Chorvatští komunisté k zatčení Karadžiče

hanoJe nesporné, že Radovan Karadžič byl politickým vůdcem, když jemu oddané síly v době národnostního a náboženského ozbrojeného střetnutí na území bývalé Jugoslávie s jeho vědomím a souhlasem rozpoutaly hrozné zločiny na území Bosny a Hercegoviny.

Rovněž je nesporné, že Radovan Karadžič nenese odpovědnost za vznik ozbrojeného střetu na území bývalé Jugoslávie v 90. letech minulého století. To, čím se odlišuje od ostatních nacionálních vůdců, je, že Radovan Karadžič si zcela jasně nepřál rozpad Jugoslávie a ani nechtěl rozvrat Bosny a Hercegoviny, což je patrné z doby, kdy asi rok na začátku ozbrojených střetů působil v parlamentu. Zvláště když změny v parlamentu byly bez souhlasu všech tří národů v Bosně a Hercegovině. Naopak on v parlamentu upozorňoval Muslimy i Chorvaty, že rozvrat Bosny a Hercegoviny bez souhlasu Srbů vyústí do války, což se stalo.

Avšak před začátkem ozbrojených střetů tento lékař a spisovatel, který podle vyjádření těch, kteří ho znali, byl naprosto civilizovanou, sociální a přístojnou osobou, se změnil tak, že se vydal na cestu zločinu. I když jsme si vědomi, že taková věc může souviset s lidskou přirozeností, pro nás komunisty je to nepřijatelné a my to ničím nemůžeme ospravedlnit, zvláště když se jedná o veřejnou osobu. Ale je to také důvod, abychom se o to víc zasazovali proti nemorálním jevům ve společnosti, které jsou produktem tak rozporuplného jednání lidí, a tato naše mobilizace může být pouze na třídním základě. Zvláště střet a rozbití Jugoslávie byl projevem takové nenormální situace, řízené z vnějšku v zájmu světového imperialismu a uskutečněného uvnitř ze strany nacionalistických vazalů.

Radovana Karadžiče bude soudit politický soud a jeho odpovědnost, protože stál v čele jedné nacionalistické orientace, může být pouze ztotožňována s ostatními nacionalistickými vůdci. Avšak viníci, kteří vyvolali nenormální situaci při rozbíjení Jugoslávie, nikdy nebudou před soud postaveni. Rovněž před soud nebudou postaveni ani světoví hegemoni, kteří nejmodernější válečnou technikou ničili města, železnice, mosty, továrny, televizní centrály, ambasády a ostatní civilní objekty na území Svazové republiky Jugoslávie v roce 1999. Je odsoudí pouze historie.

Ivan PLJEŠA, předseda Socialistické dělnické strany Chorvatska (SRP), Vladimír KAPURALIN, tajemník odd. pro vztahy se zahraničím

In : 30. července 2008, http://www.halonoviny.cz/index.php?id=64183

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.