Křižácké tažení proti komunismu (10)

ec17Osvobození porobených národů zpod komunistické totality

Po druhé světové válce nám celý západní civilizovaný, demokratický a humánní svět neustále opakoval, že se u nás nedodržují lidská práva, že žijeme v komunistické totalitě a že západní svět bude dělat všechno, aby nás osvobodil. Společně s námi to dosáhl.

Není mi jasné, proč s takovým nasazením nebojoval a nebojuje proti ostatním totalitám světa. Proč nechce například osvobodit obyvatele Haiti nebo Saudské Arábie. Vždyť za posledních 50 let bylo na světě mnoho diktátorských, režimů, které západní demokracie dokonce vytvořily a podporovaly (viz kapitola Přátelští diktátoři).

Proč to byl pouze komunismus, který bylo nutné zničit?

Západní humanisté i dnes chtějí národy osvobodit zpod komunistické totality. Deklarují, že v současnosti v západní hemisféře zůstal pouze kubánský totalitní komunistický režim, který porušuje lidská práva. Dokonce zjistili, že i na Slovensku byl v letech 1996 — 1998 nedemokratický režim.

Protože už několik let jsou mi podezřelá všechna prohlášení, v nichž se neuvádějí fakta, rozhodl jsem se zjistit, co o dodržování lidských práv těchto zemích píše organizace „Human Right Watch". Fakta o dodržování lidských práv v zemích našeho světa publikuje i na internetu (http://www.hrw.org). Jsou tedy přístupná a kontrolovatelná.

Pro zajímavost srovnám zprávu „Human Right Watch" pro Kubu a Haiti. Haiti jsem si vybral proto, že se tam „nedodržovala lidská práva" a země je pod přímým americkým dohledem. Působí zde mise OSN „United Nations (U. N.)/OAS International Civilian Mission (MICIVIH)" a USA zde mají své vojáky.

Na stránce http://www.hrw.org/wr2k/americas-04.htm se popisuje nedodržování lidských práv na Kubě. Zpráva na čtyřech stranách říká, že na Kubě není svoboda tisku a projevu. Disidenti jsou vězněni apod. Zkrátka a dobře, je tam podobná situace jako byla u nás před rokem 1990. Zpráva neříká, že by policie nepohodlného člověka zastřelila na ulici.

A jak je to na Haiti, kde se o porušování lidských práv nedovídáme? Ze zprávy „Human Right Watch" o Haiti (http;// www.hrw.org/wr2k/americas-06.htm) vyberu pouze některé části. Zpráva na třech stranách například říká (podle údajů UN/OAS mise na Haiti), že policie (Haitian National Police) na Haiti v roce 1996 zabila 59 osob, v roce 1997 53, v roce 1998 31 a v roce 1999 více než 57 osob. Výsledkem operace policie 11. 5. 1999 v Port-au-Prince v sekci Carrefour-Feuilles bylo 11 mrtvých mužů, z nichž většina byla střelena do hlavy na policejní stanici. „Human Right Watch", odvolávající se na zprávu mise UN/OAS, uvádí, že v roce 1997 bylo na Haiti zabito 152 osob při 88 lynčovacích akcích. V roce 1998 došlo k 61 lynči. Bylo při nich zabito 90 lidí. Oběťmi většinou byly podezřelí kriminálníci a lidé s údajnou nadpřirozenou ďábelskou mocí. A to se děje před očima mise OSN a vojáků USA.

V současnosti v televizních zprávách často vidíme občana Kuby – disidenta, jemuž komunisté omezili lidská práva. Nemá svobodu, aby mohl psát, co chce, případně ho odsoudí za zločin proti republice. Ve zprávách nikdy nezapomenou připomenout, že to je výsledek komunistické totality. V TV chybí zprávy z Haiti, kde odhadem zabijí 2 — 3 osoby týdně, přičemž polovinu má na svědomí státní policie.

Proč se o nich nedovídáme jako o výsledku kapitalistické totality na Haiti, která porušuje lidská práva mnohonásobné víc než komunisté na Kubě?

Je to proto, že západní informační systém je totalitní a Kuba se pomlouvá za účelem odstranění systému, který tam brání naplno rozvinout motroctví (moderní otroctví) neoliberalismu. Naproti tomu Haiti je plně v rukou cizích vládců, a proto tam už nikoho lidská práva nezajímají.

Stručně srovnám, jak „Human Right Watch" popsala dodržování lidských práv na Slovensku v roce 1998, kdy jsme měli „nedemokratickou vládu" Vladimíra Mečiara, a vládu Saudské Arábie, kterou nikdo z mocných tohoto světa za nedodržování lidských práv nekritizoval.

Podle „Human Right Watch" Mečiarova vláda realizovala pochybná lidská práva. Měla vliv ve státní televizi, kterou využívala při volbách. Zmařila referendum a tak podobně (http://www.hrw.org/worldreport99/europe/slovakia.htmi).

Podle „Human Right Watch" v Saudské Arábii vláda absolutní monarchie pokračuje v porušování širokého spektra občanských a politických práv. Nedovoluje kritizovat vládu, nedovoluje vytvářet politické strany. Jedince zatýká bez obvinění a zadržuje bez soudu. Používá mučení a tresty smrti. V roce 1998 bylo jen do října vykonáno přinejmenším 22 trestů smrti a tři amputace rukou. Ženy jsou diskriminovány ve vzdělání a práci a nemají volnost pohybu. Jsou zakázána všechna náboženství kromě islámu. Saúdskoarabská monarchie má velkou moc. Král může jmenovat a odvolat soudce. Diskriminuje desetiprocentní šítskou komunitu. Vláda vlastní domácí televizní a rádiové stanice. Privátní média jsou kontrolována apod.

Přitom západní média, američtí senátoři a domácí Pomlouvači o slovenské vládě referovali jako o nedemokratické. Proč naše a západní média, stejně jako američtí senátoři, kteří se vyžívají v posuzování dodržování lidských práv v cizině, Saudskou Arábii nekritizují? Nekritizují ji pro stejné důvody jako Haiti. Saudská Arábie jde na ruku světovým korporacím a to stačí, aby se nikdo nestaral o dodržování lidských práv.
Proto humanisté, demokrati a západní média nedeklarují, že chtějí porobené národy na Haiti a v Saudské Arábii osvobodit od kapitalistické totality, jako už osvobodili národy od komunistické totality.

Pokračování

Z knihy : Ondráš, Karol: Bohové současných mytologií. Černá kniha tzv. demokracie.  EKO konzult, Bratislava, 2001

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.