Ukážka ľudskej hlúposti a chamtivosti

logoBolo tu niekoľko článkov týkajúcich sa socializmu a kapitalizmu a pod nimi diskusie .Po ich prečítaní som nadobudol dojem, že väčšina ľudí je na hlavu a nemá v nej mozog a pamäť a tobož už vlastný úsudok. Tak som napísal toto:

Čo sa vyčíta socializmu, komunizmus, nad ktorým plačú humanisti nebudem vôbec brať do úvahy z jednoduchého dôvodu ,lebo nikdy neexistoval a to je historický fakt.

Tak čo vyčítajú socializmu humanisti:

1.Že zabíjal ľudí a väznil nevinných .Tu je zaujímavé, že nikto si nechce uvedomiť fakt, že ZABÍJALI VŠETCI.

Ako sa šírilo kresťanstvo? Zabíjaním a násilím. Vládca nejakého územia sa rozhodol stať sa kresťanom a s ním aj všetci jeho poddaní a kto nesúhlasil bol zabitý. Kresťania bez váhania zničili všetky písomnosti, umelecké diela, ktoré im nevyhovovali. Svojich ideových odporcov vraždili tými najkrutejšími spôsobmi aké dokázali vymyslieť . Čiže diktatúra ako sviňa. Ale to nevadí nikomu, všetci sú ticho a dokonca je kresťanstvo považované za nositeľa morálky a etiky.

Kapitalizmus ten bez váhania vraždil a mučil svojich odporcov a robí to dodnes. Stačí sa pozrieť do minulosti ako boli potlačené rôzne štrajky, demonštrácie tých zúfalých ľudí, ktorí sa snažili dosiahnuť to, čo dnes považujú humanisti a demokrati za samozrejme. Koľko vojen rozpútali kapitalisti len po rozpade socialistického bloku? Koľko ľudí pritom povraždili? Ale to nikoho nezaujíma.

2.Dôvod je ten, že komunisti prišli a zobrali majetky. To je podľa mňa ten hlavný dôvod, prečo toľko plačete nad socializmom. Pre majetky. Samozrejme zase zabúdate, že v kapitalizme väčšina ľudí nemala žiaden majetok. A tí, čo niečo mali robili ako diví celé dni aby si udržali ten svoj majetok a žili v podstate v chudobe.

A pritom ani to s tým braním majetku nie je celkom pravda. Vezmime si to združtevňovanie. Dnes si nikto nechce spomenúť, že celé to slávne gazdovanie bola jedna obrovská nikdy nekončiaca drina, bez dovolenky a prázdnin, stále nervy či bude úroda, či krava neochorie. A ešte tu bola malá skupinka bohatých gazdov, na ktorých robili tí chudobnejší a takým spôsobom splácali svoje pôžičky. Uvedomte si, že ľudia na dedine nemali veľa možnosti ako prísť k hotovosti. A do toho prišlo družstvo, komunisti zobrali role, ale predsa oni ich nezobrali ale dali tým ľuďom naspäť v podobe družstva a väčšina ľudí po čase pochopila výhody z toho plynúce.

 A máme tu znárodnenie. Znova kvílite, že komunisti zobrali továrnikovi jeho fabriku, ale že ten továrnik zdieral celé generácie robotníkov, ktorí tu fabriku postavili, vyrábali v nej výrobky a nemali s toho nič, ledva stravu a ubytovanie pre svoje rodiny v nejakej kutici, žiadnu zdravotnú starostlivosť, žiaden dôchodok, tak to vám samozrejme nevadí. Čiže komunisti správne povedali, že fabriky patria tým čo v nich robia.

Je zaujímavé, že teraz v súčasnosti, keď ľudia naozaj úplne prichádzajú o svoje majetky, tak nad tým neplačete. Viď. tie tisíce bezdomovcov a ich rastúci počet, kde sa podel ich majetok? Tu už múdro a chápajúco kyvkáte hlavou, mali si poriadne prečítať zmluvu, nemali si požičiavať, pripadne nehrať automaty a podobne. 

