Ústav paměti národa či ústav dezinformací?

hanoPro současnou dobu je charakteristické rozdmýchávání protikomunistických vášní za každou cenu.

Logika je celkem prostá, neboť spočívá v hledání nějakého zástupného problému, ke kterému bude možné obrátit pozornost veřejnosti, zatímco skutečně závažná témata mohou zůstat neřešena. Do tohoto schématu jednoznačně zapadá i pokus o zřízení Ústavu paměti národa. Tato instituce nemá mít zvláštní náplň, lukrativní pracovní místa by zde zřejmě dostalo několik prominentů, kteří by pracovali na politickou objednávku svých zřizovatelů. Obhajovat zřízení ústavu tím, že něco podobného mají i v jiných zemích bývalého socialistického tábora, je hloupost. To není skutečný důvod, neboť i tam je fungování těchto úřadů podmíněno politickým zadáním.

Problém tedy nespočívá ve zkoumání historie. Jde o to ukázat na viníky současného stavu, a protože ti skuteční jsou dnes na vlivných postech, je prostě třeba si nějakého viníka vytvořit. Nejlépe se pak odpovědnost za současný politicko-hospodářský rozvrat svaluje na naši socialistickou epochu vývoje před rokem 1989, neboť v důsledku lze atakovat i současnou komunistickou stranu, která má narozdíl od jiných čistý štít. Po brutálním útoku na Komunistický svaz mládeže se tak Ústav paměti národa stává dalším krokem k likvidaci Komunistické strany nikoliv demokratickou cestou, ale mocenským rozhodnutím na politickou objednávku.

Již nyní existuje silná protikomunistická kampaň, která je vedena především na školách, kde řada pedagogů zapomíná na své poslání a místo k přemýšlivosti a hledání pravdy vede své studenty k bezduchému omílání lží o socialistické minulosti, které jsou vepsány do učebnic. Nedivme se, že mladá generace dnes sleduje podezřívavě činnost naší strany i Komunistického svazu mládeže, je-li pod tak silným tlakem. Jde o to, že neexistuje možnost diskuse, vše je jasně napsáno, nelze o tom přemýšlet a šlo-li by, stejně neexistuje zdroj nezaujatých informací.

Ano, Ústav paměti národa by šlo nazvat i Ústavem pro dezinformaci, další hlásnou troubu ohlupující lidi. Bude jim říkat, ať nepřemýšlejí o tom, že je třeba zítra vyhodí z práce a deregulovaný nájem je postupně připraví o bydlení, ale ať dumají na téma zlých komunistů, kteří by chtěli vrátit dobu před rokem 1989. A samozřejmě bude následovat dovětek, že tehdy byly v obchodech prázdné regály, lidi bezmála hladověli a vůbec životní úroveň byla pramalá. Nemusím říkat, jak hloupá taková propaganda je, nicméně značný dopad mít zřejmě bude.

A o to asi jde, hovoří-li se nyní o Ústavu paměti národa. Snažme se to vysvětlovat i ostatním, neboť momentálně neexistuje jiná cesta, jak této brutální dezinformační kampani čelit, a mějme na paměti, že čím více bude docházet k prohlubování současné politické krize, tím více bude sílit i tato kampaň.

13. listopadu 2006, Daniel ROVNÝ

Haló noviny – http://www.halonoviny.cz/index.php?id=83813&PHPSESSID=ce1f96e6bded8920d90a45887c3247c0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.