Udělat nástěnku je dnes hrdinský čin

logo Vystupování politiků KSČM v našich masmédiích není tak časté, jak by si mnozí přáli a strana má tak omezenou schopnost vyjadřovat se k celé řadě otázek týkajících se alternativní politiky KSČM k politice jiných stran. Mnoho našich spoluobčanů by ovšem informace od skutečné opozice uvítala.

 

Bohužel, na řadě míst po celé ČR jsou špatné informační vývěsky, většinou jsou staré a neudržované a nebo nejsou vůbec. Můžeme to takhle nechat a dělat že tohle se nás už netýká? Že je to přežitek? Když o něco usilujeme, musíme se chopit všech prostředků a tedy pokud je to třeba, použít i to, co dnes není možná nejmodernější. Mohu dokázat na řadě příkladů v jakém stavu vývěsky jsou. Členové strany by mohli začít tím, že je zrenovují, natřou a budou vhodně a často doplňovat. Nechci tvrdit, že špatné vývěsky jsou pravidlem, najdou se i výjimky. Chci jen říct, že pokud nemáme možnost jít řádně do televize jako ostatní strany, musíme se k lidem dostat jinak. A tohle je jedna z variant. Je jen na členech po celé zemi, jak se toho ujmou. Je třeba jít mezi lidi, ukazovat jim i naše alternativy a poskytovat konkrétní pomoc. Co je v možnostech lidí v krajských a základních organizací? Existují nějaké výkazy činnosti o konkrétní pomoci lidem (tím nemyslím zápisy z jednotlivých schůzí).

Ještě jeden podstatný problém existuje, který je dnes v době internetu aktuální. Internet je možnost jak sympatizanti mohou zůstat alespoň částečně v ilegalitě.  Krajské organizace mají často neúplné webové stránky s nefunkčními kontakty a to vůbec nemluvím o základních organizacích v jednotlivých městech. Přitom internet by měl být dnes, pro komunisty v ne příliš jednoduché době, jedním z hlavních informačních kanálů. Posilme tedy jednotlivé organizace KSČM na internetu, aby i občané měli možnost požádat o radu a pomoc naše zástupce. Přál bych si, aby na webových stránkách strany www.kscm.cz existoval seznam webových stránek podle jednotlivých okresů. Když se "bojíme" mezi lidi, musíme vymyslet způsoby, aby lidé mohli najít nás. Například emailový dotaz, na kterou dostane občan odpověď bohatě postačí a člověk bude spokojen. Odpověď typu, že v základních organizacích dnes fungují převážně důchodci, nemohu akceptovat. I oni mají vnuky, kteří jim mohou pomoci s e-maily. Bohužel, stalo se mi, že na email info@kscm.cz, na který jsem zaslal dotaz, jsem vůbec nedostal odpověď. Tak jak to tedy funguje ?  Občan má pak pocit, že je ignorován i stranou, která jako hlavní heslo razí S lidmi pro lidi. Jak můžeme pracovat s lidmi pro lidi, když stále ještě nefungují základní prostředky moderní komunikace.

Petr Kolář 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.