Křižácké tažení proti komunismu (4)

ec17Stručná historie Pól Pota

Narodil se jako Saloth Sar 19. 5. 1928. Vzdělání získal v Paříži, kde ho inspirovala ideologie Mao Ce-tunga. Vedl kambodžskou zemědělskou armádu proti Lon Nolově vládě, kterou podporovaly USA. V roce 1975 zvítězil. Kambodžský komunismus trval tři roky a osm měsíců. Během této doby násilně zahynulo kolem jednoho milionu Kambodžanů. V roce 1979 pod tlakem vietnamských vojáků Pol Pot utekl i s hrstkou Khmérů do džungle, kde v dubnu v roce 1998 zemřel.

V knize Černá kniha komunismu jsou zločiny Rudých Kmérů pod vedením Pol Pota popsány v celé kapitole. Je to 48 stran krve.

Jednostranný pohled plný lží svědčí o morálním úpadku autora kapitoly Jeanna-Louise Margolina. Vyplatí se to přečíst a srovnat se skutečností. Kapitola je popsána typicky pro Přitakávače. Některé základní informace se nezmiňují, souvislosti se nevysvětlují, ale zato se apeluje na emoce čtenáře a zneužívá se jeho neznalost faktů.

Při čtení kapitoly mne zarazily některé skutečnosti. Dokázal jsem zjistit, co bylo důvodem vzniku Rudých Kmérů, jaký byl jejich volební nebo bojový program, ideologie. Autor nevysvětlil, jak je možné, že v roce 1975 vyhráli občanskou válku proti vládním vojákům. Přitom, jak se píše na str. 553, měli v roce 1975 pouze 60 000 bojovníků, necelé l % obyvatelstva.

– Jak je možné, že je lidé podporovali? 
– Jak je možné, že v džungli přežili od roku 1979 do roku 1991? Kdo je zajišťoval a vyzbrojoval?
– Jak je možné, že jejich vůdci nebyli souzeni jako váleční zločinci a v roce 1982 se dokonce preferovalo jejich místo ve vládě?
– Kdo hlasoval za to, aby zločinecká vláda Pol Pota po útěku do džungle ještě deset let měla křeslo v OSN? Vyvstává příliš mnoho otázek, na které jsem hledal odpovědi. V Černé knize komunismu si autor nepoložil základní otázky. A to pouze proto, že by mohly vyjít najevo zločiny kapitalismu v Kambodži, mohl by si je uvědomit i obyčejný Přitakávač.

Co říkají fakta 

V této kapitole budu prezentovat fakta, která je důležité znát, aby se vytvořil ucelený obraz o Rudých Kmérech, a Kambodži. Uvedené skutečnosti jsou pouze stručným souhrnem z několika publikací [5,16] a z článků na internetu: 
Manos Chakravarty: Who’s responsible for Pól Pot?(Financial Express, 4.1.1999) http://www.finddalexpress.com/fe/daiiy/19990104/004568.html    
John Pilger: Friends of Pol Pot (The Nation, May l, 1998)
http://www.globalpolicy.org/security/issues/polpot.htm
Edward S. Herman: On War Criminality and Impunity
http://www.lol.shareworld.com/Zmag/articles/hermansept97.htm
Pol Pot: U. S. Ally. (Eat the State, Politics with Bite) Volume l, #47, August 5, 1997,http://eatthestate.org/01-47/PolPotAlly.htm

Scott Neuman ve FOX News v článku Pol Pot: Cambodia’s Elusive Butcher píše: Monarcha — vládce Kambodže princ Norodom Sihanuk nebyl ochotný podporovat zničení vietnamských vojenských základen na východě Kambodže. Proto byl s podporou USA odstraněn. Na jeho místo byla dosazena vláda generála Lon Nola, která však v roce 1975 snadno podlehla vojskům Rudých Kmérů.

