Křižácké tažení proti komunismu (3)

ec17Co vybrat z Černé knihy komunismu a srovnat se skutečností?

Milí čtenáři, můj mozek si myslí, že se nás autoři knihy Černé knihy komunismu snaží splést. Proto bych alespoň na některých případech, jež se v ní popisují, chtěl ukázat, jak jednostranně a nepravdivě popisují vraždění, teror a represálie komunistů. Rád bych ukázal, jaká je pravda podle dostupných fakt, jež si můžete ověřit.

Jaký příklad vybrat, když možností je hodně? Může to být pomoc kapitalismu při vraždění v občanské válce v Číně, v Rusku, v Indočíně, v Latinské Americe atd. Mohou to být zločiny kapitalismu při organizování první a druhé světové války. Jenže tyto počty několikanásobně převyšují reálná a vymyšlená čísla obětí zločinu komunismu. Skutečně je těžké vybírat ze zločinů kapitalismu, jež jsou ve velké míře podloženy dokumenty a podrobně popsány v mnoha knihách (některé cituji i já). Je přirozené, že současný totalitní informační systém je nepropaguje.

Vybral jsem tři příklady. V prvním ukážu, jak jednostranně ČERNÁ KNIHA-komunismu popisuje zločiny Pol Pota v letech 1969 až 1979 v Kambodži, ve druhém zločiny komunistického systému v zemích východní Evropy v letech 1949 až 1953 a ve třetím srovnám experimenty demokratického kapitalismu v Indii a komunismu v Číně.

ad 1. K popisu zločinů kapitalismu v Kambodži za vlády Rudých Kmérů pod vedením Pol Pota mám tři hlavní důvody:

a) Komunistický režim Rudých Kmérů se v knize ČERNÁ KNIHA-komunismu popisuje jako nejkrvavější a nejobludnější, jako jasný důkaz morální degenerace komunistického systému.
b) Zločiny Pol Pota a Rudých Kmérů oficiální propaganda široce medializuje a zná je téměř každý. Proto je nemusím opakovat.
c) Zločiny kapitalismu v Kambodži jsou dobře doloženy dokumenty, takže bude jednoduché je popsat.

ad 2. Jako občan Slovenska pokládám za přirozené vědět také o zločinech komunistického systému v zemích východní Evropy v letech 1949 až 1953. Proto ve zkratce toto období popíši. Vybral jsem si ho také proto, že mám zájem, aby nejen Přitakávači věděli, jak to vlastně bylo, ale aby se Velcí samci stále neshazovali neznalostí faktů.

ad 3. Srovnání experimentů demokratického kapitalismu v Indii a v Číně bych použil pouze jako příklad mnoha dalších experimentů demokratického kapitalismu ve světě.

Krvavé stopy v historii Kambodže

„Pokaždé, když přicestuji do USA, mne ohromí ignorace vysokého procenta populace, která nic neví o Latinské Americe ani o ostatním světě. Je zcela slepá a hluchá ke všemu, co se děje za hranicemi Spojených států." Eduardo Galeano, latinskoamerický spisovatel a historik (Progressive Magazíne, červenec 1999)
Byli to Rudí Kmérové, nebo americký imperialismus, kdo v historii Kambodže zanechal krvavou stopu?

V knize ČERNÁ KNIHA komunismu se na straně 508 o kambodžském komunismu píše:

„…Ale stopa, kterou Rudí Kmérové zanechali v historii, je celá v krvi…" Proto se pokusím na zločinech Rudých Kmérů pod vedením Pol Pota ukázat, co a kdo byl původcem genocidy v Kambodži. Budu se snažit přinést fakta, která si může ověřit každý. Dokazují, že genocidu v Kambodži začal americký imperialismus, a tak podpořil filozofii Rudých Kmérů a přinesl jim popularitu. Vydatně je podporoval. Ví to celý civilizovaný svět — kromě Přitakávačů a mnoha Velkých Samců. Jsem přesvědčen, že to věděli také autoři Černé knihy komunismu. Jenže nedostali úkol o tom psát.

Pokračování

Z knihy : Ondráš, Karol: Bohové současných mytologií. Černá kniha tzv. demokracie.  EKO konzult, Bratislava, 2001

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.