NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (11)

logoNové složitosti

Vláda SPD – FDP, pod vedením kancléře H. Schmidta (1974-1982) musela řešit nové problémy a složitosti. Rozmisťování nových amerických raket na území SRN i dalších zemí – v první polovině 80. let minulého století – zkomplikovalo vztahy nejen s Československem.

Napětí mezi Západem a Východem se vlivem politiky amerického prezidenta R. Reagana stupňovalo.

Jednání mezi Československem a SRN se zaměřovalo na obchodní výměnu, kulturní spolupráci. Rušivým faktorem, jako i dříve bylo revanšistické hnutí.

Po roce 1989

Po mocenském převratu v Československu v roce 1989-1990 a po sjednocení Německa došlo k zásadním změnám ve vztazích ke SRN. Socialismus byl v Evropě destruován a nahrazen restaurací kapitalismu.

Mezi ČSFR a SRN byla podepsána 27. února 1992 v Praze „Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.“ Smlouva má 35 článků. Potvrzuje právní kontinuitu československého státu od roku 1918, smlouvu z roku 1973, potvrzuje principy Charty OSN, Závěrečného aktu helsinské konference a další. SRN se zavázala, že bude ČSFR pomáhat při začleňování do celoevropských struktur. Po rozdělení republiky se ČR stala členem NATO v roce 1999.

Průnik německého kapitálu do ČR vytvořil předpoklady pro germanizaci hospodářství, prostoru a posléze i lidí. Tento proces není v zájmu naší společnosti.

„Česko – německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji“ byla podepsána v Praze 21. ledna 1997.Co do obsahu je odlišná od smlouvy z roku 1992. A zcela v protikladu ke smlouvě z r. 1973 a jejímu obsahu. Deklarace je problematická a pro většinu naší společnosti nepřijatelná tím, že falšuje historická fakta z konce druhé světové války. Nepravdivě interpretuje odsun Němců z osvobozené ČSR po porážce Německa ve druhé světové válce. S tím nelze souhlasit.

Odsun Němců je pro nás uzavřenou otázkou

Ve SRN od roku 1998 působí vláda SPD – Zelení. Vztahy mezi ČR a SRN jsou představiteli obou zemí označovány za „bezproblémové“. Ve skutečnosti jsou v těchto vztazích problémy, o kterých se nehovoří.

Německo nám doposavad neuhradilo válečné reparace. Tak jak to stanovily závěry konference v Postupimi a z nich odvozené další mezinárodní dohody, ujednání a normy. To je vážný, otevřený problém.

Je skandální, že v hlavním městě ČR, v Praze, působí kancelář německých revanšistických spolků a organizací. Působí v jejich zájmu, zpochybňuje Postupim, plní zpravodajské úkoly pro revanšistické centrály v Bavorsku. I další činnost je nepřijatelná.

Vláda ČR se chová nečinně a velmi podivně. Spolky odsunutých Němců z ČSR připravují tzv. individuální majetkové žaloby vůči našemu státu. Jsou to záměry, které nelze trpět.
Je skutečností, že do ČR se ze SRN šíří neofašistická hnutí. Nejen v podobě tiskovin, symbolů, ale i akcemi a dalšími záměry. Zvláště k 60. výročí porážky Německa ve druhé světové válce. Růst tohoto hnutí je velmi zřetelný i v zemích EU.

Proněmecké kruhy uvnitř ČR, ve spojení s vedením spolků odsunutých Němců organizují uvnitř ČR tzv. Program občanské obnovy Sudet. Tento program se má nakonec dostat do Evropského parlamentu k „projednání“. Jsou i další příklady.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.