NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (19)

logo6) NATO připravovalo válku v Evropě

1946 – 24. září vláda USA přijala Cliffordovu instrukci. Byl to plán kombinovaného agresivního přepadu SSSR jadernými a biologickými zbraněmi. Byla to nedílná součást americké atomové diplomacie. Ta byla zahájena v roce 1945 svržením atomových pum na japonská města Hirošimu a Nagasaki.

1948 – 18. prosince vláda USA schválila a přijala Plán rady národní bezpečnosti č. 20/1. Počítal s tím, že po zničení SSSR bude vytvořen Protektorát. Ten se neměl v budoucnosti stát silou, která by disponovala politickým, ekonomickým a vojenským vlivem … obdobné plány byly následně přijímány proti východoevropským zemím.

Atomová diplomacie a Athénská směrnice

Vláda USA po roce 1945 ve své zahraniční politice stavěla na svém dočasném monopolu vlastní jaderné zbraně. V rozporu s dohodami antifašistické koalice z Jalty a Postupimi z roku 1945 zahájila v á l e č n é přípravy proti SSSR a jeho spojencům.
18. září 1945 byl ve Výboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA schválen agresivní útočný plán. Jeho podstatu vyjadřovala Směrnice č. 1496/2. „Základy pro formulování vojenské politiky“. A následně 9. října 1945 byla přijata válečná Směrnice č. 1518 – Strategická koncepce a plán využití ozbrojených sil USA“. Hlavním nepřítelem USA byl označen SSSR. Otevřeně se uváděl p r v n í jaderný úder a jaderný přepad SSSR. Spojený zpravodajský výbor ozbrojených sil USA ve svém dokumentu pro vládu H. Trumana č. 329 z 3. listopadu 1945 adresně jmenoval a uváděl 20 měst v SSSR, včetně Moskvy, která měla být zničena jadernými zbraněmi USA.

V roce 1948 plán Charoteer stanovil dokonce 132 atomových pum na zničení 70 měst na území SSSR. 8 atomových pum bylo určeno pro Moskvu, 7 pro Leningrad. Američané chladnokrevně kalkulovali s tím, že zahyne 6,5 milionů lidí, a že to otřese morálkou obyvatel celého SSSR.

Na těchto i dalších dokumentech USA je doloženo, že válečné přípravy ze strany USA rozbíjely dřívější antifašistickou koalici. Tu koalici, která porazila Německo ve druhé světové válce. Koalici, ve které v Evropě nesl hlavní tíhu boje proti Německu právě SSSR. Byl to rozpor mezi slovy a činy v americké zahraniční politice. Tento rozpor je hlavní a přetrvává do současnosti.

Aténská směrnice Rady NATO se týkala SRN. Byla přijata 6. května 1962. Velení bundeswehru se začalo aktivně podílet na j a d e r n é m vojenském plánování v NATO pro strategickou oblast střední Evropy. Také to byl podíl bundeswehru, jeho velení na v ý b ě r cílů v zemích Varšavské smlouvy.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.