Nechali rozkrást stát a zbohatli na podvodech

logoUž 20. let  uběhlo od sametu, který jedním přinesl toliko  očekávanou  „svobodu“, což  je  velice problematické slovo, z ohledem na to, jaký  život  je  nám dán  žít  v této zemí v dnešních  časech, kdy svoboda jedněch, je  nesvobodou druhých, ale  co jsme si  vycinkali na  náměstích, to dnes žel také máme. Je nepochybné, že v tamtěch převratových letech bylo více lhaní než  pravdy a to se žel protahuje i do dnešních  let. Každá  lež  je dobrá, jen aby  byla očerněná  minulost, někteří si  toto dokonce vybrali jako svou živnost.

 

Jenže  ony převratové událostí nevedly k svobodě  člověka, ta je stále  v křečích, jen zákony se změnily a umožnily  jedním  beztrestně  krást a rozkrádat a druhé spoutaly  takovým rigolem životních nejistot a v tomto slova smyslu i zcela likvidačními  pokutami, že  to jakýkoliv odpor proti dnešních uzurpátorům mocí už v zárodku likviduje.  Došlo to  tak  daleko, že  z mnohých tento režim nadělal nuzáky, žebráky, bezdomovce,ženy  lehkých mravů, ale i více jak čtvrtinu národa postavil do situace, kdy jen stěží  zvládá  platit životní náklady a  žije od  výplaty do výplaty. Kde  jsou ty  časy, kdy si  zde jedni stěžovali, že  jich systém  utlačuje  a že s jejích vzděláním  jim neumožňuje  dělat v jejich oboru, pokud  ovšem nebyli odpůrci režimu, Ti to ani v dnešní době  nemají lehké, je  mnoho případu, kdy člověk s levicovou  orientaci vyletěl z práce a jak krásně  zní slovo „nadbytečnost“.

Časy se změnily a  ejhle, mnoho lidem se  vzděláním a to i  tím nejvyšším a  s tituly, jenž byli  propuštění a nemohou se uplatnit na trhu práce  vezmou za  vděk i oné pověstné lopatě, jen aby  nestali jako  žebráci před jeho blahorodím na úřadu práce. To již  nehovořím o těch sociálně slabých, kteří  žijí z těchto dávek, nebo těch  jenž plní  ne  fronty na  banány, ale  na  pracovních úřadech a  jejichž rodiny  jen stěží vyžijí z toho, co zajišťují velice děravé sociální sítě tohoto státu. A  nikdo z úředníků nemůže z  jistotou  tvrdit, že nechtějí  pracovat, to  je  jen minimům z takto postižených lidí. To jen Ti, jenž je jim to jedno, nebo státem placený  úředník  má  takovýto názor. Každý  z nás  ve své rodině  má takovéto postižené, kteří  byli propuštění  z práce  a nemají šanci se do pracovního procesu   vrátit a  už  vůbec  ne  ve svých profesích. V celé  zemí je  jich okolo  půl miliónu, pokud už jich dnes není více.

Dnes  se  lidé snaží  ušetřit  na čemkoliv, tedy i na  jídle, ne  všechny potraviny  i když  levnější jsou  v předepsané kvalitě a tak se  může  stát, že  se to také může v příštích letech odrazit  na  zdravotním stavu  poměrně části  občanské společnosti. Již  dnes zde  zápasíme s nemocemi, které  zde  byly  v minulosti  zcela vymýcené. Ale  vrátím se  k tématu, na  který  jsem reagoval a který  mi  nedá  spát.

Blíží  se  volby, a   nastává  zase  hon na  voliče a tím  také  na jejich  hlasy a pro mnohé  i  bezstarostný  život. Kde  kdo  slibuje nemožné, snad jen  ODS v podstatě likvidaci  všeho, co ještě  zbylo  ze sociálna minulého režimu, či  těch zbytků, které ještě nebyly okleštěné  či  zlikvidované. Ono je to prostá  věc, pokud  vše  rozprodám a  pak  nechám vytunelovat, pak  i státní kasa na nic nemá a  přijde  na  řadu  občan, což se již  několik let  v této zemí  děje. Ze  začátku  občany  okradli  ve  fondech, kampeličkách, zkrachovalých  bankách, rozkradených a  posléze vytunelovaných továrnách, kdy  majetek státu  za  laciný  peníz přecházel do rukou  těch, kdož  přišli diky záměrně  děravým zákonům  ke svým majetkům. Teď jím  stát / potažmo státní  úředník a  také oni  poslanci, kteří  to mají na svědomí / šmejdí v peněženkách a na  jejich  bankovních kontech a opět mají  nastavenou ruku  na již jednou zdaněné mzdy a tak se  nedivme, že  za vše je třeba  platit a v případě  DPH, je to již  opravdu  zlodějina.

A je  jedno, zdali se pod to  podepsala pravice a jejich satelite, tedy strany, jenž  s nimi  spoluvládly a  mají  brachu  dva  nebo pět  tisíc  členů, ale  i středopravá Sociální demokracie, která o své údajné levicovostí může přesvědčovat jen  ty  méně inteligenti  občany této země.  Ano, byla to Sociální demokracie, která se  na  tomto všem podepsala.  Světe div se, teď přichází  s něčím, co  zde již  mělo  být  hned  po převratu, tedy s bojem  proti praní špinavých peněz a  zdaněním  těch, kdož  se  takovýmto způsobem obohatili  na  úkor  nás  ostatních. Pokud  bych  měl  být upřímný, pak  se podepsala i pod to, že toto  již  tady nebylo dávno zavedené a také, že  zde nebyla zavedená  milionářská daň, navíc  její  rozmezí, jenž  navrhuje Sociální demokracie dovoluje rozkrádat a  neplatit  daně i nadále. Je  mnoho politiku jenž  byli či jsou v Sociální demokracii, kteří nemají  čisté ruce.

V této souvislosti musím říci, že jedinou stranou, která toto vše považovala a to  již  velice dlouhou dobu, je KSČM, proto je také veden takový antikomunistický nátlak  na  společnost a tím  i proti KSČM. Přitom KSČM je dnes docela  o něčem jiném, než její předchůdkyně  KSČ, ale  mnohým právě toto  hraje  do karet, vybudovali si na tomto svou živnost. Z důvodu toho, že Sociální  demokracie  nepodpořila předešlé návrhy komunistů, jsou  její současné prohlášení jen velkohubou předvolební  propagandou.  

Poslanec Michal Doktor  z ODS  nás chce  přesvědčit, že Policie a Finanční úřady mají  dost možností, jak nelegální zisky postihovat, ale praxe je docela  jiná a  o něčem jiném, tady  je to markantně  vidět, nic není dotaženo do konce, korupce  je  nejen  na těchto  úřadech, což již  bylo mnohokrát  doloženo, ale  i v PČR, soudy nevyjímaje. I tento  návrh  z dílny Sociální  demokracie umožňuje  totéž, jen v rozdrobnělém  stavu, takové zákony se  pak míjí  svým  účinkem. Ono  se stačí podívat  na  tvorbu  zákonů a jejich neustále inovace, aby  bylo jasné, kdo je  hlavním  viníkem toho  všeho, ale na  straně druhé nenese žádnou zodpovědnost. I  poslanci za KSČM  jsou si  vědomí toho, že mnohým politikům ze Sociální demokracie toho  v minulostí  zůstalo  za  jejími nehty dost.

Januš Adamus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.