NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (18)

logoLítost nad obětmi německého agresora

Československý diplomat F. Černý v Londýně v listopadu 1941 řekl mj. k otázce Němců v Československu: „My budeme vždy silnější, budeme-li bez Němců … pro republiku to je naprostou nutností, problém Němců v ČSR je nejvážnějším problémem, který naši státníci budou povoláni řešit. Od jeho svéprávného rozhodnutí záleží, a to na staletí, klidný vývoj našich poměrů a zdárný rozvoj republiky.“

Jeho pohled rozhodně nebyl jen dobový, ale obsahoval a obsahuje i dnes významnou dimenzi myšlení a našich přístupů.

Němci naříkají nad odsunem, chtějí, abychom je litovali. Abychom dodatečně jako český a slovenský národ přijali jimi vnucovanou pozici těch, co se mají odpovídat za odsun. Abychom sami přešli z pozice vítězů nad Německem ve druhé světové válce na lavici obžalovaných za odsun. A ti, co sloužili Hitlerovi a rozbíjeli republiku, aby se stali středem pozornosti a navíc aby sbírali „omluvy“ od těch zemí, které se jich konečně v roce 1945 zbavily. Oběti německých agresorů a jejich pomocníků z pátých kolon nezapomínají. I dnes je nutné připomenout, že Německo druhou světovou válku prohrálo.

Německý pokrokový myslitel a kritik německého fašismu F.W. Foerster ve své knize
„ Evropa a německá otázka“ napsal po porážce Německa ve druhé světové válce na adresu Němců: „Vy sami jste vinni svou bídou, neboť vaše po staletí rostoucí pýcha nemohla jinak skončit. Odplatou za hřích je smrt. Představovali jste si bezbožně snadné vnášeti smrt a zničení do celého překvapeného světa. Máte na svědomí miliony životů, s nimiž jste jednali, jako by to byl pouhý hmyz.

Vyhnali jste miliony lidí z domovů, proměnili jste v popel a trosky miliony domů! Nyní sklízíte žeň své dračí setby! Oslavovali jste krev a železo, nyní vidíte, že svět, který jste vyzývali a provokovali k boji, poslal na vás mnohem více krve a železa, než jste mohli pustit na něj.

Nyní děkujte Bohu, že vám konečně seslal tento protiúder, aby vás přivedl ze šílenství zpět k rozumu a zbavil pýchy, aby jste poznali zdravé měřítko při hodnocení svých práv a svých požadavků…

Jestliže celé generace nestoudně velebí válku a necítí cizí utrpení, jestliže se ideám práva vysmívají na všech ulicích a jestliže zlotřilá moc je prohlášena za smysl života, pak jednoho dne démon, seslaný na žádost provinilců, vysloví všechno, co smělo být dosud pouze šeptáno, dnes je dokumentárně jasné, že již první světová válka byla kolektivním zločinem a že nová světová válka počaly být připravována ihned s bezprostředně po skončení příměří války prvé“.

Nemělo by se zapomínat na to, že německý revanšismus si k ČR i dalším zemím dovolí to, co je mu dovoleno.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.