„Nezávislost“ Kosova – Pandořina skříňka

logoDnes, 17.února 2008 má být vyhlášena „nezávislost“ Kosova. Kdy něco takového bylo v Evropě naposledy ?

Ano, uvádí se, že to bylo tehdy, když německá menšina v Sudetech požadovala odtržení od československého státu. Co následovalo, víme. Mnichovská dohoda, ostudný a protiprávní akt, po válce anulovaný. Mnohokrát bylo řečeno, že něco takového se již nikdy nesmí stát. 

Bylo to však i vyhlášení Turecké kyperské republiky, kdy 17 % turecké pupulace, za vydatné vojenské podpory obsadila téměř polovinu kyperského území.  

A nyní je to tu zas. Takový precedens může otevřít v Evropě, plné různých národů, jejichž rozmístění se mnohdy nekryje s hranicemi států, Pandořinu skříňku třenic a národnostních konfliktů.

Pokud dojde k uznání „nezávislosti“ (schválně dávané do uvozovek, neboť Kosovo se stává faktickou další provincií Albánie, stejně jako je tomu na Kypru), ukáže se, že v Evropě se neměří stejným metrem.

Národnostní spory byly vždy vítaným nástrojem, jak někoho poškodit. Nikdo nehnul prstem, když Turecko bombardovalo kyperské vesnice plné kyperských Řeků a vyháněla je z domovů.

Jestliže má tedy platit nezávislost území s převažujícím počtem obyvatel jedné národnosti (odkud byly ostatní národy vyhnány i za cenu vražd a ozbrojeného povstání), proč se takto nepostupuje v případě Belgie, kde žijí dvě odlišné národnosti, proč není vyhlášena nezávislost Baskicka na pomezí Francie a Španělska? Proč se však připouští národnostní útlak Rusů v pobaltských republikách, kde tvoří 60-70 % populace? Co to však udělá s početnými maďarskými menšinami v sousedních státech? Zcela určitě dojde k aktivizaci „vyhnanců“ ze Sudet.

Mnichovská dohoda měla svůj účel a stejně je tomu i dnes. Je to jasný vzkaz východní Evropě a Rusku – všechny snahy, které by vás oslabily, rozdělily, budou vítány a podporovány. Mějme se na pozoru, co bude následovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.