Zima záboru

mooreA už je tu zima. Wall Street se raduje v naději, že změna ročních období bude znamenat změnu našeho ducha, našeho odhodlání je zastavit.

Víc už se mýlit nemohou. Neslyšeli snad o Washingtonovi a jednotkách z Valley Forge? (Horské zimoviště Washingtonových jednotek z přelomu let 1777-78 v Pensylvánii z období bojů za odtržení od V. Británie; pozn.překl.) O velké stávce vsedě (v automobilce General Motors) v zimě 1936-37? O týmu amerického fotbalu Michigan Wolverines, rozdrtivšího stát Ohio v zápase poháru Blizzard Bowl 1950 (sehraného v podmínkách -9ºC ve 40 cm sněhu, aby nemuseli zrušit zápas na předem vyprodaném stadionu; pozn.překl.)? Když přijde zima, je to historicky doba, kdy lidé vytrvají a síly zla ustupují!

     Dokonce nám ani není dvanáct, přece jen hnutí Obsaďte Wall Street vyrostlo tak rychle, tak moc, že nikdo z nás nedokáže držet krok se stovkami měst, jež se ke hnutí přidala, nebo s tisíci akcí – některé z nich právě jen u sousedů, ve školách a organizacích – jež se udály. Celonárodní rozmluva se nezvratitelně změnila. Teď každý hovoří o tom, jak 1 % uniká se všemi penězi, zatímco 99 % bojuje, aby dosáhlo konečného setkání. Lidé už nejsou paralyzováni zoufalstvím či apatií. Většina ví, že už je čas získat naši zem zpátky od bankéřů a těch, kteří je ovlivňují- a jejich poskoků, členů Kongresu Spojených států a padesáti státních legislativ.  

     A jsou to blázni, jestli si myslí, že trocha klimatického chaosu (jinak známého coby zima 21. století), jenž pomáhali natropit, nás nějak zastaví.

     Rád bych přednesl mým sestrám a bratřím v záboru, že je mnoho způsobů, jak udržet hnutí, aby přestálo zimní měsíce. Asi není vhodnější doba k přesunutí hnutí na pár měsíců dovnitř – a pozorovat, jak stále narůstá! (Pro ty, kteří mají sílu udržet vnější zábor všemi prostředky, držte se – a my zbývající dělejme co můžeme, abychom vám pomohli a udrželi vás při provozní teplotě!)

     Zima nám dává úžasnou příležitost šířit naše akce proti kapitánům kapitalizmu, kteří zahrnuli naše domovy do svého systému falešných hypoték, jenž vrhl milióny rodin do uzdy; krutého systému zdravotní péče, jenž řekl padesáti miliónům Američanů „když si nemůžete dovolit doktora, zajděte sami“; systému studentských půjček, jenž posílá dvaadvacetileté do okamžitého „vězení pro dlužníky“ mizerného zaměstnání, pro jaké do škol nechodili, ale teď je musí vzít, neboť jsou na příštích 20 let v úzkých kvůli tisícům dolarů; a na pracovní trh, jenž drží 25 miliónů Američanů bez práce nebo v nedostačujícím zaměstnání – a většinu zbývajících pracujících přinucených přijmout mzdové škrty, snižování zdravotní péče a nulovou jistotu, že budou mít práci.  

     Ale my v záborovém hnutí odmítáme tuhle verzi „Amerického snu“. Místo ní navrhuji přenést tuhle zimu pozornost na následující akce:

