1866 vedla k prudkému snížení počtu narozených, hladomory v carském Rusku zase např. velké zvýšení počtu úmrtí na počet obyvatel v dotčených guberníích (přesná čísla viz Naše doba, r.1907), kdežto komunistické čistky naopak přinesly prudké zvyšování počtu obyvatelstva. Zajímavé, že?

„Kulturní revoluce bývá označována jako jedno z největších barbarství 20. století, jehož charakteristickými rysy jsou zavraždění stovek tisíců lidí, zničení životů stovkám milionů dalších, udávání rodičů vlastními dětmi. Ztracená generace se naučila nevěřit nikomu, což se podepisuje na čínské společnosti i nyní. A dodnes není dostatečně prozkoumáno. Na čem se učenci shodují je fakt, že začalo před 40 lety a skončilo smrtí Mao Zedonga a pádem tzv. Gangu čtyř v roce 1976.“
http://www.cinsky.cz/index.php?page=clanek&id=272&lang=cs

Z několik stovek tisíců lidí 100 miliónů obětí neuděláte ani náhodou.

Autor:  rezjir

Z internetové diskuse

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.