Pamatujme !

benesPamátný dopis Dr. Edvarda Beneše k dekretům

Stále však trvají pochybnosti o autenticitě tohoto dopisu. Pokud můžete předložit argumenty k této otázce, napište je do diskuse. Děkujeme.

Vážení spoluobčané!

V nedávné době jsme podepsali historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR.

Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938 -39.

Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varují před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „tak zvaní čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte.

Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta ČSR T.G.Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

Dr. Edvard Beneš, Praha, 11 květen 1947

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.