Válka České televize proti Marxovi

hanoJak je čtenářům známo, Haló noviny uveřejnily 2. června dopis předsedy ÚV KSČM generálnímu řediteli České televize.

Není od věci zaznamenat, s jakou odezvou se setkal. Pan Jiří Janeček, adresát dopisu, se na obrazovce pochopitelně ohradil. Jeho argumentem proti vysílání pořadu o procesu Dr. Milady Horákové bylo, že seriál je vysílán právě ve dnech, kdy se proces odehrával. Ani slovem se nezmínil o připomínkách Vojtěcha Filipa k celkové činnosti veřejnoprávní televize a k jejímu dlouhodobému antikomunismu. Dovolil si také tvrdit, že vysílání seriálu nemá s předvolební kampaní nic společného, nicméně opomenul vysvětlit, proč je seriál vysílán ve dnech konání procesu, který se konal až neskutečně dávno, před 59 lety. Ano, souzní to, ale na podobné časování u jiných pořadů ČT netrvá a nerespektuje je.

Na jeden díl desetidílného dokumentu jsem se podíval. Jednání před soudem bylo velice rušné, do výpovědí obžalovaných zasahovali prokurátoři četnými dotazy, citacemi z doličných dokumentů apod. V soudní síni bylo hodně občanských diváků. Na první pohled bylo zřetelné, že proces byl veden demonstračně, v oné době již odstartované studené války (a specifiky kampaně amerických rozvědných služeb Splinter Factor) jako varování všem, kdož by se podobně chtěli upsat činnosti západních rozvědných služeb. Ano, byl to proces vedený demonstračně, ale nebyl to proces, jak se dnes tendenčně a záměrně píše, vykonstruovaný . Obžalovaní sice vypovídali až nápadně ochotně, ale nebyly na nich pražádné známky násilí nebo dokonce mučení, jak je známe ze současné praxe US vyšetřovacích orgánů z věznic Abú Ghraib v Iráku nebo na základně Guantánamo na Kubě. Veřejně, před zraky milionů televizních diváků přiznávali, že pracovali ve službách západních zemí proti vlastní zemi, v rozporu s jejími tehdejšími zákony, a především to, že ve svých plánech na zvrat lidově demokratického zřízení (kdepak komunismu ) počítali i s válkou. (s tím ostatně počítali, tedy s válkou proti vlastní zemi i za cenu statisíců obětí, také odbojáři Mašínové).

S odstupem téměř šesti dekád nejsem schopen tu spontánnost výpovědí, v nichž se obžalovaní přiznávali prakticky ke všem bodům obžaloby, vysvětlit. Uváděli jména konkrétních osob, s nimiž spolupracovali a jejichž prostřednictvím na západ zasílali špionážní informace. Možná doufali, že se tím vyhnou hrdelním trestům, které v oné studené době mohli čekat, možná jim byla milost dokonce slibována, těžko říci. Byl-li to však vykonstruovaný proces, proč jej tehdejší ČST před zraky země i zahraničí vysílala, proč jej natáčela, proč kompromitující záznam nezničila, proč si jím na sebe (a na tehdejší dobu) upletla bič? Mnoho otázek, málo odpovědí.

K samotnému pořadu, byť se dopis Vojtěcha Filipa týká celého spektra zpravodajství České televize, mám ještě jednu připomínku. Byl by to dokument o procesu, o oné době, o tvrdosti tehdejších zákonů, o nesmyslnosti nejtvrdších trestů, byl by to pořad nabádající k hlubokému pokání jeho aktérů, ale i dnešních praktikantů nezákonností, kdyby byl jen autentickým snímkem. Aby se však divák v oné době vyznal , bylo zapotřebí dvou značně mladých historiků , kteří pořad provázejí svým poučujícím komentářem. Jsem si naprosto jist, že jde o historiky z Ústavu pro studium totalitních režimů, který je jako průhledný antikomunistický bič, kyj a raketomet posměšně nazýván ÚSTRK (Ústav pro studium totalitního režimu komunistického).

Dalo se čekat, a moje očekávání také nebylo zklamáno, že stejně jako generální Janeček, někdejší zaměstnanec někdejší Československé televize, palbu na dopis Vojtěcha Filipa soustředí krajně pravicový tisk (zejména ten vlastněný německým kapitálem) jen na proces se skupinou Milady Horákové. O Filipově požadavku celkové objektivnosti ČT a o samotné objektivitě zpravodajské činnosti veřejnoprávní televize ani slovo. ČT se ostatně ke svému antikomunismu hlásí a přiznává dále.

Celoplošná válka pokračuje. Není to válka proti komunistické minulosti, je to válka proti přítomnosti a budoucnosti. Je to válka proti budoucnosti, v níž by opět měly zmizet kategorie miliardářů, tunelářů, žebráků, bezdomovců, nezaměstnaných, bulvárních novinářských příživníků, žoldnéřů vraždících tisíce kilometrů od domova, důchodců přepočítávajících, zda jim důchod stačí na penzi a na stravu, život na dluh a státní dluh v řádu bilionů, který bude splácet několik generací. Je to generální válka proti Karlu Marxovi a jeho geniální analýze odlidštěného kapitalismu a předpovědi jeho nevyhnutelného pádu.

Václav JUMR

http://www.halonoviny.cz, 6. června 2009

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.