Z akýchsi záhadných dôvodov ste tu nabrali presvedčenie, že všetky zmeny vo svete a usporiadaní spoločnosti spôsobujú slobodomurári, židia a iní členovia tajných spoločnosti. Ako keby ste nechceli pochopiť, že spoločnosť sa vyvíja ako všetko vo vesmíre. Čo si nespomínate na špirálu vývoja? A možete kvílit a búchať hlavami o stenu koľko chcete socializmus je jednoznačne vyššie vývojove štádium spoločnosti. 

 Vyzerá to tak ako keby ste stále chceli žít vo feudalizme. Mám taký pocit ako keby ste si mysleli, že ľudia v dávnej a blízkej minulosti si žili tak ako teraz.  

 Žiadne spisknutie v tom ponímaní ako ho vy chápete nie je. Je len vrstva najbohatších ľudí, ktorí koordinujú svoju činnosť s jediným cieľom a to: UDRŽAŤ A ZVÄČŠIŤ SI SVOJE MAJETKY A ZABRÁNIŤ BUDÚCEJ SOCIALISTICKEJ REVOLÚCII, akým koľ vek spôsobom. Včítane rozpútania vojny, rozumového degenerovania populácie, alebo sypania omamných jedov do vodovodu. 

A vyzerá to tak že sa im to podarí, ale nie preto že by boli chytrejší ako ostatný ľudia, ale preto, že to tak chcete. V strachu o svoje malé majetky ste zavrhli cestu socializmu zo všetkým čo k nemu patrí, čiže nemožnosť vlastniť veľké rozlohy pôdy, výrobné prostriedky, banky, nerastné ložiska, vodné zdroje a pod.

  Radšej budete prikyvovať ich táraniu o preľudnení, ktoré samozrejme nie je. Problém je len v tom, že pre tých takzvaných nadbytočných ľudí nie je akože práca, napriek tomu, že nič nemajú. Z toho vyplýva, že nemajú peniaze, čiže sú na obtiaž, lebo skôr či neskôr sa vzbúria. 

Vy sami ste vlastne taký istý ilumináti ako oni. Veľký ilumináti sypú prášky s oblohy, dajú vyrábať liek, ktorí je škodlivý, menší iluminát majiteľ mäsokombinátu prikáže pomlieť zhnité mäso do klobás a ešte menší iluminát vypráža syry na indulone a pod. Všetci to robia z jediného dôvodu, nie sú sprostí prísť o peniaze a ich zamestnanci to robia tiež z jediného dôvodu, že nechcú prísť o pracú, čiže o peniaze a bez nich v kapitalizme ľudia zdochnú na ulici a ostatní ich prekračujú. Celé tie vaše slávne tajné spoločnosti môžu EXISTOVAŤ LEN V KAPITALIZME , kde sú ľudia životne závislí na peniazoch a bez nich sú ničím a spoločnosti na príťaž ,čiže stávajú sa prebytočnými a z toho krásne vyplýva kapitalistické preľudnenie, lebo o chode spoločnosti v kapitalizme v skutočnosti rozhodujú ľudia s najväčším majetkom a ich rozhodnutia sa riadia jediným cieľom zväčšiť svoj majetok a potlačiť akýkoľvek náznak ohrozenia svojho majetku bez ohľadu na ostatných členov spoločnosti. Zánik kapitalizmu znamená automatický zánik aj tých vašich tajných spoločností, lebo zanikne ich majetok a stratia vplyv pri rozhodovaní o chode spoločnosti. Preto stále plačú nad tými takzvanými zločinmi socializmu a komunistov a s nimi aj všetci humánni hlupáci ,ktorí ochotne veria hocakej táranine. 

