Proč levice odmítá Lisabonskou smlouvu (8)

euOdpověď Daniela Strože, poslance EP v GUE/NGL, na tři písemné otázky Tomáše Pirkla z Czech New Agency v Bruselu, položené v květnu 2008

1. Myslíte si, že Lisabonská smlouva nakonec projde ratifikačním procesem, tj. že ji schválí všechny členské země EU? Pokud ne, ocením, zmíníte-li státy, kde podle vás narazí.
2. Myslíte si, že by o takovém textu měli rozhodovat čeští občané v referendu?
3. Myslíte si, že je reálné, že smlouva začne nabíhat v platnost od začátku roku 2009, tedy v době českého předsednictví EU? (Případně neobáváte se toho s ohledem na české předsednictví?)

Daniel Strož odpověděl následovně:

1. Takzvaná Lisabonská smlouva nejspíše tzv. projde, protože o její ratifikaci v jednotlivých členských státech mají, jak se zdá, rozhodovat pouze parlamenty bez účasti široké veřejnosti. Nepřijetí smlouvy by mohlo způsobit Irsko, kde podle mých informací má dojít k referendu.
2. Jsem přesvědčen o tom, že o tak důležité záležitosti, týkající se doslova všech občanů EU, by mělo být rozhodováno formou referenda, tedy procedurou svrchovaně demokratickou. Pokud jde o Českou republiku, zde by měla napřed proběhnout důkladná a nikoli jen jednostranně propagandistická kampaň, která by občanům vysvětlila obsah dokumentu, o němž dosud ve valné většině nemají ani minimální představu. V roce 2007 jsem na toto téma připravil dvě knižní publikace – Jak dál s Evropskou ústavou? a Jakou Evropskou unii chce levice; ty však ve většině českých médií nenalezly žádnou odezvu.
3. Nevím, kdy Lisabonská smlouva – bude-li přijata -nabude účinnosti. Pokud by se tak mělo stát v půlroce českého předsednictví v Radě EU, nemyslím, že by to mělo na jeho průběh nějaký vliv. Vůbec se domnívám, že kolem českého předsednictví propuká zbytečný humbuk. Odbude se totiž stejně standardně, jako předsednictví jiných členských států.

Zpravodaj, informace o aktivitách Daniela Strože, číslo 3, červen 2008

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.