NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (5)

logoAktivity SRN ve strategickém plánování

Německá schopnost teoreticky klíčové otázky mezinárodní politiky pojímat, rozpracovávat do aktuálních, či perspektivních podob, návrhů a plánů je známá. Po 11. září 2001 v USA hlavní výzkumná pracoviště spolkové vlády a ministerstva zahraničí a vnitra analyzovaly novou situaci ve světě. Kancléř G. Schröder k tomu za vládu SPD – Zelení definoval toto stanovisko: „Máme povinnost přihlásit se k nové širší odpovědnosti. To zahrnuje, a říkám to zcela otevřeně i zřetelně, také podíl na vojenských operacích k obraně svobody a lidských práv, k obnově stability a bezpečnosti.“ To jsou slova kancléře z 11. října 2001.

V polovině roku 2003 bylo zřejmé, že po agresi USA a Velké Británie proti Iráku se budou vztahy uvnitř NATO měnit. J. Fischer ve své přednášce na americké univerzitě v Princetonu 19.11.2003 formuloval v uvedeném smyslu některé teze. „Německo se zapojuje do veškerého dění na světě. Vývoj velmi rychle nastoluje nové otázky, rodí se nový atlantismus a Německo chce k němu aktivně přispívat.“

V lednu 2004 (9.-10.1) na mezinárodní konferenci v Berlíně byl prezentován německý dokument „Alternativy Evropy, úkoly a problémy Velké Evropské unie“. Plán vypracovalo německé „Výzkumné středisko aplikované politiky“. Obsahem konference byly otázky historického vývoje evropské integrace, zejména v období po druhé světové válce. Projekt „Evropského superstrátu“, status právnické osoby … posílení úlohy politických stran v Evropském parlamentě. Značná pozornost byla věnována společné zahraniční a vojenské politice EU. Účast na konferenci: Rusko, Turecko, USA, Švýcarsko,, Ukrajina, Izrael, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Kosovo.

Cílem Německa je, ale i Francie …aby EU měla větší vliv ve světové politice, aby některé vojenské otázky řešila samostatně, bez závislosti na USA a NATO.

Na mezinárodní konferenci o bezpečnosti v Mnichově – 7.2.2004 – J. Fischer ve svém vystoupení formuloval přístupy SRN k mezinárodnímu dění. Bylo ale zřejmé, že je předem konzultoval s USA. „Společná hrozba, kterou představuje terorismus djihadu a možná destabilizace oblasti, která má strategickou důležitost pro naši bezpečnost vyžaduje nové formy spolupráce….“.

Německo podporuje koncepci USA o „Rozšířeném Blízkém východě“. J. Fischer ale upřesnil … „říkám znovu a srozumitelně – společnou strategii a ne nějaký kutilský pokus.“

Tím zdůraznil, že německá důslednost v plánování i v praxi je jiná než americká, v pojetí G. Bushe ml.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.