Chcem vám porozprávať o Západe (4)

logoDalší názor na kapitalizmus od človeka, ktorý spoznal oba systémy. Článok vyšiel v dobách, keď v ZSSR prebiehala prestavba. Vypovedá nielen o kapitalizme, ale aj o tom, k čomu „perestrojka“ smerovala.

ZDRAVÝ KAPITALIZMUS

Sovietska propaganda, ktorá v období pred prestavbou očierňovala západný spôsob života, neposkytovala sovietskym ľuďom ani tisícinu informácií, ktoré sú na Západe široko známe z masovokomunikačných prostriedkov. Moskovčania sa kedysi zabávali na výroku: Kapitalizmus zahníva, ale výborne vonia. V skutočnosti kapitalizmus nezahníva, zato však jeho vôňa je viac ako nepríjemná.

V Nemecku je niekoľko miliónov skrytých alkoholikov. Div nie každá druhá dospelá žena sa lieči u psychiatra. V USA ročne niekoľko stotisíc výrastkov odchádza z domu a rozširuje rady delikventov, prostitútok a narkomanov. Desaťmilióny ľudí žijú na úrovni a pod úrovňou hladu, o čom verejne hovoria sami predstavitelia štátu. Desaťmilióny ľudí sú negramotné, alebo majú len elementárne vzdelanie. Otvorene sa hovorí o kríze, školstva. Organizovaná zločinnosť tvorí jeden z nezávislých podsystémov pluralizmu.

PENIAZE

Sú predmetom vnútorných úvah a rozhovorov každého človeka, od Jednoduchých upratovačiek až po štátnikov. Kam sa človek obráti, všade sa mu – do očí, do uší, do duše – vtierajú peniaze, tento idol západného spôsobu života. Po mnohé stáročia najlepší predstavitelia ľudského rodu podrobovali ostrej a nanajvýš spravodlivej kritike rozkladnú moc peňazí. Súčasný Západ túto úlohu peňazí v živote ludí nepotlačil, ale zvýšil. Vidinou a ideológiou peňazí infikuje celú planétu. Pred mojimi očami prebiehala jedna z najodpornejších operácií v dejinách – cynický a vypočítavý rozvrat východonemeckého ľudu peňažnými úplatkami a almužnami SRN, Východní Nemci stratili súdnosť, milióny ich prichádzali do SRN za darovanými sto markami. Zradili a ohovorili všetko, čo dosiahli v komunistickom systéme, a teraz narážajú na realitu kapitalizmu. Už dnes možno pozorovať príznaky ich sklamania. Avšak cesta nazad neexistuje. Západný kapitalizmus ich už nepustí zo svojho zovretia.

VŠEĽUDSKÉ DEFEKTY

Na Západe je i to, čo vyvoláva nespokojnosť sovietskych ludí, keď na to narážajú doma. Existuje tu aj klamstvo, aj násilie, aj zatváranie úst nepohodlným ľudom, aj byrokratizmus, aj korupcia. Také hanobenie svojho sociálneho zriadenia a svojich dejín, aké teraz vidíme v Sovietskom zväze, by tu nedovolili v nijakom prípade. Tu sa tým nadchýnajú len potiaľ, pokiaľ to znamená diskreditáciu a rozbíjanie všetkého sovietskeho. Existuje tu aj ideologické ohlupovanie. Napriek tomu, Že tu nie je jediná štátna ideológia a neexistuje povinné štúdium ideologických textov, ludí tu ohlupujú ideologicky ovela efektívnejšie ako v Sovietskom zväze. Realizuje sa to nesčíselnými kanálmi včlenenými do každodenného života – za pomoci televízie, literatúry, reklamy, cirkvi, kina, novín, časopisov, módy, organizovania voľného času mládeže, rozličných spoločností. Západná masová kultúra, to je predovšetkým nástroj ideologického ohlupovania.

Pokračovanie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.