Zpráva o blokádě Kuby (5)

kubaHospodářská, obchodní a finanční blokáda Spojených států vůči Kubě začala být zaváděna od okamžiku vítězství kubánské revoluce v r. 1959; po celé tyto roky byla stále více institucionalizována a zdokonalována různými presidentskými proklamacemi a právními opatřeními, které z ní udělaly stále tvrdší a všeobjímající politiku.

 

KAPITOLA IV: NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY BLOKÁDY NA DALŠÍ SEKTORY KUBÁNSKÉ EKONOMIKY

Od dubna 2011 do března 2012 utrpěl stavební průmysl nepříznivými dopady ztrátu kolem 1 027 000 dolarů. To znamená, že nebylo možné postavit 1 500 – 2 000 příbytků; nebylo možné dokončit údržbové práce na 14 000 příbytků nebo místo toho nějakých 9 000 příbytků renovovat. To je pro obyvatele Kuby hodně citlivá záležitost.  

Kubě je odpírána možnost nakupovat zkladní i pomocnou techniku k práci na silnici jako výrobny betonových a asfaltových směsí, zařízení a materiály k údržbě a opravám silnic. Země je tudíž nucena toto získávat ze vzdálenějších trhů za mnohem vyšší ceny.  

Během tohoto období společnost ESICUBA S.A, která každoročně nabízí ochranu kubánských ekonomických aktiv, naráží na sílící omezování při získávání obnovy pojišťovací ochrany se společnostmi ze třetích zemí, které mají zájmy USA a/nebo jsou na seznamu burz USA, hlavně na neworské burze. Koncem roku 2011 Tato společnost ztratila přibližně 263 943 000 000 dolarů díky nepříznivým akciovým kursům.  

Největší potíží pro ocelářský a mechanický průmysl, danou značným objemem vývozu a dovozu jeho obchodních organizací, je znemožnění přístupu na trh USA. Během tohoto období dosáhly ztráty 102 500 978 dolarů.

The Grupo Industrial de Bienes de Consumo (GBC), která krom jiného vyrábí a prodává lékařská zařízení, elektropřístroje, domácí potřeby, police do obchodů, kancelářský a nemocniční nábytek, železné úchyty pro stavební práce, plastové kontejnery, elektrické odpory, zásobníky na kapalný plyn, zaznamenala ztráty odhadnuté na 15 846 000 dolarů, sumu, jež by stačila k nákupu zařízení a zásob, plně pokrývajících potřeby obyvatel.   

The Grupo Industrial de la Siderurgia (ACINOX), která krom jiného vyrábí vroubkované tyče pro stavby, svářecí elektrody, svařované stavební pletivo, kabely a elektrické a telefonní vodiče, odhadla ztráty celkem  na 3 980 000 dolarů.
 
The Basic Industry, která se stará o ekonomické činnosti pro zemi klíčové, včetně výroby a prodeje niklu, o ropný a plynařský průmysl a o těžbu i mimo nikl, zaznamenala ztráty přibližně odhadnuté na 101 253 942 dolarů.  

Niklový průmysl stále zaznamenává vážné ztráty plynoucí z nemožnosti vyvážet do Spojených států produkty plně či částečně spojené se zpracováním kubánského niklu, dokonce i když jsou zpracovávány ve třetích zemích. Tento průmysl je tudíž nucený nadále prodávat své produkty na vzdálené trhy pomocí distribučních kanálů, které jsou dražší, protože jsou v nich zahrnuti zprostředkovatelé, navíc k aplikaci rozdílných slev podle cen Londýnské burzy kovů, daných zahrnutým politickým rizikem. Hospodářská škoda byla odhadnuta na 80 343 980 dolarů.

Společnosti CUBANIQUEL bylo odepřeno právo nakupovat náhradní díly a příslušenství systémů ke zjišťování požárů u niklařské společnosti „Comandante Ernesto Che Guevara“. Evropský dodavatel oznámil, že nemůže provést operaci, protože výrobcem zboží je Američan, a toho nelze oprávnit k podnikání s Kubou. Ztráty byly odhadnuté na 37 900 dolarů.

Ropný provoz (CUPET) je nadále terčem některých opatření, připravených vládou USA z zabránění jejímu rozvoji, zabránit jí v přístupu k řezací technice, ropným zdrojům a nutnému financování rozvoje.   

Bylo nutné vytvořit vrtnou plošinu s použitím méně než deseti procent komponentů z USA, především k průzkumným operacím ve výlučně kubánské ekonomické zóně, protže všechny stávající plošiny na světě mají vysoké procento amerických komponentů, jejichž použití na Kubě brání politika blokády.    

V období od března 2011 do března 2012 zaznamenávala turistika obrovské ztráty následkem ekonomické, obchodní a finanční blokády, uvalené na ubu vládou USA v důležitých oblastech se vztahem ke službám, činnosti a zázemí pro turistiku klíčových. Tyto ztráty byly odhadnuty na 2 068 043 657 dolarů.

