Feldkurát divize SS

nachtigall ukV časných ranních hodinách 30. června 1941 vtrhl do ulic Lvova speciální policejní prapor „Nachtigall“ (Slavík). V jeho řadách pochodovali také nadporučík dr. Theodor Oberlander (pozdější dlouholetý ministr v západoněmecké vládě Konráda Adenauera), známý ukrajinský terorista Roman Šuchevič a polní kurát Griňoch.

Dr. Ivan Griňoch se narodil v radechovském okrese, v r. 1928 byl přijat do Ivovského bohosloveckého semináře a když byl vysvěcen na kněze, poslal jej Ivovský metropolita A. Szepticki vystudovat jezuitskou kolej v rakouském Innsbrucku. Od r. 1935 působil doktor bohosloví Griňoch v Haliči a navázal styky s nacistickou výzvědnou službou abwehr-II. Ještě před přepadením SSSR svlékl černou sutanu a oblékl se do nacistické uniformy — stal se polním kurátem. Kolem krku nosil katolický kříž, na opasku měl nápis „Gott mit uns“ a na řemeni se mu houpalo černé pouzdro s walterem.

Krátce po příchodu do Lvova se dr. Griňoch objevil v rezidenci uniatského metropolity v chrámu sv. Jiří, kde ho očekával kapitán abwehru Hans Koch, doktor bohosloví a profesor königsbergské university.

Nacističtí teroristé Koch a Oberländer a jejich ukrajinští pomahači Šuchevič a Griňoch byli pověřeni likvidaci lvovské inteligence. V noci ze 3. na 4. července 1941 provedly hlídky praporu „Nachtigall“ rozsáhlé zatýkání; zatčené odvlékli k tzv. Abragamovičově burze ve Vulecké ulici. Polák ing. T. Gumowski, očitý svědek lvovské tragédie, viděl, jak zadržené postavili k vykopaným jamám a jak je exekuční komando postřílelo. Ze svého bytu v Malachowského ulicí č. 2 sledovali popravy Elena a Karol Kucharovi. Hrůzný obraz měli přímo před očima: Odsouzenci se před popravčí četou křižovali a modlili…

Té noci byl odvlečen i zubní lékař A. Czescinski, důvěrný známý lvovského metropolity Szeptického. Lékařově ženě známí doporučili, aby uniatského hierarcha požádala o intervenci. Při audienci se pan prelát ženě svého přítele ani nepodíval do očí a prohlásil: „Církev nemá práva vměšovat se do moci světské. Doufej, dcero, neboť vše je v rukou Všemocného…“ Přitom věděl, že dr. Czescinski už není mezi živými.

Prapor „Nachtigall“ odjel 7. 7.1941 pomáhat sonderkomandu SD (Sicherheitsdienst — bezpečnostní služba SS) masakrovat Židy v Tarnopolu a poté v Satanovu. Vrahové z „Nachtigallu“ dostávali duchovní útěchu ve formě zpovědí a polních mší, které sloužil dr. Griňoch. Když se na podzim 1941 tato krvavá jednotka ve Frankfurtu nad Odrou přeformovala na 201. ochranný prapor určený k boji proti běloruským partyzánům, odcestoval polní kaplan Griňoch do Berlína.

Až do jara 1944 o něm nebylo slyšet. Pak se znovu objevil ve Lvově a začal duchovně pečovat o ukrajinské nacionalisty naverbované do SS divize „Galizien“. Byl v denním kontaktu se šéfem SD haličské provincie a domlouval spolupráci místních nacionalistů s nacistickými kárnými výpravami. Za Griňochem přicestoval dr. Fell, jeden z vedoucích agentů abwehru. Velebný pán pak se souhlasem lvovského gestapa odjel do Budapešti, aby tamní fašistické vládě nabídl spolupráci s ozbrojenými silami „nezávislé Ukrajiny“.

Na jaře 1945 se dr. Ivan Griňoch dostal do americké okupační zóny Německa, ale v zajateckém táboře si dlouho nepobyl. Jeho včerejší nepřátelé mají pro něho spoustu práce. Má spolu s teroristou V. Ochrimovičem a konfidentem gestapa Levickým koordinovat spolky a akce ukrajinské nacionalistické emigrace. Griňoch v r. 1949 zakládá na pokyn vedoucího rezidenta americké špionáže Achea ukrajinské nacionalistické centrum v Mnichově.

V květnu 1951 byl na území SSSR vysazen M. Matvijejko, vedoucí banderovské bezpečnostní služby v NSR. Po svém dopadení vypověděl mj.: „Griňoch byl agentem gestapa až do posledních dnů Třetí říše. Spolupracoval s rumunskou královskou policií Sigurantou a s maďarskou tajnou policií a už za války navázal styk s anglickou Intelligence Service.“

Bývalý vůdce protisovětského podzemí na Ukrajině V. Kuk („plukovník Koval“ alias „Medvěd“) předal před lety tisku SSSR prohlášení, v němž např. uvádí: „V roce 1951 byl u nás z amerického letounu vysazen Vasilij Ochrimovič. Do SSSR ho vyslal dr. Griňoch.“ Jezuita dr. Griňoch získal pro práci v americké rozvědce řadu banderovců, kupř. muže s krycími jmény Bohdan, Orest, Ljubko, Seměnko, Vlodko, Ivan atd.

Válečný zločinec měl hlavní stan v Mnichově a konspirační byty v Oberbeurenu, Kaufbeurenu a Botverishofenu. Spolu s americkými agenty tam školil diverzanty ve střelbě, v tichém zabíjení dýkou, v kladení min, ve fotografování objektů, v zacházení s vysílačkami a v paradesantním výcviku; zároveň pečoval o spásu jejich křesťanských duší jako kněz.

Dr. Griňoch často vyjížděl ze svého mnichovského bytu (Geyerspergenstrasse č. 51) do ciziny – do Kanady, Francie, Itálie, Anglie, Austrálie, Afriky i do Jižní Ameriky. Pět měsíců pobyl v USA; se štvaním proti SSSR vystupoval v americké televizi i rozhlasu a pak byl hostem generálů v Pentagonu.

Ke svým dřívějším nekalým povoláním — hlásání víry ohněma a mečem a katovství — připojil i nové: špionství.

Archiv NoS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.