Co připravoval fašismus

logoTuto mapu objevili v Kongresové knihovně ve Washingtonu mezi americkými kopiemi dokumentů z „Třetí říše“, přeloženými do angličtiny. Je to mapa plánu rozdělení Sovětského svazu vypracovaného jedním z fašistických ideologů Alfredem Rosenbergem. Stratégové „Třetí říše“ se již 22. června 1941 domnívali, že o osudu Sovětského svazu je rozhodnuto. Již vyznačili mapy jeho rozdělení na sféry, které jim měly podléhat.

Komentář k mapě

mapa

 

Nuže – začněme náš komentář západní částí

Vyšrafovaná území „Polsko“, „Besarábie“ až ke „Krym“ měla být podle Rosenbergova plánu anektována Německem. Pod přímou kontrolu Berlína se odtrhávala i větší část Litvy včetně Vilniusu a Kaunasu. Víc než to. Podle tzv. direktivy Weiss (varianta z 11. dubna 1939) fašisté zároveň s okupací Polska počítali s obsazením Litvy a Lotyšska, a ještě před tím – 23. března 1939 – Hitler odtrhl od Litvy Klajpedu. Litva, Estonsko a Lotyšsko jako takové neměly existovat. Vytvářel se jeden útvar, a to Pobaltí, okupovaný německými vojsky a řízený německým gaulelterem a pobaltskými kolaboranty. „Generálnf plán Ost“ vypracovaný A. Rosenbergem předpokládal poloviční germanizaci Lotyšů, Litevců a Estonců. Zbývající polovina měla být jako „podřadné obyvatelstvo“ fyzicky zlikvidována.

„Velké Finsko“ na severu jako spojenec Německa dostávalo rozlehlé území včetně Murmanska a Archangelska. Jestliže Finsko představovalo územní sdružení na Německu nezávislé, pak „Velké Bělorusko“ a „Velká Ukrajina“ zůstávaly i přes tyto honosné názvy územím fakticky okupovaným Německem. Všechny jejich zdroje si monopolizovala „Třetí říse“, a jak se uvádělo v Rosenbergově plánu, „Německo musí dostávat obilí z Ukrajiny bez jakýchkoli omezení“.

Podobně tomu bylo i s ropou z Kavkazu, s uhlím a bavlnou ze Střední Asie. Rosenbergův plán počítal s jedním „Velkým Kavkazem“, bez dělení na jednotlivé národně územní sdružení tamních národů. Stejný osud byl uchystán i středoasijským národům spadajícím do podmaněného území, Německem označeného jako „Turkestán“.

Jedněm národům Sovětského svazu tedy fašismus připravoval genocidu a druhé plánoval zčásti zlikvidovat a zčásti přeměnit v poslušné otroky na surovinových přívěscích „Třetí říše“. Ke komplexní likvidaci byli předurčeni občané židovské národnosti a Cikáni. Genocidě chtěli vystavit většinu ruského národa.

Všimněte si, jaký kousíček území (prostor vyplněný černou barvou – „Moskovia“ – mu ponechali fašističtí barbaři – hranice na jihu byla stanovena kousek pod Rjazaní a na severu podél pobřeží Bílého moře. Žádný východ k Černému ani Baltskému moři. Měl to být jeden hromadný koncentrační tábor.

Podle Rosenbergova plánu se vytvářela „zeď kolem Moskovie“, kam se z východní strany zařazovalo pásmo Uralu kontrolované hitlerovci jako další významný surovinový přívěsek.

To tedy připravoval fašismus.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.