Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

 

kscmVážený pan předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky RNDr. Petru Nečasoví k jeho osobní odpovědnosti ve věci krytí prokorupčního, lobbistického, klientelistického a kriminálního jednání a kauz, ve kterých jsou podezřelí členové vlády, klienti a sponzoři stran vládní koalice

V Praze dne 10. dubna 2012

Vážený pane předsedo,

dne 2. února letošního roku Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s Vaší odpovědí na mou písemnou interpelaci (tisk č. 239) k podezření, že vláda České republiky, někteří její konkrétní ministři organizují a podněcují v rozporu s ústavou a zásadami demokratického výkonu státní moci špiclování a sledování legitimní parlamentní strany, Komunistické strany Čech a Moravy s cílem ovlivnit a omezit demokratickou politickou soutěž stran a odvést pozornost veřejnosti od prokorupčního, lobbistického, klientelistického a kriminálního jednání a od kauz, ve kterých jsou podezřelí členové vlády, klienti a sponzoři stran vládní koalice.

Sněmovna vyjádřením nesouhlasu s Vaší odpovědí pro její vyhýbavost, obsahovou nedostatečnost, argumentační slabost, nepravdivost Vás zavázala k vypracování odpovědi nové. V odpovědi, datované dnem 29. února 2012 jste se však bohužel znovu uchýlil k nedůstojným vytáčkám, k popírání skutečnosti, že Vaše vláda, konkrétní ministři, například ministr vnitra Kubice a ministr obrany Vondra, špiclování a sledování opoziční parlamentní strany navrhli, zajišťovali nebo k takovému špiclování a sledování veřejně podněcovali. Nevyrovnal jste se s problémem střetu zájmů předsedy ODS a premiéra, zneužívání státu ke krytí kauz členů vlády, klientů a sponzorů stran vládní koalice.

Nyní v souvislosti s aktuální aférou řízeného selektivního úniku a využívání odposlechů BIS v kauze pražského tandemu ODS Bém — Janoušek se potvrzuje i další skutečnost, k níž jsem Vás interpeloval a k níž jste neposkytl kvalifikované a řádné informace. Na základě nových faktů a vyjádření ředitele a mluvčího BIS a na základě veřejných prohlášení expremiéra Topolánka, v jehož vládě jste zastával funkci místopředsedy, je zřejmé, že také někteří vysocí činitelé ODS byli za Vašeho působení ve vládách ČR sledováni, odposloucháváni. V jejich případě však, jak se ukazuje na konkrétní kauze Bém – Janoušek, jste byli, expremiér Topolánek a spolu s ním a vedle něj i Vy osobně jako místopředseda jeho vlády ve střetu zájmů. Váš osobní střet zájmů zesílil po Vašem jmenování do funkce premiéra v roce 2010.

Letos v březnu selektivně zveřejněné obsahy sledování a odposlechů pražského kmotra ODS R. Janouška a 1. místopředsedy ODS a primátora Prahy za ODS Pavla Béma, nynějšího poslance, potvrzují, že vláda, jíž jste byl v roce 2007 členem, získala tehdy konkrétní informace o působení klientelistické mafie navázané na ODS v hlavním městě. Existuje vážné podezření, že toto státem organizované sledování bylo za vlády vedené ODS, jíž jste byl členem, umožněno nikoli s cílem chránit demokracii, ekonomické zájmy státu a hlavního města, ale s cílem vyřizování vnitrostranických účtů a soupeření o moc mezi skupinou tehdejšího předsedy ODS M. Topolánka a skupinou 1. místopředsedy ODS P. Béma. Informace ze sledování prováděného BIS v roce 2007 „v souvislosti s penetrací některých skupin do veřejné správy a přísně tajnou zprávu v tomto smyslu od BIS obdržela“ podle nyní učiněného veřejného prohlášení expremiéra Topolánka „celá vláda, tedy i Nečas, Pospíšil a Vondra“.