S tohto dôvodu vznik socializmu bol pre nich najväčšou ranou akú mohli utrpieť. Preto nikdy žiadna tajná spoločnosť nepodporovala vznik socializmu ani ho nenaplánovala, nevymyslela, ale investovali miliardy peňazí do zániku socializmu čo sa im aj podarilo a teraz investujú miliardy do zabudnutia na socializmus a do presviedčania ľudí, že iná alternatíva ako kapitalizmus je nemožná.

V hrubých rysoch čo bol Feudalizmus – malá skupina ľudí, ktorá vlastnila väčšinu majetku krajiny – šľachta, ktorá spolu s cirkvou o sebe roztrubovala, že je bohom vyvolená aby vládla, zdierala väčšinu obyvateľstva, ktorí boli poddaní .To znamená v prvom rade, že museli zadarmo robiť na pána, najprv poorať pánovi potom sebe, odovzdávať mu časť svojej úrody a tu si to nepredstavujte, že keď sa to volalo desiatok, že pán si zobral, každý desiaty zemiak a každú desiatu slepicu, pán si bral toľko koľko sa mu páčilo a svoj podiel si bezohľadné vybrala aj cirkev. Oženiť sa poddaný mohol len zo súhlasom pána, ktorý mu ešte pretiahol nevestu. Zaujímavé, že to cirkvi nevadilo. Ak pán potreboval ľudí na prácu, alebo svoju obľúbenú zábavku vojnu tak si ich jednoducho nachytal. To je len mala ukážka z práv poddaných.

 A ten to útlak trval celé stáročia, potom prišla Francúzka revolúcia, počas ktorej sa ľudia tvrdo vysporiadali so svojimi utláčateľmi, ale trvalo to len niekoľko mesiacov, čiže jasný nepomer. Ale nad kým plačete? Nad ubitými poddanými? Nie. Ale nad tým, že oni poodsekávali zopár bohom vyvolených šľachtických hláv. Potlačenie revolúcie a masaker, ktorý nasledoval, to už ani nespomínam.

Nechcete si priznať, že ľudia už neboli ochotní ďalej znášať túto tyraniu v poddanstve a nastal čas zúčtovania a jednoducho sa odplatili svojim utláčateľom podobným spôsobom ako to oni robili im. Radšej budete špekulovať o tom, že si revolúciu vymysleli židia, slobodomurári a pod.

A teraz ďalšie slobodomuráske, alebo židovské sprisahanie VOSR.

Tu znovu plačete – boľševici zabili milióny ľudí, zobrali im majetok. Samozrejme, aby ste si vypočítali pomer medzi obyvateľmi v cárskom Rusku a tými zabitými a nad výsledkom sa zamysleli vás vôbec nenapadne. Vám sa nezdá vôbec čudné ako mohla revolúcia zvíťaziť, keď zabili každého piateho, žeby sa asi obyvatelia vzbúrili, veď v každej rodine mali obeť revolúcie.

Samozrejme obete vládnucej vrstvy v cárskom Rusku nevidíte. Ako tam ľuďom zomierali deti od hladu, ako robotníci spávali pred továrňou a čakali koho zavolajú dnu, robili celý život bez zdravotnej starostlivosti, dôchodkového zabezpečenia a tak ďalej. Bežne umierali na pracovné úrazy z jednoduchého dôvodu, že nemali peniaze na doktora.

 To všetko nevidíte. Vy plačete nad tým, že napr. výbory chudoby na dedine obesili kulakov, ktorí spôsobilí smrť niekoľkých detí, keď odmietli požičať potraviny, peniaze ich rodičom.

 Znova nechcete pochopiť, že prišiel čas zúčtovania. Tvárite sa, ako keby revolúcia nebola výsledok, neochoty ľudí ďalej znášať útlak, ale že ju spôsobili akýsi Židia, iluminati a dokonca Nemci, ktorí dali Leninovi peniaze. Lenin a jeho spolupracovníci dobre vedeli kto im dal peniaze a v čo dúfa. Verte tomu, že sa na svojich revolučných schôdzach dobre zasmiali ako kapitalisti prispeli k víťazstvu revolúcie.

