PUBLICITA VYDÁ ZA TISÍC BOMB (1)

ZLOČINY PUBLICITY V MODERNÍ VÁLCE

Někteří zločinci jednají surovým způsobem. Dávají přednost střelným zbraním, dýce, bombě, bezprostřednímu násilí, aby se vším v okamžiku skončili. Jiní si dávají na čas. Jejich oblíbenou zbraní je jed. Nenápadný, zákeřný, neviditelný, pomalý a postupný.

Po dlouhou dobu jsme věřili, že svět zboží, kde se všechno nakupuje a všechno prodává, by mel být omezen hranicemi obchodního světa. Aby část našeho života, která unikala obchodní a finanční logice, tak činila navždy. Aby výchova, informace, zdraví, dopravní sítě, zásobování energii, spravedlnost, bezpečnost, telekomunikace zůstaly v rukou kolektivity. Dokonce jsme si mysleli, že kvalita životního prostředí, vody, vzduchu, kultura by se k tomu měly přirozeně připojit.

Ale projevil se opak. Ve všech bohatých a pokročilých zemích rozklad veřejných služeb ukázal rozsah války vedené v podzemí po řadu let. Když tomu napomohl pád Berlínské zdi a Východního bloku, svět zboží zaplavil všechno.

cernaknihaZaplavil nejdřív země, které zatím byly zaplaveny málo, ale též v zemích Západu sektory, které dosud jeho vlivu unikaly. Výchova, zdravotnictví, informace, vše bylo vydáno na pospas rentabilitě, podílům na trhu, obchodnímu úspěchu, bezprostřednosti. Ozbrojenou paží tohoto koloniálního výboje je publicita, která připravuje mysli lidí svým neustálým bušením a zabijí masověji než shazování bomb.

Jeden z jejích hlavních aktéru, Oliviero Toscani, jehož skandální kampaně pro Benettona jej učinily slavným, sám sestavuje seznam ve své knize Publicita je mrcha, která se na nás usmívá (Hoebeke, vyd. 1995,), kde rád plivá do polévky, která udělala jeho jmění: „Publicita nyní pokrývá každý kout ulice, každé historické náměstí, každý parčík, autobusové zastávky, metro, letiště, nádraží, noviny, kavárny, lékárny, trafiky, zapalovače, telefonní karty, přerušuje filmy v televizi, vniká do rozhlasu, obrázkových časopisů, na pláže, do sportu, oděvů, dokonce i na otisky naší obuvi, celý náš svět, celou naši planetu. (…) Je to onen Big Brother (Velký bratr) stále se usmívající! Považuji to za děsivé, jestliže veškerý tento ohromný prostor výrazu, expozice, plakátování, největší živé muzeum moderního umění, stotisíckrát Beaubourg a současné Muzeum umění v New Yorku dohromady, ony tisíce Čtverečních kilometrů vylepených plakátů po celém světě, ony obrovské panely, ona malovaná hesla, ony stovky tisíc stran vytištěných žurnálů, ony stovky hodin v televizi, rozhlasových hlášení, zůstávají vyhrazeny tomuto rajskému, slabomyslnému, neskutečnému a klamnému obrázkářství…“ A to vše je financováno spotřebitelem, neboť cena toho všeho je započtena do ceny výrobku. („Publicita je první přímá daň“‚)

Pod různými jmény – sponsoring. mecenáš podniku (připomeňme, že mecenáš je nezištný člověk, jde tedy o zneužití jazyka), komunikace, bartcring (výměnný obchod), inzerent, patronát atd…, publicita zavedla obchodní zájem všude. Následující příklady ukazují rozsah a spojitost této ofenzívy.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.