Král, který měl sloužit Hitlerovi

windsorZa úsvitu 15. srpna 1940 měl být vysazen v prostoru mezí Ramsyate a Lymským zálivem jihozápadně od Londýna výsadek 90.000 vybraných nacistických vojáků s úkolem vytvořit asi 30 km hluboké předmostí. V okamžiku, kdy podle nacistických plánů měla být zahájena operace „Lachtan“ — invaze do Anglie – měla být v rozhlase čtena výzva obyvatelům Velké Británie vydaná — britským králem Edwardem VIII.

V uplynulých dnech byla britská veřejnost seznámena s úlohou, kterou Adolf Hitler přisoudil ve svých plánech na okupaci Velké Británie vévodovi z Windsoru, jenž se v r. 1936 vzdal jako Edward VIII. britského trůnu. A nebyla to úloha nijak podřadná. Vévoda z Windsoru se měl stát zrádcem č. 1 a zasednout opět na britský trůn — ovšem jako král z milosti Adolfa Hitlera.

Ještě před 2. světovou válkou byl vévoda z Windsoru znám svými sympatiemi s nacisty. Navštívil dokonce se svou manželkou hitlerovské Německo a nešetřil chválou nad novým pořádkem v Třetí říši. Ale teprve ve válce s ním začali nacisté počítat velmi vážně jako se svým spojencem.

Dva dny po kapitulaci Francie – 23. 6. 1940 — se vévoda z Windsoru, který byl ve štábu britské armády ve Francii, náhle objevuje v Madridu. Den po jeho příjezdu telefonuje ministr zahraničních věcí nacistického Německa von Ribbentrop spěšně svému velvyslanci v Madridu Stohrerovi: „Zadržte stůj co stůj vévodu v Madridu!“ nařizuje Ribbentrop. Stohrer netušil, co je v pozadí rozkazu, ale nechal Windsora pečlivě sledovat. A již za týden telefonoval v zašifrované správě do Berlína: „Windsor se vyslovil před španělským ministrem zahraničí a jinými známými velmi ostře proti Churchillovi a proti válce.“

Ribbentrop si mnul spokojeně ruce. Ano, s tím počítal. A tak začíná druhá etapa hry za kulisami. 11. 7. 1940 posílá Stohrerovi do Madridu další telegram. Z něho pak velvyslanec vytušil, o co jde. Stohrer se měl, podle Řibbentropova přání, pokusit postavit vévodu proti britské vládě. Hitler ho potřebuje, aby jeho jméno stálo pod kapitulační listinou, kterou měla „britská vláda“ vytvořená nacisty podepsat v okamžiku invaze. Plán byl hotov. Ale zůstala jediná otázka — jak to zařídit, aby se vévoda z Windsoru dostal do Německa.

Tu do věci zasahuje šéf Himmlerovy zpravodajské služby v zahraničí Walter Schellenberg. Jménem Hitlera jej von Ribbentrop pověřuje, aby ihned odjel do Španělska a zorganizoval vévodův útěk. Schellenberg mel vévodovi nabídnout 50,000.000 švýcarských franků, když se uvolí k nějakému oficiálnímu gestu, kterým se distancuje od britské královské rodiny. A ani tato obrovská částka neměla být maximem. Odmítne-li, měl Schellenberg zorganizovat jeho únos. „Budete mít k dispozici všechny prostředky,“ sliboval Ribbentrop Schellenbergovi. „Včera v noci jsem to znovu projednal s führerem. Žádá, abyste mu denně podával hlášení o vývoji událostí. Vůdcovým jménem vám nařizuji neprodleně splnit tento úkol.“

Zatímco je Schellenberg na cestě do Španělska, byl vévodovi z Windsoru předán Hitlerův dopis. „Německo je odhodláno přinutit Velkou Británii k míru jakýmikoli násilnými prostředky, a pak bude ochotno splnit kterékoli vévodovo přání, zvláště pokud jde o vévodův a vévodkynin vstup na britský trůn. Bylo by dobře, kdyby byl vévoda přípraven pro další události…“

Do Španělska však Schellenberg přijel pozdě. Vévoda z Windsoru odjel z Madridu do Lisabonu, kde jej hostil nacistický agent bankéř Santo Silva. Každý krok jeho hosta je střežen nacistickými agenty. Zatím se nerozhodl, co s Hitlerovou nabídkou, a tak dostává Schellenberg telegram od Ribbentropa: „Vůdce nařizuje neprodleně provést únos.“ Schellenbergův plán byl celkem jednoduchý. Pod záminkou pozvání na lov na portugalsko-španělských hranicích měl být dopraven znovu do Španělska a odtud na místo určené Hitlerem.

O nacistických záměrech se patrně dozvěděla britská tajná služba. Do Lisabonu byl vyslán zástupce britské vlády, který vévodu přiměl, aby okamžitě odplul na Bahamské ostrovy, kde měl převzít místo guvernéra. Plány nacistů se zhroutily. Ale také Hitler změnil úkoly pro nejbližší dobu. Místo plánované invaze dostalo operační oddělení vrchního velitelství nacistické branné moci rozkaz, aby vypracovalo plán „Barbarossa“ — útok na Sovětský svaz.

A vévoda z Windsoru? Když byly tyto plány v 60. letech zveřejněny a o jeho neslavné úloze v době 2. světové války psal britský tisk, zprávy oficiálně dementoval.

A když odešel na odpočinek, koupil si vilu ve Španělsku – v zemi svého přítele — fašistického diktátora Franka.

Archiv NoS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.