Tajemná ponorka U-X

u-bootAnály Velké vlastenecké války zaznamenaly mnohé bojové epizody, o nichž světová veřejnost dlouhá léta neměla ani tušení.

Přečtete si téměř neuvěřitelný příběh o jedné nacistické ponorce, která bojovala pod rudou vlajkou sovětské podmořské flotily. Vylíčené události se skutečně odehrály, pouze jména některých námořníků jsou změněna, neboť ti žili v poválečném Německu.

Fingovaný výbuch ve strojovně

Velitelství ponorkového loďstva nacistické kriegsmarine, admirála Dönitze vyslalo podmořský člun U-312 na průzkum Finského zálivu v oblasti Leningradu. Temné šedé plavidlo opustilo 1. června 1941 ve vší tichosti válečný přístav v Königsbergu (nynější Kaliningrad). Druhého dne měl noční službu na velitelském můstku vrchní inženýr Weber. Nervózně sledoval hodinky. Konečně se vteřinová ručička přiblížila k smluvenému časovému údaji. Bylo přesně 04:45, když ponorkou zalomcoval prudký výbuch.

Dozorčí Weber vyhlásil poplach. Do centrály přiběhl mechanik a hlásil kapitánu Wegenerovi, že v prostoru dieselových agregátů nastal výbuch; raněn nebyl naštěstí nikdo. Velitel U-312 se podíval na nadporučíka Fischera a ten nenápadně přivřel oko. Pak odeslali radiodepeši: „Veliteli přístavu Leningrad. Německá ponorka U-312 v tísni. Prosíme o odvlečení. Naše poloha …“ Odpoledne se v udaném prostoru objevil sovětský vlečný člun a odvlékl pohybu neschopné plavidlo do leningradské rejdy.

V sedm ráno 22. června 1941 dal kapitán Wegener své mužstvo nastoupit na palubu a vzrušeným hlasem prohlásil: „Kamarádi! Pan Hitler z Berlína roztrhal pakt o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem. Dnes v noci začal vpád německých jednotek do této země. Proto nařizuji: Okamžitě sundat z uniforem nacistické orlice! Haknkrajclerská vlajka bude stažena a U-312 vyvěsí bílou vlajku. Rozhodl jsem se předat ponorku rudému námořnictvu. Nechť mu pomůže bránit jeho vlast proti těm, kteří věrolomně přepadli tuto zem. Je mi líto, že to byli Němci. Kamarádi, děkuji vám!“ Němečtí námořníci pak viděli, jak dva přítomní sovětští důstojníci přistoupili k jejích veliteli a podali mu ruku. Pak vojensky pozdravili posádku U-312.

Partyzánská ponorka U-X

V noci z 25. na 26. června 1941 opustila bývalá U-312 leningradské kotviště. Od léto chvíle byla tato ponorka vedena v kódech pod označením U-X a byly jí svěřeny mimořádné úkoly, které znali z posádky pouze dva lidé: německý kapitán Wegener a sovětský kapitán Kulenko. Na palubě zůstalo 18 německých námořníků a důstojníků a 19 příslušníků podmořské flotily SSSR. Cestou na novou základnu se mezi Němci mnohé ujasnilo. Ukázalo se, že jedním z těch, kdo připravovali nedávný fingovaný výbuch ve strojovně, byl bocman Padersen, člen Komunistické strany Německa od r. 1924.

Akce U-X v Černomoří

Partyzánská ponorka U-X se z Baltu dostala na Černé moře. Jednou ji pronásledovaly čtyři italské torpédoborce. Musela se před jejích hlubinnými pumami ponořit až těsně ke dnu a přečkat tam dvanáctihodinovou honičku. Za úsvitu 30.listopadu 1941 vyplula ze své základny na západ a dostala se až k rumunským břehům. V periskopu se objevil nepřátelský nákladní konvoj doprovázený torpédoborci. Kapitán Wegener si vybral největší loď — 18.000 BRT šlo ke dnu. K druhému bojovému úkolu vyplula U-X na Štědrý den 1941. V jejích útrobách bylo navíc dvacet příslušníků námořní pěchoty, jednotka zvláštního určení. O dva dny později v ranních hodinách nařídil kapitán Wegener spustit se pod hladinu. Energie elektrických akumulátorů dopravila podmořský člun nehlučně k pobřeží Krymu a tam se speciální skupina nepozorovaně vylodila. Když se partyzánská ponorka 30. 12. 1941 vrátila na svou základnu, hlásilo moskevské rádio, že sovětské jednotky dobyly Kerč a Feodosii. První předmostí  Jim vytvořilo dvacet mužů vysazených z ponorky s německo-sovětskou posádkou.

Jejímu veliteli při tom pomáhaly nejen znalosti způsobu boje protivníka a jeho šifrovacích kódů, ale i to, že nacisté netušili, že jejich U-312 existuje a navíc místo na Baltu na Černém moři.

Archiv NoS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.