Ze Zpravodaje europoslance D. Strože (1)

euJak se do mě obuli hoši z KSM

Na webových stránkách Komunistického svazu mládeže http://www.ksm.cz se Leopold Vejr v dvoudílném traktátu Ne imperialistické integraci! velmi kriticky pustil do knihy Jakou Evropskou unii chce levice, kterou jsem (spolu s Emilem Hruškou) vydal před nedávném.

Vejrovi se sice stejně jako mně nelíbí současný stav Evropské unie, odmítá ale zároveň navrhovaná řešení parlamentní levicové frakce GUE/NGL, jejímž jsem Členem. Záporně rozebírá její vztah (i mnohých západoevropských levicových stran) ke komunistickému hnutí a naopak. Kromě jiného potom píše: „Ačkoli hodnocení podstaty vzniku a fungování Evropské unie a východiska ze současné situace navrhovaná pány Strožem a Hruškou nemají s komunistickou politikou mnoho společného, současný stav unie je v knize popsán přesně."

Leopolda Vejra popudilo totiž hlavně mé konstatování, že „je nepopiratelným faktem, a ten musí uznat a akceptovat i levice, že evropská integrace podala epochální historický výkon: po desetiletích strašných kapitalistických válek zajistila mír mezi zúčastněnými státy". V tomto Vejr spatřuje mou podporu „reakčních a revanšistických sil", či „potlačování dělnického hnutí" – a k tomu navíc mu ještě jaksi vychází, že za „stabilní mírové vztahy" považuji „boj proti světovému socialistickému společenství".

Leopoldu Vejrovi je prostě obsah knihy Jakou Evropskou unii chce levice příliš málo radikální, málo revoluční. Na štíru je prý text i s vědeckou marxisticko-leninskou teorií. A aby svá zjištění alespoň trochu zvýraznil, neváhá připojit: „Co lze ale čekat od člověka, který se v minulosti nesnažil přispívat k řešení problémů socialismu poctivou prací, nýbrž v roce 1968 emigroval do NSR a odtud proti socialismu otevřeně brojil. Ano, takovým člověkem je ‚soudruh‘ Daniel Strož, současný poslanec EP za KSČM, a mimochodem občan SRN, nikoli ČR."

V těchto tvrzeních Vejr ovšem už značně přestřelil: netuší zřejmě, že zrovna snahy o reformy socialismu mě do ciziny přivedly, a jelikož mě neopustily ani tam, byl jsem za ně zbaven československého občanství. Neobstojí ani Vejrova výtka k mému „němectví", kterým jsem se ostatně nikdy netajil; právě také Němec Karel Marx byl totiž tím, kdo hrubému, primitivnímu, rovnostářskému a lokálnímu komunismu předpovídal zhroucení. Alespoň špetka zdravého internacionalismu by tudíž Vejrovi nemohla uškodit.

Závěrem ještě připomínám Leopoldu Vejrovi a všem dalším mládencům a dívkám v KSM, kteří o tom nevědí, že jsem coby poslanec zařazený v GUE/NGL od samého počátku vystupoval proti snahám postavit v ČR mimo zákon jak KSČM, tak i jejich komunistickou mládežnickou organizaci, a to nikoli jenom podepsáním několika petic. Přenesl jsem tato témata na půdu EP, stejně jako později problematiku amerického radaru, což vyvolalo zpětně – především u senátora Parlamentu ČR Martina Mejstříka a osob s ním stejně smýšlejících – ostrou protireakci. A protože své komunistické smýšlení vnímám demokraticky, sděluji, že neberu výpad hochů z KSM úplně ve zlém, ale naopak se i teď, po novém verdiktu o zrušení této organizace pražským Městským soudem, v EP opětně v její prospěch vyjádřím. Vždyť horké hlavy dvaceti a třicetiletých se časem zchladí, až přijde nevyhnutelný přestup do reality. Sám jsem toho přece, jako někdejší zapálený „osma-šedesátník", živoucím příkladem.

Daniel Strož, europoslanec za KSČM

Zpravodaj č. 4/2008. Informace o aktivitách europoslance Daniela Strože. Vydání financováno frakcí GYE/NGL Evropského parlamentu

http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3871&item=38658&category=

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.