Vážený pane předsedo vlády,

Vámi popíraný, ale veřejně projevený a médii zaznamenaný účelový zájem známého lobbisty a ministra Vaší vlády Alexandra Vondry na sledování a omezování legitimní, demokraticky jednající parlamentní opozice státem, návrhy ministra vnitra Kubiceho a účelový postoj Váš a ministra spravedlnosti k podobnému vystupování a jednání členů Vašeho kabinetu dostávají v souvislosti s aférou Bém – Janoušek nový rozměr. Ukazují, že účelové kampaně proti KSČM jsou zástěrkou a pokusem odvádět pozornost od skutečného ohrožení státu, které představují klientelistické mafie kryté ODS a vládami vedenými ODS. Krycí kampaně ODS a jí vedené vlády proti demokraticky a v souladu s ústavou působící KSČM ostře kontrastují se skutečností, jak jste se Vy a titíž členové Vašeho kabinetu zachovali v případě, kdy existuje skutečné ohrožení demokracie a ekonomických zájmů státu.

V roce 2007 jste od BIS získali konkrétní informace o skutečném a vážném ohrožení demokratických mechanismů a ekonomických zájmů státu ze strany klientelistických mafií propojených na ODS. Vedle expremiéra Topolánka jste podle jeho prohlášení také Vy osobně a členové Vašeho současného kabinetu, místopředsedové ODS Jiří Pospíšil a Alexandr Vondra, dostali od BIS adresné a konkrétní informace, a přesto jste umožnili, aby l. místopředseda ODS a primátor Prahy za ODS spolu s kmotry nadále ovládali Prahu a působili ve významných funkcích nebo získávali a zjednávali nedemokratickými, nezákonnými cestami přístup k ovlivňování veřejné správy, výběru úředníků, nakládání s veřejným majetkem a k veřejným zakázkám.

Až když letošní řízený únik informací, které jste Vy a Vaši ministři za ODS měli k dispozici již v roce 2007, média zprostředkovala veřejnosti, vyzval jste P. Béma k pozastavení členství v ODS a ke složení poslaneckého mandátu.

S ohledem na skutečnost, že jste Vy osobně jako předseda ODS a premiér a ministři Vaší vlády a místopředsedové ODS Vondra a Pospíšil informace o P. Bémovi a klientelistické mafii ovládající Prahu tajili pět let, troufám si tvrdit, že Vaše plně opodstatněná, ale velmi pozdní výzva, aby složil poslanecký mandát Pavel Bém, může být jen prvním krokem. Máte-li dostatek cti v těle, pak skutečnost, že jste činnost mafií typu kauzy Bém – Janoušek po léta kryli a tajili a umožnili kompromitovaným osobám v ní pokračovat, je zde pádný důvod k tomu, abyste složili mandáty také vy. To, zda pozastavíte a ukončíte členství v ODS, která se Vámi zkompromitovala, je Vaší věcí. V zájmu občanů však je namístě, abyste složili poslanecké mandáty a vzdali se výkonu svých funkcí ve vládě České republiky.

Jsem přesvědčen, a denně k tomu média přinášejí nové a nové důkazy, že obrovské zadlužení českého státu, obrovský rozsah korupce, moci klientelistických mafií a obrovské ztráty veřejných rozpočtů, beztrestné zneužívání úředních pravomocí i mimořádný rozsah velké hospodářské kriminality, podvodů a lichvy podstatně souvisí právě s tím, že klientelistické mafie navázané na ODS i ty ostatní mohly a dodnes mohou spoléhat na přímou i nepřímou podporu či toleranci ze strany vlád vedených ODS a ze strany funkcionářů ODS ve vysokých ústavních funkcích.

Vážený pane předsedo vlády,

bylo by od Vás lidsky poctivé, kdybyste již dále neuhýbal a nenapodoboval tak některé své neschopné a všeho schopné předchůdce. Přiznejte se chlapsky ke střetu zájmů a přihlaste se v plné míře ke své vlastní osobní odpovědnosti včetně složeni mandátu, tak jako se zpožděním nejméně pěti let k této odpovědnosti vyzýváte svého kolegu Béma. Věřím, že Pražané a všichni ti občané, které nutíte k úhradě dluhů a škod posledních deseti let, tedy v podstatné míře důsledků klientelistického a prokorupčního stylu vládnutí, by to nepochybně uvítali.

Nedivím se těm, kteří po republice šíří názory typu „komu se tato vláda ještě zamlouvá, ten by měl neprodleně navštívit psychiatra“.

Ano, pane premiére, i Vy nesete svůj díl odpovědnosti na tom, že ve společnosti bují lež, přetvářka, zametání problémů pod koberec a nahrazování věcných řešení propagandistickým žvaněním.

S pozdravem

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

místopředseda výboru PS pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.