OBSAĎTE ZIMU

Návrh Michaela Moorea Valnému shromáždění hnutí Obsaďte Wall Street 

1. Obsaďte naše domovy. Promiňte, banky, střecha nad hlavou je lidské právo, a vy už nebudete zabírat naše domovy zabavováním a soudními výpověďmi, protože, víte, to jsou naše domovy, ne vaše. Možná držíte hypotéku; nedržíte právo vyhnat nás nebo naše sousedy do zimy. S téměř každým třetím domovem pod hypotékou momentálně vyvlastňovaným, blízko vyvlastnění nebo „pod vodou“ musí záborové hnutí zformovat místní „záborové úderné síly“ k vytvoření živých štítů, když banky přijdou, aby vyhnaly lidi z domova. Pokud už k vyvlastnění došlo, potom musíme pomoci rodinám k návratu do jejich zabavených domovů- doslova (podívejte se na klip z mého posledního filmu, ať vidíte, jak se opětovný návrat do bytu provádí [klip je uveden pod názvem how a home re-occupation is accomplished]). Počínaje dnešním dnem hnutí Vezměte si zpět půdu (Take Back the Land), plus mnoho dalších občanských organizací po celé zemi, provádí Obsaďte naše domovy. Četné dnešní akce (6. prosince 2011) již vyústily v to, že mnoho rodin se fyzicky vrátilo domů. Což bude pokračovat celý den, dokud banky nebudou donuceny ve svých podvodných praktikách přestat, dokud nebude majitelům domovů umožněno změnit hypotéku tak, aby odrážela skutečnou hodnotu jejich domova a dokud těm, kteří si už hypotéku dovolit nemůžou, nebude dovoleno zůstat ve svých domovech a platit nájem. Naléhavě prosím zpravodajské sdělovací prostředky, aby se těmto akcím věnovaly – dějí se všude. Soudní výpovědi z bytu, i když se jim věnují jen zřídka (musíte mít doma Kardashianovou – nebo jinou celebritu – abyste sdělovacím prostředkům stáli za povšimnutí, když vás vyhánějí z bytu) nejsou ničím novým (podívejte se na scénu, již jsem natočil v r. 1988; http://www.youtube.com/watch?v=l42YZI2ZbU0). Také si prosím připomeňte slova členky Kongresu Marcy Kaptur z Toleda (ve filmu O kapitalismu s láskou): „Neopouštějte své domovy, když vám je banka zabavuje! Nechte je, ať vás dají k soudu, a potom VY požádejte soudce, aby po nich chtěl předložit kopii vaší hypotéky. Nemohou to udělat. Byla rozsekána stovkami různých způsobů, svázána s dalšími hypotékami a prodána Číňanům. Nemohou-li předložit hypotéku, nemohou vás vystěhovat. 

2. Obsaďte svoji universitu. V téměř každé jiné demokracii na planetě chodí studenti zadarmo nebo skoro zadarmo. Proč to ty země dělají? Protože vědí, že pro rozvoj její společnosti musí mít vzdělané obyvatelstvo. Bez toho zakrní produktivita, inovace a informovaní voliči a výsledek je, že trpí každý. Takhle to děláme v USA: učinili jsme vzdělání naší nejnižší prioritou, necháváme promovat studenty, kteří vědí hodně málo o světě, o své vládě, o ekonomice, a potom je nutíme do drtivého dluhu ještě dřív, než získají první zaměstnání. Skvěle vypracováno pro nás, že? Udělalo to z nás vůdce světa v … v … no, fajn, jsme právě asi tak sedmadvacátí či čtyřiatřicátí na světě ve všem (kromě války). To musí skončit. Studenti by měli strávit tuhle zimu tím, co už dělají na tuctech školních dvorů – okupačními stávkami, obsazením kanceláří studentských půjček, nenásilným přerušováním schůzí správců a postavením svých stanů na trávníky správy. Mladí lidé – my, generace 60. let, slibovali, že vám vytvoří lepší svět. Došli jsme na půl cesty – musíte vykonávat první zaměstnání. Nepřestávejte, dokud tyhle války neskončí, rozpočet Pentagonu bude zkrácený na polovinu a bohatí nebudou donuceni zaplatit daně. A požadujte, aby ty peníze šly na vaše vzdělání. U toho všeho tu budeme s vámi! A až to upevníme vy budete promovat, místo toho, abyste měli dluh 40 000 $, jeďte podívat do po… světa, nebo se vrtejte v něčem v garáži nebo založte kapelu. Těšte se ze života, objevujte, bádejte, zkoumejte, hledejte si vlastní cestu. Všechno kromě poskoka šéfovi v bufetech Taco Bell. 

3. Obsaďte své pracoviště. Prožijme zimu organizováním odborů na pracovištích. NEBO, pokud už odbory máte, požadujte, aby vaši předáci zvedli pr… a začali být agresivní jako naši dědové. Prokrista, snad jistě víte, že bez stávek ve  30.-50. létech (minulého století) bychom neměli střední třídu?! Za tři týdny oslavíme v mém domovském městě Flintu v Michiganu čtyřiačtyřicetidenní zabrání a obsazení továren General Motors dělníky na konci zimy. Jejich akce podnítily dělnické hnutí, jež pozvedlo desítky miliónů z chudoby do střední třídy. Je čas to zopakovat. (Podle Census Bureau a New York Times 100 miliónů Američanů žije v chudobě nebo do ní nemá daleko. Hanebné.  Nenasytnost zničila základní strukturu našich společenstev. Dostatečně!) Jsou tu dva dobré odborové svazy, k nimž vašim spolupracovníkům stojí za to se přidat: UE a SEIU. CWA je také dobrý. Tady máte dobrý slabikář k organizování vašeho pracoviště (nezapomeňte být při tom opatrní!). Vyhrožuje-li vaše společnost zavřením a přesunutím pracovišť jinam, potom už je čas pracoviště obsadit (opět, z mého filmu se můžete poučit, jak úspěšně obsadit vaši továrnu).

