Z tajných archivů 2. světové války

 

lovellDvacet let byl Mr. Stanley Lovell vázán přísahou k mlčení, neboť v letech 2. světové války zastával funkci ředitele skupiny pro bádání a vývoj v Office of Strategie Services (OSS). A tak až v polovině 60. let minulého století zveřejnil některé tajné operace a metody výzvědné služby USA. S. P. Lovell je autorem knížky „Of Spies & Strotagems“, jež vyšlo v Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs. New Jersey, USA.

ZAČALO TO U LAHVE SHERRY

Stanley P. Lovell, významný chemik a byznysmen z Bostonu, byl v roce 1942 pozván do pracovny plukovníka Williama Donovana, šéfa OSS. Hostitel otevřel láhev sladkého portugalského sherry a přešel rovnou k věci: „Jistě víte, mister Lovell, že vedle tradičního vedení války existuje celý arzenál zbraní a plánů, o nichž nikdo nesmí vědět, že se jimi zabýváme, neboť jsou – jak bych to řekl – neamerické. Aplaus veřejnosti za svou činnost nesklidíte.   Jestliže po něm bažíte, nejste můj člověk…“  Návštěvník mlčel a „Divoký Bill“, jak se šéfovi tajné služby přezdívalo, si ty rozpaky špatně vykládal. Ale mýlil se, Lovell se nadchl: „Budu ovšem muset našim vědcům říci – hoďte všechny zákonné pojmy i okna, tady je příležitost pustit ďábla z otěží.“ OK, ťukli si a Lovell s ředitelským titulem začal pracovat.

V LABORATOŘÍCH OSS

Jednou z prvních akci bylo falšování peněz pro podzemní hnutí v oblastech okupovaných Japonci. Bankovky pro Filipíny pomáhal v padělatelské dílně vyrábět „Jim Pérko“. „Nechci zalhávat,“ referuje Lovell, „že nám byl dodán z federálního vězení, ale musím bez rozpaků dodat, že to byl nejskvělejší padělatel podpisů, jaký kdy existoval. Když jsme hory falešných peněz dodali generálu McArthurovi, začali jsme zhotovoval tereziánské tolary pro podzemní hnutí v Indonésii. Dělali jsme je z ryzího stříbra, a tak to byla nejčistší práce, kterou jsme kdy odevzdali…“

TRAGICKÝ INCIDENT S „BEANO“

Poté se Lovellovy dílny orientovaly na výrobu zbraní pro špióny a záskodníky. Byl zhotoven ruční granát s vysokou brizancí „Beano“, maskovaný jako baseballový míček. Když iej předváděli zkušební komisi, jeden z důstojníků šel odpálený míček sebrat a výbušnina ho na místě roztrhala. Mr Lovell lituje, že toto neštěstí „donutilo armádu zastavit další pokusy a označit granát jako ne bezpečný.“

PROJEKT „CASEY JONES“

– nazývá autor knihy za pravděpodobně nejperfektnější zbraň podzemního hnutí. Sabotážní dílna OSS zkonstruovala magnetickou minu s fotobuňkou, která způsobila explozi, jakmile na ni přestalo působit denní světlo. „Casey Jones“ se prý mimořádně osvědčil v Itálii, neboť způsoboval havárie v alpských tunelech a nacistům tak blokoval přísunové cesty.

PALBA V BÍLÉM DOMĚ

V prosinci 1943 se W. Donovan dal ohlásit u presidenta. F. D. Roosewelt diktoval sekretářce nějaký dopis, a proto si nevšiml, co šéf zpravodajské služby činí. „Divoký Bill“ si přinesl pytel písku a ze samopalu nového typu do něho vypálil celou dávku. President ani jeho sekretářka nic neslyšeli. „Roosevelt byl vysloveně šokován,“ vzpomíná ve svých memoárech muž, v jehož dílnách vyrobili bezhlučnou zbraň, „a nechtěl věřit, že se střílelo. Teprve když si sáhl no rozpálenou hlaveň samopalu a v pytli písku objevil střely, teprve pak uvěřil.“ Samopal se vyráběl, ale tajemství jeho konstrukce zůstalo pečlivě uzavřeno v trezorech OSS, neboť byly důvodné obavy z toho, co by znamenal v rukách amerických gangsterů.

BAKTERIOLOGICKÉ PROSTŘEDKY

Pentagon přikázal OSS, aby všemi způsoby zabránilo známému nacistickému maršálu Rommelovi v kontrole Španělského Maroka; jinak hrozilo nebezpečí, že bude napadat přísunové cesty do Casablanky a Alžíru. Lovell zadal operaci vědeckému výboru OSS ve Fredericku u Washingonu, vedenému chemickým podnikatelem dr.C. Merckem. „Věděl jsem,“ vzpomíná, „že kdekdo, presidentem Rooseveltem počínaje, se Merckovu výboru a studiu vedení války bakteriologickými prostředky postaví na odpor. Já naproti tomu v tom viděl jemnou tajnou zbraň, která se ideálně hodila k decimováni nepřítele.“

NEČEKANÉ DOZNANÍ

Mr. Lovell vyráběl umělé kozí bobky, které byly infikovány bakteriemi tularemie (zaječího moru) a psí kosou (papouščí nemocí). Materiál měl být shazován z letadel a hmyz by se už postaral o další rozšíření mezi lidi. Akce nazvaná „Plán Vrtoch“ byla připravena ke spuštění, ale nedošlo k ní, neboť výzvědná služba USA zaznamenala přesun německých divizí ze severoafrického bojiště na frontu — proti Sovětskému svazu. Porážka nacistů u Stalingradu tedy zabránila zamoření Afriky nebezpečnými chorobami.

NERVOVÝ PLYN NEBYL NASAZEN

V létě 1944 navrhla americká generalita použit proti japonské armádě nervového plynu. Měl být vyzkoušen na okupovaném ostrově Iwo Jima ve středním Pacifiku. Lodní děla americké flotily měla proti císařským vojákům vypálit granáty naplněné nervovým plynem. Bílý dům však akcí vetoval tímto telegramem : „Všechna dosavadní povolení ruším, Franklin D. Roosevelt, vrchní velitel.“ Americká námořní pěchota ztratila na bojišti 20 000 mužů. „Každý čtenář,“ resumuje „lidumil S. P. Lovell, „vynese sám rozsudek nad tím, zda použití otravného plynu by bylo rozumné či nikoli…“

To jsou jen některá fakta z memoárů bývalého ředitele tajné skupiny OSS. O těch nejzávažnějších a nejkompromitujících samozřejmě v knize „Of Spies & Stratagems“ pomlčel.  

 Archiv NoS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.