NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (6)

logoNěmecko – americká deklarace pro 21. století

Byla přijata 27. února 2004 při oficiální návštěvě spolkového kancléře G. Schrödera v USA. SRN bude od USA v budoucím období potřebovat pomoc při realizaci záměrů v EU. USA budou potřebovat pomoc od SRN a zemí EU při realizaci projektu „Rozšířený Blízký východ“.

SRN a USA „ve společných hodnotách chtějí upevňovat mír“. Obě strany jsou „přesvědčeny o tom, že realizace projektu Rozšířeného Blízkého východu bude rozhodující pro společnou bezpečnost ve 21. století.“

Podle německo-amerických jednání má „EU v úmyslu úzce spojovat státy východní Evropy a Severní Afriky. USA a SRN zaměří úsilí na spojení Severní Afriky a Blízkého východu. Budou působit pro demokratizaci Turecka a přemodelování islámského světa…“

USA a SRN chtějí upevňovat NATO pro společnou obranu, dále jako nutné fórum transatlantických konzultací. „Musíme vytvořit skutečné partnerství, které spojuje Evropu s Amerikou a státy Blízkého a Středního východu…“

J. Fischer charakterizuje úlohu a místo SRN v současné globální strategii ve spojení s USA a EU takto: „Máme nové poslání, které poznamená toto století. Vytvoří se nové politické koncepce. Pro nás Evropany vzniká otázka, zda se můžeme, dostatečně přiblížit jedni k druhým, abychom uplatnili svou váhu. Pod tímto aspektem musíme posuzovat diskusi o Turecku. Vize malé Evropy jsou zcela prostě překonány. Našemu kontinentu neumožňují dosáhnout strategické dimenze. SRN tedy podporuje velkou EU s dvojí majoritou: podle počtu obyvatel a podle počtu zemí.“

Německo-americká deklarace má upevňovat strategickou osu USA – Německo. Vedle toho Německo rozvijí osu s Francií a podle potřeby také s Velkou Británií.

Východní strategie Německa se zaměřuje na udržení a zpřesňování hospodářské a technologické spolupráce s východoevropskými zeměmi, na rozšiřování německého vlivu, na vytváření relativního klidu, na podporu proněmeckých skupin v uvedených zemích, na zahraničně politickou podporu od uvedených zemí i na vojenskou spolupráci v rámci NATO.

Zvláštní úlohu ve východní strategii Německa má Rusko. SRN chápe východní strategii také jako pomocný směr pro ostatní, zejména pro strategickou součinnost s USA mimo Evropu.

Hlavním strategickým cílem USA, SRN … pro 21. století m.j. je spojovat USA s Evropou a Blízkým východem. Dosáhnout kontroly těžby a distribuce ropy. V dané oblasti vybudovat nové infrastruktury, prosadit zónu volné měny, tj. nadvlády velkokapitálu.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.