Žijeme v totalitě, která nemá v této zemí obdoby

logo Ano  takto se dá pojmenovat  stav, ve  kterém  se  nachází tato  země. Dnes  to  lze  říci  bez okolků a naplno  a  to  bez  jakýchkoliv  příkras. Poslední jednání předsedy vlády Jasna  Fischera, kdy  si  pozval k  jednání všechny pravicové strany včetně  středopravé ČSSD a vynechal  z  jednání třetí nejsilnější  parlamentní stranu KSČM jen proto, že  ony  pravicové mající slovo  demokratická  ve  svém nazvu, ač  se tak  po  dvě desetiletí  v žádném případě  nechovají je  toho  důkazem.

 

Aby  to nebylo  zase až tak  do  očí  razící  i pravicový  tisk  přispěchal z patřičným argumentem, dle  něhož  se  dokonce TOP 09 dostala  v  preferencích před  KSČM, tudíž  se  asi  dle toho  KSČM  stává k radostí  všech  pravicových stran okrajovou  parlamentní  stranou. Myslím si, že takto to v žádném případě není, jenže jak dokázat  těmto stranám, že ne KSČM, ale  ony  všechny  svým  jednáním a  svými činy znehodnocuji principy demokracie a jejich hodnoty staví tuto do pozice  ještě  úděsnější  totality, než  byla ta  minulá, totality a  nadřazeností pravice a pravicových  stran a  tím  i  jejich  vlád, které nemají  nic  společného  s tím, že je to  vláda lidu a  že jediným cílem jejich vládnutí je blaho lidu této  země. Jsou to ony a  jejich  politici, kteří sice mají  ústa  plná  demokracie, ale  v žádném případ ji nectí a  jsem  přesvědčen  o tom, že  mnohý  z nich ani  neví, co  toto slovo  znamená. Překvapil  mně i  premiér  Jan Fischer, myslel  jsem si, že alespoň on  je  natolik  vyzrálým, soudným a objektivně schopným posoudit daný stav a nebude poklonkovat  pravici, natož jitřit jakékoliv rozepře. Žel z pohledu větší  části občanské společností  této  země  je to omyl, je  to prostě o tom, že  jeho vládu stvořila stredopravá ČSSD společně s pravicovou ODS za přispění a posvěcením všech ostatních prvicových pidistraniček zasedajících v poslaneckých  lavicích. Pokud  takto  hovořím o straně KDU-ČSL, či  straně  Zelených, pak  zcela oprávněně, jsou počtem svých členů stranami  malými, navíc  se ještě dělí a  snaží se pod  jiným názvem převléci  kabát v domnění, že  se  nějak  pozapomene třeba na Kalouskovy maléry, či přehlédne zcela bezkrevného a stářím věčně unaveného a spícího senátora Karla Schwarzenberga , či  jiné politiky, kteří  se  po mnohá  letech  vracejí do p olitiky  a kandidátkách těchto nově  tvořících se stran, neboť  je u  nás nějak dáno, že  se  po  několika letech v jakémsi politickém zapomnění, zapomene i na jejich dřívější  maléry.

Lidé jsou politikou, politikařením mocných, pletichami, korupčním jednáním a  znehodnocením pojmů o demokracii a jejich  hodnotách tak otrávení, že ač jsou  daleci toho, aby dali kterékoliv  pravicové či středopravicové  politické straně  svůj  hlas, raději  nejdou  k volbám. Na druhou stranu jsou si vědomí, že  jen KSČM  je stranou, která jako jediná brání jejích zájmy, leč zastrašování a vyhrožování pravice je  tak  obrovské, že  raději v den voleb  zůstanou  ze soudností  doma, než aby  třeba vítězstvím KSČM ve volbách  přivodili v této zemí  občanskou  válku. V této  souvislostí je třeba na říci a třeba  i připomenout, že se takto tady v pravicovém tisku prezentovali a  to  zcela  beztrestně mnozí zavilí antikomunisté. Nějak  tak na okraj nezapomněli poznamenat, že v případě, kdyby se komunisté dostali k moci, jsou připravení vzít  opět  zbraně  do svých rukou. A vůbec  je  nezajímá, že  i  po  válce  zde  komunisté zcela  demokratickým způsobem vyhráli volby  a  byli to naopak oni, kdo  v  minulém století rozehráli to, co  se  zde  dělo v padesátých letech, že i oni  neměli  své  ruce  čisté.  Je  třeba  připomenout, že  nejen Sociální demokracie, ale  i další strany  zde  spoluvládly, podílely se  na  spolutvorbě vládnutí  i když KSČM  zde  měla  svou vedoucí  úlohu ve  politické i společenské  oblasti. Dnes tyto strany se  vymezují vůči KSČM i když  je  politická situace  ve statě  neporovnatelně jiná a  jsou to naopak  ony, které o  demokracii hovoří  ve  všech  pádech, ale nějak pozapomněly, co  toto slovo nebo tato slova znamenají

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.