Zahraniční rozvojová spolupráce ČR

logo Dovoluji si vás seznámit s rozvojovou pomoci České republiky a plány Ministerstva zahraničních věcí na několik let dopředu. Jsem si vědom, že jako malá země, nemůžeme vynakládat na rozvojovou pomoc mnoho prostředků, ale důležité je si uvědomit, že všechno co se dělá má svůj smysl. I když nemůžeme současně změnit uspořádání společnosti, je důležité vědět co se dělá pro to, aby ti méně šťastní obyvatelé planety mohli vést důstojnější život.

uganda3

 

 

Uvedu jeden příklad za všechny. Pitná voda. Přístup k pitné vodě je u nás naprostou samozřejmostí. V této situaci se však většina obyvatel naší planety nenachází. Ve třech desítkách nejchudších zemí světa se člověk dožije v průměru méně než padesáti let. V mnoha zemích nemá ani polovina obyvatel přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě. V celé řadě zemí umírá každý desátý novorozenec.

Česká republika jako člen mezinárodního společenství vyspělých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem. Proto pokládá za svůj morální závazek podílet se na koordinovaných mezinárodních aktivitách zaměřených na snižování chudoby v méně vyspělých státech a méně bohatých částech světa. V současném globalizovaném světě jsou události, jevy a osudy zemí i lidí vzájemně provázané. Chudoba je často zdrojem nestability, ozbrojených konfliktů, nelegální migrace či organizovaného zločinu. Bezpečnost je však nutno chápat i obecněji, v návaznosti na riziko šíření infekčních chorob nebo na zhoršování životního prostředí.
Pokládám za nutné, seznámit ty, kteří o to budou mít zájem se současným stavem situace. Česká republika vynakládá v současné době 0,12 HND na rozvojové projekty. Do roku 2015 by tato částka měla stoupnout podle závazku EU na 0,33 HND.

Rozvojové cíle tisíciletí

Jako ČR plně podporujeme Rozvojové cíle tisíciletí z roku 2000 a potvrzené na summitu OSN v září 2005. Tyto cíle jsou:

 

rozvojove_cile_tisicileti

Jako malá země nemůžeme podporovat všechny rozvojové státy. ČR si proto vybrala několik nejchudších zemí světa jako svoje priority na které zaměří pozornost a pomoc. Jedná se o tyto země:

priority

Kdo se účastní?

Do české rozvojové spolupráce je zapojena řada subjektů, které realizují jednotlivé projekty pod vlajkou ČR – od nevládních organizací, přes vysoké školy až po soukromé firmy.

 

Plánování

V červnu 2005 schválila vláda ČR pětileté programy rozvojové spolupráce s prioritními zeměmi na období 2006 – 2010. Vše bylo navrženo s ohledem na základní potřeby přijímající země tak, aby byl nastartován udržitelný hospodářský a lidský rozvoj. Pomoc se vždy soustředí do určité geografické oblasti z důvodu velikosti některých zemí.

 

zdroj: materiály Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.