4. Obsaďte svoji banku. To je snadné. Opusťte ji. Převeďte svoje šeky a kredtní kartu k neziskové úvěrové společnosti. Je bezpečná a její rozhodnutí nejsou založena na hrabivosti. A snaží-li se banka soudně vystěhovat vašeho souseda, obsaďte s dvaceti dalšími lidmi místní pobočku zavolejte novináře. Zavěste to na internet.

5. Obsaďte pojišťováka. Je čas nejen se zastat padesáti miliónů lidí bez zdravotního pojištění, ale také vznést jediný, prostý požadavek: Odstranění proziskových, soukromníky kontrolovaných zdravotních pojišťoven.  Není nic barbarštějšího než dovolit podnikům, aby si vytvářely zisk z toho, že lidé onemocní.  Nedovolíme nikomu, aby vytvářel zisk, když potřebujeme hasičskou nebo policejní stanici. Donedávna bychom nikdy žádné společnosti nedovolili vytvářet zisk tím, že bude fungovat na veřejné škole. Totéž platí, když potřebujete navštívit lékaře nebo zůstat v nemocnici. Takže říkám, že už dávno potřebujeme vyrazit a obsadit Humana, United Health, Cigna a dokonce údajně neziskové Modré kříže „Blue Crosses“. Akce na jejich dvorech, v jejich kancelářích nebo v proziskových nemocnicích, to je to, co je potřebné.  

     Takže – tady jsou mé nápady na pět míst, jež můžeme tuhle zimu obsadit. Pomozte těm, kterým zabrali jejich domovy, tyto obsadit. Obsaďte vaši universitní půdu, hlavně úřadovnu studentských půjček a schůze vedení. Obsaďte své zaměstnání tím, že dostanete každého k tomu, aby podepsal odborářskou legitimaci – nebo tím, že odmítnete, aby loď vašeho ředitelství odvezla vaši práci za moře. Obsaďte svoji pobočku Chase či Citi nebo Bank of America tím, že zrušíte svůj účet a převedete jej k úvěrové společnosti. A obsaďte kanceláře pojišťoven, střediska farmaceutických společností a proziskové nemocnice, na tak dlouho, dokud Bílý dům a Kongres neschválí zákon o skutečně jednotně placené všeobecné zdravotní péči, jenž nedokázali schválit v roce 2010.

Přátelé, boháči právě vyděšeně prchají. Už to nemusíte dokazovat, stačí si přečíst příběh z minulého týdne (pro ty, kteří mají přístup k internetu, stačí kliknout na odkaz this story from last week ; pozn.překl.). Vrchní stratég Republikánů se s nimi soukromě setkal a řekl jim, že pro ně bude lepší změnit písničku, než aby je převálcovalo hnutí Obsaďte Wall Street. Ujišťoval je, že nemusí měnit své ziskuchtivé konání- stačí jen, když promluví a ovládnou situaci. Řekl jim, aby nikdy nepoužívali slovo kapitalizmus  – hnutí Obsaďte Wall Street z něj udělalo sprostý výraz. Upozornil je – říkejte jen „ekonomická svoboda“.  A hnutí nekritizujte, protože většina Američanů s ním buď souhlasí nebo cítí věci stejně. Říkejte členům hnutí i zoufalým Američanům: „Došlo mi to.“ Vážně.  

     Ano, za pouhých 12 krátkých týdnů jsme zabili jejich nejsvatější slovo – kapitalizmus – a zahnali jsme je na útěk, do defenzívy. Měli by utíkat. Pronásledují je milióny lidí a naším jediným cílem je zbavit je moci a nahradit je spravedlivým systémem, jen bude kontrolovaný devětadevadesáti procenty. Ono jedno procento dokázalo přimět obě politické strany, aby plnily jejich příkazy. Proč by pouhé jedno procento mělo mít dvě strany, a my zbývající nic? I to se změní. V příštím dopisu navrhnu, co můžeme udělat, abychom zabrali volební proces. Ale nejdřív musíme začít s těmi, kteří tahají za nitky loutek v Kongresu. To je to, proč se jmenujete Obsaďte Wall Street. Vždycky je lepší jednat s chlapem, který to má na starost, nemyslíte? 

Obsaďme Zimu! Zima Obsaďte Wall Street určitě povede ke značně nadějnému Americkému jaru.

Michael Moore, 6. prosince 2011 (překlad Vladimír Sedláček)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.