Dekomunizace?

1989Nestačím se divit, jak rychle se objevují další nátlakové skupiny. Posledním hitem jedné z nich je akce pod názvem „dekomunizace“. Možná to bude mít ještě zajímavý vývoj a nastoupí další akce s názvem „dedemokratizace“ atd, atp…

Opět se snaží vyloučit z účasti na společenském životě jinou část občanů a chtějí šířit „povědomí“ společnosti o komunismu, o kterém ve skutečnosti nic nevědí.

Velice pochybuji, že toto šíření tzv. „povědomí“ bude objektivním příspěvkem, neboť žádný z těchto lidí není odborníkem na historii nebo společenské vědy.

Zarážející je, že chtějí nejenom šířit nějaké „povědomí“, ale ve skutečnosti rozhodovat o tom, kdo má nebo nemá být kandidátem na prezidenta této republiky. Vůbec jim nevadí, že pravidla byla stanovena zákonem a kandidáti jsou podporováni tou částí obyvatelstva, která jim dala své podpisy.

Tuto skutečnost přehlíží a pasují se do role těch, kteří by chtěli zrušit komunisty. Zajímalo by mě, jak by toto zrušení v jejich pojetí asi probíhalo? Opět chtějí vymývat lidem mozky a sami se zviditelnit možná proto, že ve stávajících profesích mnoho úspěchů nezaznamenali. Budou pro začátek vyrábět trička s hanlivými obrázky, jistě vysoké „umělecké“ úrovně.

Někteří pak budou profitovat v mediích, kterým se tato komedie nesporně hodí. A státní moc opět nereaguje. K čemu máme státní zastupitelství, všechny ty orgány a instituce, které by měly demokracii ochraňovat, uplatňovat systém vzájemných brzd, aby nedocházelo k takovýmto excesům jedinců, kteří si přivlastňují právo deformovat skutečnou demokracii bez ohledu na následky, protoževědí, že se jim nic nemůže stát.

Vyjádřeno slovy Jana Wericha – “i ta sebelepší vůle zaniká, když z vůle vzniká zvůle a panika.“

A tak zvůle má nyní zelenou a bude ji mít ještě zřejmě dlouho, protože vůle řešit naléhavé problémy společenského života u odpovědných představitelů státu není. Proto nastupují různí manipulátoři společenským vědomím s cílem vyostřovat konflikty různých společenských skupin, což je nesporný krok i k možné občanské válce, pokud jim v tom někdo nezabrání.

Contario

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.