Hrozby předkládané Washingtonem neexistují

hanoRuský ministr zahraničí Sergej V. Lavrov k tzv. protiraketové obraně USA

Chtěl bych říci několik slov o tom, jak hodnotíme výsledky setkání prezidenta Ruské federace Vladimira V. Putina a prezidenta Spojených států George Bushe, které se konalo v Heiligendammu. Hlavně o tématu protiraketové obrany (PRO), která všechny zajímá nejvíce, v kontextu těch rozporů (nebudeme si nic namlouvat), které se v této sféře nahromadily.

Nehledě na některé prognózy, setkání bylo konstruktivní a produktivní. Ruský prezident přednesl návrh, který otevírá cestu ke společnému řešení otázek nešíření raket. To hlavní, co bylo zdůrazněno, je naše připravenost společně reagovat na vznikající reálné hrozby, aniž by byly ohroženy nebo oslabeny bezpečnostní zájmy obou stran.

Druhým důležitým momentem v této souvislosti je to, že se dva prezidenti dohodli uskutečnit hloubkové expertní ověření problematiky PRO s účastí expertů ministerstev zahraničí a obrany. Tato otázka má být řešena operativně. Není pochyb o tom, že bude jedním z ústředních bodů jednání během příštího summitu prezidentů Putina a Bushe v americkém Kennebunkportu, k němuž dojde 1. a 2. července.

Na tomto pozadí nás, upřímně řečeno, trochu zarazilo, že v řadě komentářů na Západě, včetně těch, co byly vyřčeny oficiálními osobami, zaznívají hodnocení, která překrucují obraz toho, k čemu skutečně došlo. Je vyvozován závěr, že téměř nejhlavnějším bodem prohlášení prezidenta RF Vladimira Putina bylo to, že svým návrhem jako by uznal existenci reálné hrozby ze strany Íránu. To nás doopravdy udivuje, protože všichni mohli slyšet velice podrobná vysvětlení, která poskytl Putin na tiskové konferenci. V této souvislosti bych chtěl prohlásit toto:

Za prvé, ruský prezident potvrdil, že podle našich odborných posudků, zahrnujících zeměpis, geometrii, balistiku a podobně, nemá Írán a během nejbližších 10 – 15 let nebude mít takové rakety, před nimiž se USA chtějí bránit, když budují třetí poziční okruh v Evropě.

Za druhé, mají-li USA jiná hodnocení, pak celkově vzato právě proto navrhujeme vyhodnotit je společně a profesionálně, společně najít jakési vzájemné porozumění, které by nikomu nevytvářelo problémy. V současné etapě pro tyto hypotetické hrozby, před nimiž se chystají bránit cestou vybudování třetího pozičního okruhu, jak jsme přesvědčeni, plně postačuje informace, kterou poskytuje radarová stanice (RS) v Gabale.

Tato stanice je účinným prvkem spolehlivého systému včasného varování. Výborně řeší všechny úkoly, kterými je pověřena, a plně slouží našim zájmům a přitom nevytváří jakékoliv problémy ve vztazích Ruska se svými sousedy. Navíc, jak uvedl prezident, může být tato stanice dodatečně modernizována. Proto společné využití té informace, kterou uvedený radar získává, umožňuje – a jsme o tom přesvědčeni – vzdát se plánů na umisťování prvků PRO v Evropě, nepřemýšlet o plánech umisťování prvků PRO ve vesmíru.

Zvláště bych chtěl upozornit na jeden důležitý moment: ruský návrh není doplňkem plánů na vybudování třetího pozičního okruhu. Naopak, tento návrh dělá takové plány zbytečnými. Právě z toho budeme vycházet při budoucích konzultacích. Předpoklad, že bychom se podíleli na budování potenciálu, který podle našeho hlubokého přesvědčení vytváří hrozbu pro nás, to je, obecně vzato, pokus vydávat přání za skutek.

Mimochodem, připomenu jaderný aspekt íránské hrozby, o němž taktéž mluví Spojené státy, jelikož dohromady s jaderným aspektem nabývá raketový aspekt zvláštního významu. O raketách jsem již hovořil. Takové rakety, kterých by se USA a Evropa měly bát, ještě dlouho nebudou. Pokud se je Írán vůbec chystá vyvíjet. Ohledně jaderného aspektu je třeba říci, že za prvé nikdo ještě neprokázal, že íránský jaderný program má vojenský rozměr. K tomu, aby se odstranila veškerá podezření v tomto směru, a aby se dosáhlo konečné přehlednosti, se v rámci OSN a MAAE vede usilovná, nikoli jednoduchá a velice důležitá práce. Přejeme si, aby skončila vyjasněním všech aspektů daného problému.

Mimochodem, realizace plánů na vybudování třetího pozičního okruhu v Evropě může vážně narušit toto úsilí, jelikož v podstatě vnáší pochybnost z hlediska Íránu, zda pro něj má smysl otevřeně a čestně spolupracovat. Nechtěli bychom, aby k tomu došlo.

A poslední. Co se týče reakce na návrh prezidenta Ruské federace V.V. Putina. Jak jsem již řekl, prezident USA Bush souhlasil s jeho projednáváním na úrovni expertů. Z úst některých oficiálních osob slyšíme prohlášení: Ano, ano, samozřejmě, budeme to projednávat, to však nic nemění na plánech budování třetího amerického pozičního okruhu PRO v Evropě. Jak řekl náš prezident, je třeba minimálně zmrazit všechny kroky vedoucí k umísťování prvků PRO v Evropě na období nutné přinejmenším k prostudování našich návrhů, což by bylo rovněž přirozeně i na období jednání, která, jak doufáme, budou zahájena.

Ještě jeden aspekt. Navrhujeme nejen obyčejný dvoustranný podnik mezi USA a Ruskem. Navrhujeme kolektivně, s účastí všech zainteresovaných zemí, především evropských, uskutečnit analýzu raketových hrozeb, které mohou existovat až do roku 2020, a na tomto základě vypracovat konkrétní opatření k odvrácení takových hrozeb. Jde o kolektivní práci v duchu kolektivní bezpečnosti. Jiná bezpečnost v dnešním světě neexistuje. Proto jsme toho názoru, že ruské myšlenky spolu s navrhovaným kolektivním vyhodnocením raketových hrozeb a zároveň se společným nepřetržitým monitoringem rozvoje raketové techniky ve světě, vytvářejí potřebné podmínky pro další spolupráci. Jsem přesvědčen, že jestliže USA skutečně usilují o zajištění stability a nikoli o změnu strategické rovnováhy ve svůj prospěch, pak se nepochybně musí vyvarovat kroků, které se dotýkají bezpečnosti jejich partnerů. Připomenu, že v tomto ohledu existují závazky. V rámci těch dokumentů, které podepsaly hlavy států v kontextu vztahů mezi Ruskem a NATO, se hovoří o nedělitelnosti bezpečnosti a nutnosti hledat taková řešení jakýchkoliv v této sféře vznikajících problémů, která nebudou na úkor bezpečnosti stran, řekl ministr Lavrov zástupcům médií 9. června v Moskvě.

Haló noviny, 13. června 2007, (za)

In: http://www.halonoviny.cz/index.php?id=93245&PHPSESSID=8e9acde55efc553d7c3aaadcbe4a4cac 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.