NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (4)

logoRozhodnutí Ústavního soudu

SRN nezůstává nijak pozadu. Ústavní soud už 12. července 1994 přijal nový politicko právní dokument k otázkám nasazení bundeswehru. V jeho podstatné části se uvádí:
„Německá armáda může být nasazena kdekoli ve světě, aby ochránila Německo před politickými škodami, které by SRN vznikly, kdyby se odmítla podílet na ochraně světového míru.“

Je to poprvé od porážky Německa ve druhé světové válce v roce 1945, kdy je takové stanovisko ve SRN přijato za podpory USA a zemí NATO.

Na důvěrných jednáních vlády SRN za kancléřství Helmuta Kohla v r. 1994 bylo tímto kancléřem řečeno: „My, Němci, potřebujeme ekonomické a politické sjednocení Evropy. A potřebujeme transatlantické partnerství. Obojí patří dohromady.“

Ve vedení SRN bylo zřejmé, že v rámci EU přijdou situace, kdy SRN bude potřebovat pomoc ze strany USA.

Definice strategických východisek SRN

Na ministerstvu zahraničních věcí SRN byla na počátku roku 2000 analyzována strategická situace ve světě a v Evropě. Ministr zahraničí J. Fischer charakterizoval strategickou pozici a východisko své země takto:

„Stát se nemůže vzdát svého strategického potencionálu, který je dán počtem obyvatel, hospodářstvím, zbraněmi a zájmy. Nemůže ignorovat svou geopolitickou situaci, ta zůstává objektivním mocenským faktorem. Naše východní strategie neustále nabývá na svém významu. Není to osamocený směr. Naše postupy ale musí být v mnoha směrech nové … .“

Spolkový kancléř G. Schröder v roce 2002, ale i později často zdůrazňuje …“velikost, to je ten rozdíl mezi starou spolkovou republikou a novým jednotným Německem… .“

Po rozšíření EU 1. května 2004 spolkový kancléř G. Schröder charakterizoval strategickou dosaženou pozici s optimismem pro další úspěchy ve východní strategii těmito slovy:
„Naše šance jsou obrovské. Jsme na trzích nových zemí EU číslem jedna. Německo je a zůstane velkým vítězem rozšířené EU.“

V historii i dnes je efektivní export pro Německo životní otázkou. SRN nemá vlastní zdroje ropy, zemního plynu, nerostných surovin. Závislost SRN na vysoce efektivním exportu je klíčovou strategickou otázkou. Platí to i obráceně. Každá porucha v exportní strategií mimo SRN směřuje k problémům uvnitř země.

Proto jsou tak důležité dobré vztahy s Ruskem, které dodává do Německa a celé západní Evropy ropu i plyn. Ropovod z Ruska do Evropy pod Baltským mořem je výrazem dlouhodobých potřeb na obou stranách.

Hospodářská orientace ČR, Polska i dalších zemí na Německo rozšiřuje možnosti Německa potenciál těchto zemí využívat. Ve SRN se plánuje s tím, že ekonomický a technologický potencionál zemí východní a jihovýchodní Evropy bude Německo postupně výrazněji zapojovat do velkých projektů v Evropě i mimo Evropu, ale pod řízením německého velkokapitálu a velkoprůmyslu.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.