NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (2)

logoNová etapa 1985 – 1989

 

Byla charakterizována pro východní strategii Německa příchodem M.Gorbačova, jeho vedením a západní politickou linií, s kterou přišli. Při jednáních Gorbačova v Bonnu 12.-13. června 1988 byla fakticky vydána NDR do rukou SRN a Západu. Gorbačov podepsal dokumenty, které jen dodávaly další odvahu antisocialistickým silám v NDR, v ČSSR a v dalších socialistických zemích. Tyto síly v uvedeném období byly na vzestupu. Ve Společném prohlášení mezi SRN a SSSR se uvádělo, že právem každého je svobodně si zvolit politický a hospodářský systém, realizovat výměnu idejí …“

Gorbačov věděl, o co Západu jde. H. Kissinger 17. dubna 1989 prohlásil zcela veřejně: „Cílem americké politiky musí být revize Jalty, nikoli její oživení. Je v našem zájmu vytlačit SSSR z východní Evropy …“

Jednání Gorbačova s G. Busem st. na Maltě začátkem prosince 1989 znamenalo uvolnění cesty pro síly kapitalismu v zemích východní a jihovýchodní Evropy. Poválečný státu quo padl cestou zrady Gorbačova. Na Maltě byly ještě předmětem rozhovoru další otázky. V zemích východní a jihovýchodní Evropy mohly být tak dokončeny protisocialistické, protilidové a protiústavní převraty, protože z Malty bylo řečeno, že do vnitřních záležitostí se Západ ani Východ nebude vměšovat. Západ zde již byl přítomen, vše financoval a řídil. Gorbačov a jeho vedení nechalo postupu Západu volný průběh.

Výhodné podmínky pro německou východní strategii

Dezintegrace Východu a integrace Západu byla výhodnou podmínkou. Změna poválečné mapy Evropy umožňovala ve SRN po aktu sjednocení – 3. října 1990 formulovat upravená východiska v oblasti východní strategie. Německo bylo sjednocené bez uzavření mírové smlouvy. Bývalá NDR se stala součástí SRN a NATO. RVHP a Varšavská smlouva byly zrušeny.

Na druhé straně bylo důležité, že 21. června 1990 bylo přijato toto parlamentní usnesení k polské západní hranici: „Průběh hranic mezi sjednoceným Německem a Polskou republikou je na základě smlouvy uzavřené podle zásad mezinárodního práva definitivní .“ Dne 16. července 1990 při jednáních Kohl – Gorbačov padlo konečné rozhodnutí SSSR, jeho souhlas, aby sjednocené Německo bylo i nadále začleněno v NATO. Dne 12. září 1990 podepsali v Moskvě ministři zahraničí SSSR, USA, Velké Británie, Francie, SRN a NDR Smlouvu o úpravě německého sjednocení podle mezinárodního práva. Sjednocené Německo se „vzdalo atomových, biologických a chemických zbraní“.

Dnes politické a vojenské vedení SRN při průběžném upřesňování východní strategie vychází zásadně z nových strategických skutečností.

To znamená z rozšířeného bloku NATO a z rozšířené EU, z existence servilních prozápadních režimů v ČR, Polsku a v dalších zemích. V tomto směru politické vedení SRN působí velmi promyšleně, diferencovaně, ale vždy tak, aby v uvedených režimech mělo své spolehlivé spolupomocníky. A to jak na vládní , tak na nevládní, společenské, kulturní, informační …úrovni.

Relativně nové strategické aktivity SRN se odvíjejí v rámci struktur NATO a EU, v rovině dvoustranných vztahů a podobně.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.