Schvaluji paskvil na paskvil

logo

Když se podívám na to, jak si dnešní mocní uzurpují právo na změny v ústavě a v zákonech, aniž by se opírali o názory, ke kterým by se měla vyjádřit zcela demokratickým způsobem i občanská společnost / tedy referendem/, pak z hlediska občana musím konstatovat, že žijeme v této zemí ještě úděsnější totalitu, než byla ta minulá.


Když se podívám na to, jaké nesmysly a paskvily jsou schopni dnešní politici, poslanci a senátoři navrhovat a posléze i schvalovat, jímá mně hrůza, kam až to vlastně chtějí dojít. Žel, z pohledu posledních dvaceti let, kdy v této zemi vládla pravice a spolu s ní i středopravicová ČSSD, mám oprávněné pochybností o inteligenci a vzdělanosti mnohých z nich. Na druhou stranu se nedivím, když se tu a tam provalí a člověk se doví, jak vlastně mnozí z nich studovali, či jim bylo dokonce sníženo bodové hodnocení, jinak by neudělali přijímací zkoušky. Tak takoví lidé nám dnes vládnou, nedivme se, že je to vše o penězích, různých prebendách a o korupci. Nedivím se ani tomu, že mnozí z nich získali tituly podvody, mnozí z nich dokonce za peníze.

     Prosazování zákonů, které se pak zpětně neustále přepracovávají, je pro tuto zemi opravdovou katastrofou. Mnohdy to vypadá tak, že tyto zákony se již před schvalováním stávají paskvily, proto že nehovoří jednoznačně o dané problematice, kterou by měl reprezentovat, ale lze je zcela legálně a libovolně obcházet. Jsou v nich díry, jak v ementálu. Nedivme se pak tomu, že bylo tak snadné tento stát rozkrást a vytunelovat. Mocni této země lidem vzít veškeré životní jistoty a teď je ještě na víc i beztrestně okrádají. Demokracie? Ani náhodou. Vítězství pravdy nad lží a nenávisti? Ani náhodou, je to sama lež a podvody.

     Podivuji se tomu, jak se různí ekonomové vyjadřuji o minulosti a současnosti, jak  bohémský v masmédiích prezentují své názory na to či ono, jak se různí názorově na stav, ve kterém se táto země a její ekonomika nachází. Mezi nimi jsou i takoví, kteří se přímo loupeže století zúčastnili, přesto i nadále ohlupují národ.  Prezentuji své ekonomické vzdělání, odbornost, své názory na to či ono, své vědomosti, ale je tady otázka, mají vůbec pravdu. Opravdu se mnohdy zasměji, i když s pocitem ironie jak mnozí z nich hodnotí či komentuji ekonomiku našeho státu. Připadá mi to tak, jako by počítali s tím, že naše společnost, je ekonomicky negramotná. Podstatou všech našich potíží je, že jsme vše zlikvidovali, rozprodali, vytunelovali a nechali vědomě rozkrást a to beztrestně, dokonce i konkurence schopnou výrobu jsme neslýchaným způsobem zlikvidovali, či rozprodali. Příklad likvidace zemědělství, je přímo odstrašující a to se k nám chodili a dívat i odborníci z vyspělejších evropských zemí. To se týkalo i průmyslu či surovinové základny tohoto státu. Co jsme mohli, to jsme privatizovali, tedy rozkrádali nebývalým způsobem. Politici a lidé u koryt stvořili takové podmínky, že ač vedení  podniků nesmrdělo korunou, z peněz těchto podniků provedli jejich privatizaci, tedy loupež století do vlastní kapsy. Stačí se podívat, jakým způsobem byly zprivatizované velké podniky v této zemi, kdo je privatizoval a jakým způsobem privatizace proběhla.

      V článku se hovořilo jen o tom, že Kalousek chce zdanit bohaté, zvýšit DPH, zastavit či zpomalit důchody a to již důchodcům za ty léta toho z důchodu vzal dost. Zapomíná se na to, že v této zemi stále více lidí dělá za minimální mzdu, která se nezvedá, přitom se vše rapidně zdražuje. Kalousek nezapomněl ubrat mzdy lékařům a učitelům a to už ubral peníze rodinám s dětmi, zdravotně postiženým a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Dnes se totiž demokratickým způsobem bez hanby a studu okrádá občanskou společnost a to zcela beztrestně, jen se na tyto zlodějiny upravuje zákony a politici nenesou za to vše žádnou zodpovědnost. Na druhou stranu jsme tady nadnárodním společnostem stvořili nadstandardní podmínky, na vlastní jsme poněkud zapomněli. Zákony jsou žel tak děravé, že peníze mizí v zahraničí a my nemáme z toho žádný zisk či užitek. Stát není schopen vybrat ani daně a kde jaký privilegovaný podnikatel díky zkorumpovaným politikům stát na daních ještě okrade. No stačí se podívat, kolik nás stála privatizace a kde se poděly peníze z ní. Kalousek, jenž svou inteligencí není ničeho jiného schopen, bez hanby sobě vlastní, jen šmátrá lidem v kapsách a vytahuje peníze občanům z jejich peněženek, což je ta jeho nejsnadnější cesta k naplnění státní kasy a rozpočtu.     

Blesk uveřejnil názory erudovaných ekonomů a já se nestačil divit, jak vysoce erudované rozbory jsem se v jejich výpovědích dočetl. Já bych Vás pánové  nezaměstnal, naopak  bych žádal , aby  jste státu vrátili peníze  za  vzdělání.

Januš Adamus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.