Štatistika verzus demagógia

kssAlebo: Najskôr premýšľať, potom veriť.

Po občianskej vojne v roku 1920 boľševické impérium (zhruba budúci Sovietsky zväz) malo 131 miliónov obyvateľov. O devätnásť rokov neskôr, teda roku 1939, malo už 170,467 milióna obyvateľov. To znamená, že za devätnásť rokov sa počet obyvateľov zvýšil o 39,5 milióna, i napriek tomu, že boľševici podľa niektorých významných slovenských kresťanov a "vytunelovaných", vyvraždili 75 miliónov nevinných ľudí.

Keď to tak počítam, ak boľševici vyvraždili 75 miliónov zo 131 miliónov, zostalo im 56 miliónov obyvateľov, z nich 5 – 10 miliónov žien v reprodukčnom veku. Týchto 5 – 10 miliónov žien muselo porodiť za devätnásť rokov 114 miliónov detí, t.j. približne 15 detí na jednu ženu. Samozrejme, to za predpokladu, že žiadne z detí počas devätnástich rokov nezomrie a v tom čase nezomrie ani jeden obyvateľ boľševického impéria. Je jasné, že starí a aj mladí zomierajú, takže keď berieme do úvahy úmrtnosť, odhadujem, že všetky ženy v reprodukčnom veku pod boľševickým terorom museli počas devätnástich rokov porodiť okolo 200 miliónov detí. To ale znamená, že každá žena by musela mať okolo dvadsať až štyridsať detí, že každá žena musela rodiť každých päť mesiacov.

Teda, tým, že počet obyvateľov v roku 1939 stúpol až na 170 miliónov je jasný dôkaz, že boľševici donútili nevinné ženy rodiť každých päť mesiacov po počas už spomínaných devätnástich rokov. Nechápem, prečo slovenská kresťanská vrchnosť, ktorá je majstrom v hľadaní zločinov iných, tento fakt prehliadla? Predsa takýto boľševický teror na nevinných ženách nemá v histórii obdobu! A patrí medzi ďalšie najväčšie zločiny komunizmu.

Taktiež prehliadli ešte väčší zločin boľševikov. Boľševici v boľševickom impériu zavraždili 200 tisíc kňazov a diakonov a prenasledovali cirkev na každom kroku, i napriek tomu, že celkový počet kňazov a diakonov v roku 1914 v Ruskom impériu bol len 113 tisíc!

(V roku 1914 v Rusku bolo 55 173 ruských ortodoxných kostolov a 29 593 kaplniek, 112 629 kňazov a diakonov, 550 mužských a 475 ženských kláštorov a 95 259 mníchov a mníšok.)

To by ešte nič nebolo, predstavte si, akí boli tí boľševici prefíkane zločinní! Podľa oficiálnych údajov v komunistickej Ruskej federácii, v závislosti na regióne, v roku 1987 bolo krstených 40 – 50 percent narodených detí a viac ako 60 percent ľudí malo kresťanský pohreb. Je to viac ako v súčasnosti vo Švédsku, Anglicku, Holandsku a v ďalších demokratických krajinách. V Anglicku je dnes vo veľkých mestách pokrstené len jedno dieťa zo šiestich narodených.

A anglické kostoly sa začali opäť plniť po roku 1989, paradoxne, imigrantmi z bývalého komunistického bloku. Pýtam sa – kto krstil v Rusku viac detí, ako v Anglicku, keď boľševici vyvraždili všetkých kňazov a diakonov až dvakrát? Je tu len jedna možnosť. Krstili ich totalitne sami boľševici – komunisti, ktorí na to nemali žiadne oprávnenie! A vlastne doteraz sa na to neprišlo! Dokonca na to neprišli ani naši najvyšší cirkevní predstavitelia!

Pretože vo Švédsku, Dánsku, Nórsku, Japonsku, Fínsku, Francúzsku, v Južnej Kórei, v Nemecku je menej veriacich ako v bývalých boľševických krajinách, natíska sa otázka, ako dokázali boľševici vyvraždiť viac kňazov v týchto krajinách, ako v boľševickom impériu, kde ako som už ukázal, zavraždili každého kňaza dvakrát! Nie je mi jasné, prečo aj tento ďalší zločin boľševikov slovenská kresťanská vrchnosť opäť prehliadla?!

Z vyššie uvedeného predpokladám, že niektorí slovenskí kresťania prehliadli ešte veľa ďalších zločinov boľševikov. Napríklad – populácia Ruskej federácie po odstránení boľševikov – komunistov od moci, od roku 1990 do roku 2008, klesla o 5 miliónov.

Pre porovnanie, od roku 1941 do roku 1946, počas druhej svetovej vojny populácia Ruskej federácie klesla o 6,5 milióna. Prečo kresťanská vrchnosť neskúma, ako sa mohol v posledných rokoch znížiť počet obyvateľov Ruska skoro o toľko, ako to dokázala druhá svetová vojna?

(Podľa Giovanni Andrea Cornia a Vladimíra Popova, počet obetí kapitalistického systému po odstránení boľševikov – komunistov od moci po roku 1989 bol 700 tisíc ľudí ročne.)

Je potrebné pripomenúť, že na odstránení komunistov od moci v bývalom socialistickom bloku a tým aj na počte obetí, ktoré sú porovnateľné s obeťami prvej a druhej svetovej vojny sa významne podieľali aj fundamentálne veriaci kresťania, kresťanská vrchnosť a pápež. Je pravdepodobné, že obete v bývalom socialistickom bloku po odstránení komunistov sú najvyššie a najvýznamnejšie v 20. storočí, okrem obetí prvej a druhej svetovej vojny, za ktoré sú kresťanská vrchnosť a fundamentálne veriaci zodpovední.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že vytunelovaní sa môžu už teraz tešiť na ďalšie zločiny boľševikov, pretože počet možností je nekonečne veľa.

Karol Ondráš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.