K slovensko-maďarským vztahům (5)

 

sr-madSlovensko-maďarské vztahy formou pravidelného dialogu

Místopředseda vlády SR, Dušan Čaplovic, zahájil ve Vídni mezinárodní konferenci s názvem „Historie, národní identita a smíření: případy Slovenska a Maďarska“. Konferenci zorganizovala socialistická skupina Evropského parlamentu PES ve spolupráci s Rennerovým institutem,

Jeďnáni se zúčastnili i místopředseďové politické skupiny PES v EP Hannes Swoboďa a Jan Marinus Wiersma, kteří vysoce hodnotili při společném pracovním rozhovoru s Čaplovičem skutečnost, že slovenský parlament přijal novelu zákona o dvojjazyčném používání geografických názvů v učebnicích národnostních menšin. Čaplovič je upozornil, aby pozorně sledovali situaci v Maďarsku, kde se z návrhu státního rozpočtu výrazně snížili finanční zdroje pro menšiny v Maďarsku. (LuNo.hu, únor 2009)

Ve Vídni o maďarsko-slovenských vztazích (maďarskýma očima) Stane se strana Roberta Fica v tomto roce plnoprávným členem Strany evropské levice? Při rozhodování o této otázce hraje významnou úlohu pracovní skupina Evropského  parlamentu  pro  Slovensko,  která už dva  roky monitoruje vedoucí slovenskou vládni stranu.

Důvodem je, že Smér vstoupil do koalice s organizací Jana Sloty, kterou vícero politických stran EP považuje za exírémistickou. V komisi vedené rakouskými a holandskými politiky místo dostal i vedoucí delegace MSZP v EP Csaba Tabajdi. Na vídenské konferenci D. Čaplovič odmítl jednat s P. Csákym, předsedou SMK. Před pracovní skupinou se Čaplovič snažil prezentovat jako významný výsledek kompromisní  slovenský učebnicový zákon.  V komisi  se však objevil názor, že menšinám zákon neposkytuje větši práva a jeho  přijetí  představuje jen  návrat k desetiletím vžité praxe uplatňované na  Slovensku.   Čaplovič útočil na  Fórum maďarských poslanců Karpatské kotliny a potvrdil, že ve věci orgánu působícího při NS MR se Bratislava chce obrátit na komisaře pro menšiny OBSE se stížností… Pal Csáky konstatoval, jak důležité je, Že evropští socialisté pozorně sledují vývoj situace slovenského maďarstvi. Pro náš deník uvedl, že upozornil pracovní skupinu na to, že Čaplovič „ v zahraničí říká pěkné věci, ale doma Činí jinak“ a ve skutečnosti usiluje o okleštění získaných práv slovenských Maďarů. (Népszabadság, www.nol.hu . 7. února 2009)

Spolupráce v otázce řešení postavení menšin

A. Šuvadová, moderátorka: „Problémy mezi Slováky a Maďary jsou věcí politiky a dají se řešit. Shodli se na tom místopředseda vlády Dušan Čaplovič a vysoký komisař Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro menšiny na pracovní snídaní v hotelu Borik OBSE a Slovensko budou při hledání řešení spolupracovat.“ D. Óaplovič: „V politice nikdy neříkej nikdy, a především není třeba se schovávat před problémy a nebojíme se o nich otevřeně mluvit i se zahraničním partnerem.“ K.   Vollebaek,   vysoký komisař OBSE pro  otázku  menšin,:  „Slovenská  strana projevila zájem spolupracovat s mým úřadem, uvidíme, jak bychom mohli pomoc vládě a menšinám na Slovensku.“ (Storin, monitoring Matice slovenské, Televizní stanice STV 1, zprávy, 10.2.2009)

Pomoc Slovensku od OBSE v menšinových otázkách?

Knut Vollebaek do Bratislavy nepřijel na protokolární návštěvu. Samotný fakt, že nejvyšší představitel Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) zodpověďný za menšiny po ďeseti letech opět zavítal na Slovensko naznačuje, že v této oblasti se vyskytují problémy, které pociťují i v zahraničí – uvádí se v komentáři středečního vydání bratislavského maďarského denníku Új Szó.-. Deník připomíná, že před ďeseti lety Vollebaekův předchůdce, Max van der Stoel, byl ve slovenském tisku nejčastěji citovaným diplomatem, který často kritizoval menšinovou politiku Mečiarovo režimu… „Z dostatečně všeobecných a zamlžovaných zpráv zpravodajských agentur totiž vyplývá í to, že Vollebaek nabídl Slovensku pomoc OBSE v menšinových otázkách. To zároveň znamená, že podle OBSE Slovensko potřebuje vnější asistenci v této záležitosti…“. (Magyar Nemzet. 11.2.09, Matice slovenská, monitoring)

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.