NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (10)

logoNová smlouva se SRN

Nová vláda ve SRN složená z koalice SPD – FDP (1969-1982) se ujala moci v říjnu 1969. Kancléř W. Brandt (1969-1974) ve svém vládním prohlášení před Spolkovým sněmem 28. října 1969 ohlásil hlavní priority v oblasti východní politiky.

„Německý lid potřebuje mír v plném smyslu toho slova též s národy Sovětského svazu a všemi národy evropského východu. Jsme ochotni k čestnému pokusu o dorozumění, aby bylo možné překonat neblahé důsledky toho, co zločinecká klika uvalila na Evropu."

Jednání mezi Československem a SRN o nové smlouvě byla velmi složitá, těžká, vedena na pokračování. Mezitím byly přijaty nové smlouvy mezi SRN a SSSR.

1) Smlouva mezi SSSR a SRN byla podepsána 12. srpna 1970 v Moskvě. W. Brandt tehdy prohlásil: „Touto smlouvou jsme neztratili nic, co už bylo ztraceno…“

2) Smlouva mezi Polskou lidovou republikou a SRN o základech normalizace vzájemných vztahů byla podepsána ve Varšavě 7. prosince 1970.

3) Smlouva o základech vztahů mezi Německou demokratickou republikou a Německou spolkovou republikou byla podepsána 31. prosince 1972.

Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN byla podepsána 11. prosince 1973 v Praze.

Její přijetí bylo podstatným úspěchem československé diplomacie. Jednání byla nejen velmi těžká, ale především složitá. Právní přístupy, hlediska a pojetí řady otázek byly zcela rozdílné u zástupců SRN a ČSSR. Velmi zdlouhavá jednání byla vedena o rámci rozhovoru. Teprve po šestém kole jednání se přecházelo k podstatě věcí.

Československou delegaci vedl náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Götz, zkušený diplomat a znalec německé problematiky. Delegaci SRN vedl Paul Frank, tehdejší státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí.

Smlouva byla výsledkem dosažení možného. V dané době a za daných podmínek a celkové situace ve vzájemných vztazích a s ohledem na širší evropské souvislosti.

V článku I. smlouvy se uvádí: „Československá socialistická republika a Spolková republika Německo považují mnichovskou dohodu z 29. září 1938 vzhledem ke svým vzájemným vztahům podle této smlouvy za nulitní.“

Tato smlouva společně s dalšími, výše uvedenými, otevřely cestu k přípravě a jednání Celoevropské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Konala se v Helsinkách. Byla zahájena 3. července 1973 a ukončena 1. srpna 1975. Přijetím Závěrečného aktu. Vysocí představitelé 35 evropských států, včetně USA a Kanady, přijali „Deklaraci principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy.“Pro zahraniční politiku Československa v návaznosti na Chartu OSN a Smlouvu se SRN z roku 1973 byly v popředí takové principy jako – zdržení se hrozby silou, neporušitelnost hranic, §územní celistvost států, nevměšování do vnitřních záležitostí států.

V Helsinkách 1975 byly vytvořeny příznivé předpoklady pro rozvíjení politiky mírového soužití mezi kapitalismem a socialismem.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.