Kubánské turistické agentury Cubatur a Viajes Cubanacán měly v úmyslu zatraktivnit výletní lodě, křižující Karibikem; nějakých 140 zábavních plavidel, operujících v této oblasti, se plavilo nedaleko Havany i dalších kubánských měst. Lodní seskupení z USA, ovládající světové trhy, dychtí po vyslání svých zábavních lodí ke Kubě, ale brání jim v tom blokáda. Kdyby tento zákaz neexistoval, odhaduje se, že by každým rokem navštívil kubánské přístavy nejméně jeden milion Američanů z těch sedmi, které si každoročně kupují dovolenou na lodích v Karibiku.

 7. března 2012, OFAC poslala dopis americké společnosti Havana Ferry Partners, aby potvrdila, že odmítá vydat licenci k provozování přívozu mezi Floridou a Havanou, s tvrzením, že to překračuje rámec současné politiky USA vůči Kubě.  

V případě turistického seskupení GAVIOTA je odhadnuto, že kdyby neexistovala současná omezení pro americké touristy k cestám na Kubu, vezmeme-li v úvahu průměrnou výši míry osídlení na Kubě ve výši 83 procent, příjmy země by celkem dosáhly 258 416 623 dolarů, což by znamenalo mnohem příznivější vývoj v sektoru.  

Ani odvětví informací a spojů nepříznivým dopadům politiky USA neuniklo. Vzhledem k dominantnímu postavení společností z USA v sektoru špičkové techniky je odhadnuto, že nepříznivé dopady na kubánskou ekonomiku dosahují přibližně 66 766 000 dolarů, hlavně kvůli nemožnosti přímého přístupu na tento trh pro dovoz příslušenství a techniky i pro vývoz služeb včetně dodatečných výdajů.   

Společnost Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, společný podnik, který je nadále vystaven velkým potížím s vývozem techniky a nákup materiálu spjatého s informacemi a spoji, je jednou z organizací, zakoušejících nejdrsnější dopad blokády. Jen z tohoto důvodu zaznamenala ETECSA ztráty dosahující přes 14 090 000 dolarů.

Další, nevypočitatelné, nepříznivé dopady lze rozeznat na zákazech nákupu softwarových licencí; odepření přítupu k internetovým stránkám a technickému vybavení jako v případě bezplatných softwarů PC Tools nebo Netbeans, a stejně tak znemožnění kubánské účasti na obchodních i jiných akcích.    

Kubánské civilní letectví také stále zasaženo americkou blokádou. Od května 2011 do dubna 2012 byly ztráty v sektoru odhadnuty na 269 125 427 dolarů.

Kubě není dovoleno nakupovat pohonné hmoty, poživatiny ani spotřební zboží na trhu v USA, takže se musí uchylovat na trhy třetích zemí přes zprostředkovatele, s dobře známým nárůstem cen za dopravu. Je odhadnuto, že ztráty na pohonných hmotách dosáhly pět milionů dolarů, protože musely být nakupovány ve Středozemí.

Zároveň, navzdory faktu, že kubánský stát poskytuje pře potřebné k činnosti amerických leteckých linek na ostrově, USA zůstávají neoblomné v odmítání dovolit kubánskému letectvu létat přes území USA.  

Doprava také zaznamenala ztráty, a to ve výši 182 187 853 dolarů.

Společnost Navegación Caribe (NAVECARIBE) má celkem 90 plavidel umístěných v hlavních kubánských přístavech k poskytování různých námořních a přístavních služeb. Kvalita těchto služeb je nepříznivě zasažena, protože postrádají alespoň základní příslušenství a zdroje, potřebné k dokončení oprav a termínů údržby vzhledem k nárůstu výdajů za náhradní díly, agregáty a další vybavení. Ztráty na dopravném jsou odhadovány na 250 000 dolarů.

Od dubna 2011 do dubna Institut vodních zdrojů zaznamenal ztráty přibližně 1 989 941 dolarů díky nákladům na dopravné a suroviny.   

Kuba dosud nesmí dovážet hydrometeorologické vybavení, používané ke studiu vodního koloběhu, sledování oběhu vody a provádění účinné prevence oběhu vody. Německá společnost Ott Hydromet GMBH odmítla Kubě prodat zařízení poté, co obdržela dopis od ministerstva obchodu USA, uvádějící, že neudělí prodejní licenci, protože zařízení je patentováno v USA. Odmítnutí nepříznivě zasáhlo kubánský program makroměření, když bylo nutné se porozhlédnout po novém dodavateli. Příchod zboží byl odkládán déle než šest měsíců, období, v němž nebylo možné provádět měření, nutná k hydrologické prevenci a k lepšmu využití vodních zdrojů.   

Mexická společnost Worthington de México (WDM) nedokázala prodat Kubě elektromotory americké značky US Motor, které byly spřažené s vodními čerpadly, jež bylo nutno instalovat v čerpacích stanicích na staveništích, protože řídící středsko společnosti ve Spojených státech zjistilo konečné místo určení výrobku. Odmítnutí způsobilo potíže s dodávkou vody pro přibližně 50 000 obyvatel.   

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.