PUBLICITA VYDÁ ZA TISÍC BOMB (2)

ZLOČINY PUBLICITY V MODERNÍ VÁLCE

VÝUKA

Ve Spojených státech kabelové propojení základních škol neprovedly veřejné úřady, ale soukromé firmy. Vybavili školy zadarmo, ale na oplátku takto rozšířené výchovné programy „Prvního kanálu“ zahrnují na 10 minut programu dvě minuty reklamy pro tyto firmy. Po celý rok jsou žáci intelektuálně obtěžováni propagací obchodních výrobků.

I Francie je postižena tímto jevem a je silný nátlak, aby se překročily zdi našich škol. Ku příkladu, jestliže se vklouzne do prázdna sexuální výchovy, nikdy neposkytované vyučujícími, firma Tampax nabízí „výchovný program“ v kolejích pro dívky 3. a 4. třídy, kde 60 000 dospívajících dívek již takto dostává informaci o těle, zdraví, hygieně …a samozřejmě o výrobcích firmy Tampax. Tyto programy jsou uváděny v čase a v rámci kursů biologie, které již nezajišťují vyučující. Tyto kurzy jsou obratné uváděny ošetřovatelkami, které se změnily v „obchodníky“, kteří rozdávají na konci kursu vzorky. Vyučující jsou nadmíru šťastni, že se zbavili výuky, kterou si vesměs nepřeji konat, a tak proti tomu nic nemají a rodiče rovněž. Jeden zástupce firmy Tampax nedávno uvedl v tisku: „Profesoři nás rádi přijímají, dokonce si nás žádají.“ Ministerstvo školství této operaci požehnalo. Vše je zdarma, to je nyní hlavní argument státu!

Nedávná dohoda mezi Ministerstvem školstvím, společnostmi autoru a výrobců audiovizuálních prostředků povolilo šíření televizních vysílání ve školách. Stačí sponzorovat taková vysílání, aby reklama snadno vstoupila do světa, který jí byl zakázán.

cernakniha

Kolik podniků dnes zahrnuje do svých jídel v kantýnách .,slazené nápoje“, jež nejsou ničím jiným než Coca-Colou, pod nátlakem této firmy. Stejné firmy dodávající nápoje pro mladé (Coca, Fanta) instalují „zdarma“ automaty v těchto školách, aniž by se kdy tato zařízení mohla dovolat nabídky, kde by se nabídla alternativa – je to přece zdarma…

Stejně je tomu u firem, které „nabízejí“ fotbalová trička školním dětem přirozeně se svou reklamou na nich umístěnou. Je to přece „zdarma“ a tak veřejné zařízení zapomíná, že je veřejným zařízením…

Christian De Bric v Monde Diplomaiique již před několika lety napsal: „Uvidíme snad jednoho dne sponzorovaného vyučujícího ve školách a učitele pokrytého odznaky oznamujícího, že hodina aritmetiky je „dávána“ jednou značkou elektronických her, kde o přestávce bude nabídnut šumivý nápoj s příchutí dobrodružství?“ V té době de Brie žertoval, ale dnes je to vážné.

Co se týká univerzit, je v USA časté, že katedry především v ekonomii jsou financovány přímo firmami, které jmenují profesory. Jak na to poukázala Susan George v halasném článku v témžc Monde Diplomatique, toho již využili prestižní francouzští intelektuálové (na čele s Francoisem Furctem, jedním z francouzských opěvovatelů historické revize Dělnického hnutí). Operace Fukuyama podle jména jednoho amerického státního úředníka, autora „Konce historie“ stavěná uměle na odiv geniálním reklamním tahem byla zcela zorganizována chemickou firmou Olin, jakož i operace Hcidelbergská výzva, jež byla zcela vymyšlena lékárnickými a azbestovými lobbies, aby se zdiskreditovali ekologové. Někteří univerzitní pracovníci se pro nedostatek financí v obou případech s velkou ochotou propůjčili k oběma manipulacím.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.