Ani raz som nikde nepočul, žeby humanisti zaplakali nad obeťami kontrarevolúcie, ktorú proti Sovietskemu Rusku zahájil celý kapitalistický svet. Nikomu sa nezdá čudne že Sovietske Rusko napadli armády počínajúc USA cez Československo a Japonskom končiac? Koľko ľudí oni pozabíjali?

 A napriek tomu revolúcia zvíťazila. Ako je to možné, veď predsa boľševici zabíjali milióny vlastných občanov? Ani kontrarevolúcia spolu s intervenčnými armádami nepomohla. Prečo? No jednoducho preto, lebo väčšina obyvateľov Ruska chceli socialistickú revolúciu a socializmus.

Je zábavne sledovať, ako vy utláčaní hájite záujmy svojich utláčateľov, čiže najbohatších ľudí (kapitalistov), ktorí vás a vaše deti majú úplne v zadku a medzi sebou sa o vás rozprávajú presne tak ako vy sa rozprávate o "neprispôsobivých občanoch " – ja ich volám disidenti kapitalizmu a rôznou manipuláciou sa vás snažia dostať pod úplnú kontrolu, aká bola vo feudalizme.

Zábavné to je, hlavne keď si človek uvedomí, že boháči už dávno majú svoj komunizmus. Tí majú všetko načo si spomenú a zadarmo.

Bežní občan si pekne kúpi, sporí, spláca auto, byt, telefón…, ale taký manažér, politik, človek s 10, 30 násobným príjmom dostane pekne všetko a zadarmo. Spomeňte si ako všetky krajiny prispeli s miliardami na záchranu súkromných podnikov, bánk a vám vykladajú, že si mate utiahnuť opasky, lebo ste žili nad pomery. Je to na smiech. Napriek tomu sa nájde kopec ľudí, ktorí tomu veria. Vy keď prestanete splácať pôžičku tak bez váhania vás aj s deťmi vyložia na ulicu. Každý to chápe a kyvká hlavou, nabrali si veľa, nemajú finančnú gramotnosť a podobné táraniny, nikto nevidí ten obrovský nespravodlivý a nehumánny rozpor. Čo myslíte, kto dostane v banke menší úrok – vy alebo človek čo má 3 000 000 Sk. Samozrejme, že on. Plynovú prípojku k domu si pekne zaplatíte, ale boháčovi prípojku k chate, ktorá je 10 km v lese spravia zadarmo, vybavia sa rôzne fondy a pod.

Socializmus jasne povedal, že je diktatúra pracujúcej väčšiny nad chamtivou menšinou a s ňou sa aj tvrdo vysporiadal. Ale na druhej strane väčšine aj niečo priniesol. A to zadarmo vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, prácu a za ňu samozrejme aj mzdu, čiže EKONOMICKÚ NEZAVISLOSŤ a s toho vyplávajúcu možnosť tárať koľko každý chcel, dnes by tisíce ľudí plakali šťastím, keby ich niekto za ich táraniny preradil na prácu v kotolni, bývanie, nespochybniteľný dôchodok, muži v 60 rokoch a ženy od počtu detí v 53 rokoch.

Kým kapitalizmus je akože demokracia, sloboda, ale v skutočnosti je to diktatúra chamtivej menšiny voči väčšine, s ktorou sa v prípade nepokojov tvrdo vysporiada. Kto tomu neverí nech sa zamyslí nad rozdielom vo výzbroji totalitnej Verejnej Bezpečnosti a demokratickej polície. Asi proti komu majú tie brnenia, obrnené auta…?

Obete antikomunizmu po 2.svetovej vojne v USA, západnom Nemeckú vám samozrejme nič nehovoria – oni neboli. A taký malý detail, že za odvedenú prácu už desaťtisíce ľudí nedostali mzdu ani nespomínam.

Kapitán Kloss

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Ukazka_ludskej_hluposti_chamtivosti__Cast_1__217.html#ixzz1RnjCjcyr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.