Hitler nebyl náš!

Hitler99Hornorakouská hranice na jihovýchod od Českých Velenic vytváří odlehlý cíp. V minulém století to býval kraj chudý, málo vesnic, žádné město. Lidé tam žijící neměli ani dost příležitosti stýkat se s jinými. A tak se někdy ženili i mezi sebou. Právě před 134 lety, v r. 1877 navštívil Jan Nepomuk Hiedler faráře ve vsi Dietlesheim. Požádal kněze o změnu jednoho zápisu v matriční knize. O co šlo?
 

O Aloise. Bylo mu už 40 let. Jmenoval se Schickelgruber, totiž po matce. Schickelgruberová se provdala za Jana Jiřího Hiedlera, bratra Jana Nepomuka, když jejímu synku Aloisovi bylo pět let. Lojzík vyrostl u Jana Nepomuka. Farář škrtl v matriční knize slovo nemanželský. Tři svědci potvrdili svými „podpisy“, vždy po třech křížcích, že Jan Jiří Hiedler se po dlouhých letech přiznal k otcovství syna Aloise. Nikdo neví, proč při této příležitosti napsal farář místo Hiedler, jméno Hitler…. Snad se farář přeslechl. (Snad to souviselo s jiným tvrzením: jakýsi Frankenberger, Žid žijící ve Štýrsku, platil na Aloise alimenty. Ale to by nám historii jen zbytečně komplikovalo.)

Alois Schickelgruber-Hitler byl tehdy, před stotřiceti lety, již po tři roky ženatý, tedy od roku 1864. Dvě ženy mu umřely. Dost brzy se znovu oženil s třetí – Klárou. Byla o 23 let mladší. A pocházela z jeho kraje, tam pod Velenicemi. Náhodou byla Klára vnučkou Jana Nepomuka Hiedlera. Právě z domu, kde vyrostl malý Alois. Církev však schválila manželství mezi sestrenicí a „bratrancem“ poněkud – nejistého původu.

V Braunau u Pasová se narodilo třetí dítě Aloise a Kláry Hitlerových: Adolf. Další historie je už známější. Svobodník z první světové války, Adolf Hitler, vynikal na počátku dvacátých let našeho století význačným talentem k řečnění a moralizování. Především rozlišoval práva nadlidská a upíral všechna práva těm, které on považoval za podlidi. Dobrých deset let ho ani nebrali vážně. Po dlouhá léta nebyl ani říšským Němcem, ač žil a působil právě v Mnichově. Byl pouhým Rakušanem. Navíc mu vadila pověst, že je dokonce ještě méně, j e n – českého původu! To snad způsobilo strýcovo jméno Nepomuk, po českém svatém. Stařičký maršál a prezident Hindenburg se dlouho zdráhal na počátku třicátých let vůbec přijmout ku slyšení pouhého, jak říkal, „českého frajtra“. Něco na tom bylo. Maršál a frajtr, a navíc či na-míň j e n český?! Ovšem vlivní a majetní bankéři, průmyslníci a politikové tehdy pomohli výřečnému vůdci nacismu k vedení říše. Asi věděli proč.

Adolf Hitler, tato symbolická postava nacismu, včetně pohřebního neonacismu, rozhodně nepocházel z české ani moravské vísky. Dokonce ani nepatří do nejpodřadnější kategorie neonacismu, do sudeťáctví. Zbývá nám jen trochu podivu. Veliký řezník dějin našeho století, jinak vegetarián a totální abstinent, měl chudinka ve svém původu takový propletenec. Ani neznal svého dědečka! „Parchant“ však nutil milióny lidí, aby se pracně hrabaly ve svých rodokmenech pro důkaz čisté rasy (kromě jiného).

Čtenářům se omlouváme za tento příběh rakouské historie, starý stotřicet let. Je sice historickopoliticky satirický, ale úsměv zároveň mrzne na rtech. Co však dělat, vždyť jde o údaje z knih dlouhé řady seriózních   autorů  jako A.  Bullock, J.  C. Fest, W. Maser, A. Kubizek a další.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.