V roce 1969 prezident USA Richard M. Nixon s podporou poradce pro zahraniční věci Henryho A. Kissingera nechal Kambodžu bombardovat, protože předpokládal, že severovietnamská armáda tam má velení a základny. Bombardování pokračovalo až do srpna 1973. Kromě letadel sem Nixon v květnu 1970 poslal také americké vojáky.
Holokaust, který v Kambodži realizovaly USA, byl pouze vedlejším efektem holokaustu ve Vietnamu. V letech 1969 až 1973 americké bombardéry, pokoušející se zničit severovietnamské základny v Kambodži, z nichž mnohé nikdy neexistovaly, zabily více než půl milionu kambodžských zemědělců. Pouze v roce 1973 americká letadla B-52 Kambodžu bombardovala 160 dní a na rýžová pole, vesnice, zavodňovací kanály a na předpokládané pozice vietnamských vojáků shodila 240 000 tun bomb. Bylo jich o 50 % více, než bylo svrženo během druhé světové války na Japonsko! Šlo o učebnicový projev postoje čisté rasy vůči podlidem — Kambodžanům. Je nutné připomenout, že toto barbarské bombardování bylo pro USA velmi jednoduché, protože kambodžští zemědělci neměli žádné protiletadlové ani pěchotní zbraně. John Quigley popisuje [16], jak v roce 1979 letěl nad Kambodžou a na zemi viděl velké množství dokonale kulatých rybníků. Až později mu v Kambodži vysvětlili, že to byly krátery po amerických bombách, které Kambodžané zavodnili a chovají v nich ryby. Rybné hospodářství mohlo dobře prosperovat, protože Američané shodili až 500 000 tun bomb. Odhadujeme-li, že jedna bomba váží 100 kg, pak je v Kambodži přibližně 5 milionů rybníků, přibližně jeden rybník na obyvatele. Alespoň tak se Američané postarali o pozůstalé. Není nutné připomínat, že už samotný akt bombardování byl mezinárodním zločinem a všichni, kdož se na něm podíleli, jsou zločinci.

Jak píše Edward S. Herman (Profesor Emeritus at the Wharton School, University of Pennsylvania), finská vláda ve své studii odhaduje, že v první fázi americké genocidy v Kambodži zemřelo přibližně 600 000 lidí. Ze země utekly 2 miliony obyvatel. Michael Vickerey odhaduje, že v první fázi bylo zabito 500 000 lidí. Na konci první fáze, když Rudí Kmérové zvítězili a v dubnu 1975 okupovali Phnompenh, byla Kambodža rozbitou a zničenou zemí na pokraji masového hladomoru. To byl výsledek americké genocidy. Zajímavé je, že během americké genocidy v Kambodži masmédia nepsala o „killing fields" (terén na zabíjení) v Kambodži, nepsala o zabitých a zmrzačených zemědělcích. Dokonce ani vláda USA o tom mnoho nevěděla [16]. „Killing fields" je pravděpodobně nezajímaly. Vždyť to byli jen Kambodžané, kteří se dostali do mlýnského kola amerických zájmů v Indočíně. Zajímavé je, že v té době USA zastavily jakoukoliv pomoc Kambodži. Je možné, že tím chtěly zvýšit účinek bombardování. Vysocí američtí úředníci předpokládají, že až milion Kambodžanů zemřelo hladem ještě předtím, než se k moci dostali Rudí Kmérové, kteří násilím vyhnali lidi z Phnompenhu do vesnic, protože nebyla jiná možnost je uživit. To se na Západě interpretovalo jako nelidský čin. 

Důkazy z oficiálních odtajněných dokumentů USA v roce 1987 říkají, že šlo o americký teror v Kambodži, který Pol Potovi pomohl k moci. „Oni ho používají (bombardování) jako hlavní téma propagandy," referoval ředitel operace CIA 5.2.1973.

Výsledkem tohoto přistupuje úspěšné verbování mladých mužů (a) propaganda je nejefektivnější mezi utečenci, kteří byli vystaveni náletům B-52." Bombardování Kambodže a vojenská invaze USA malé skupině extrémistických nacionalistů s maoistickou nafoukaností, Rudým Kmérům, poskytly katalyzátor k revoluci, která předtím mezi kambodžským lidem nebyla populární. Nebyly to myšlenky komunismu, nýbrž kapitalistická genocida, která Rudé Kméry postavila na nohy.

Díky účinkům amerického bombardování v Kambodži Kmérové Kambodžany přesvědčili, že cizí vliv a názory ze zahraničí zemi škodí, a proto je nutné je vyhubit. Prosazovali, že Kambodžané se mají zabývat pouze zemědělstvím bez cizí pomoci.

USA Kambodžu v první polovině dekády genocidy bombardováním devastovaly, jak to nazvala finská vláda. Poté následovala druhá část genocidy, během vlády Pol Pota v letech 1975 – 1978. Tajné bombardování Kambodže pod vedením Nixona a Kissingera zabilo snad více Kambodžanů, než jich popravili Rudí Kmérové. Jisté je, že bombardování posilnilo jejich dravost a barbarské chování k vesnické elitě a tím vůdcům, kteří byli spojeni se zahraničím nebo podporovali cizí terorismus. Samozřejmě, humánní a demokratičtí politici, jako například Henry Kissinger popřeli, že by USA a Nixonova vláda měly za Kambodžu nějakou odpovědnost.

Pokračování

Z knihy : Ondráš, Karol: Bohové současných mytologií. Černá kniha tzv. demokracie.  EKO konzult, Bratislava, 2001

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.