Křižácké tažení proti komunismu (9)

ec17Podstatná věc mne však stále straší

Allan Dulles, Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, kotelníci, disidenti, Pomlouvači a pouliční mudrlanti často deklarovali, že v operaci Splinter Factor a v mnoha dalších akcích podobného typu jde o osvobození porobených národů zpod komunistického útlaku. Myslím si, že je to pouze fráze Velkých samců.

O co vlastně šlo? Kdo nám odpoví?

Je možné, že nám odpověď dá vývoj v těchto zemích po roce 1989, tj. po osvobození zpod komunistického útlaku. Deset let vývoje v těchto zemích, vývoj životní úrovně, ekonomiky, zločinnosti, zemědělství, zdravotnictví, školství a vědy spíše hovoří o tom, že jsme se sice komunistického útlaku zbavili, ale stali jsme se ekonomicky a politicky závislými, porobenými národy. Myslím si, že o to v operaci Splinter Factor šlo. O získání ekonomického a politického vlivu nad rozsáhlým územím (více než 17 % světa) s ohromnou dolarovou hodnotou a nad více než 350 miliony obyvateli, také s ohromnou dolarovou hodnotou, a ne o zajištění lidských práv a svobody. Proto musel zemřít László Rajk, Tvajčo Kostov, Rudolf Slánský, Vladimír Clementis a další. Kdy naši humánní a demokratičtí představitelé v našem „svobodném a demokratickém" státě oficiálně Přitakávačům řeknou, že podíl na smrti Slánského a Clementise má také demokratická, americká CIA a nejen krvelační komunisté? Asi nikdy.

A co na operaci Splinter Factor říkají Přitakávači? Většinou nic, protože se o ní nedozvědí. Někteří z nich se možná splaší a změní směr postupu ve stádu. A co na operaci Splinter Factor říkají Velcí samci? Předpokládám, že pouze spokojené pokývají hlavou a zašeptají: „To komunistům patří."

A co na operaci Splinter Factor říkají Pomlouvači socialismu a komunistů? Asi jen prohodí: „Operace Splinter Factor je v porovnání se zločiny komunismu zanedbatelná. Stala se vůbec?"

Pokračování

Z knihy : Ondráš, Karol: Bohové současných mytologií. Černá kniha tzv. demokracie.  EKO konzult, Bratislava, 2001

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.