Agentura STEM asi lovila ve svém průzkumu mrtvé duše

logoJe  zcela  možné, že  průzkum STEM, jenž  byl  zveřejněn a  jehož nosným bodem  byla informace typu, že Václav Havel  je pro naprostou většinu Čechů i po 20 letech  největší osobností polistopadové éry byl prováděn asi v Praze na  ministerstvech  a  podobných institucích, kde dodnes sedí mnozí  úředníci, jenž se na tato místa dostali právě  před oněmi 20 lety .

Prohlásit, že 70 procent Čechů takto hodnotí  Václava Havla, je  opravdu informace  pro  chovance  Jedličkova ústavu, ale  ne  pro  tuto občanskou společnost, čímž samozřejmě se  nechci nijakým způsobem  dotknout  této  instituce, pokud ještě  vůbec  existuje. Až  neuvěřitelně  toto  zní v zemi, kde  pomalu  každý  občan na  vlastní  kůži poznal demokraticko-kapitalistické vymožeností posledního desetiletí minulého a deseti  let existence oné věhlasné demokracie  tohoto století.  Myslím si, že  tato informace  je  opravdu informaci zavádějící a že život  v této zemí  po oněch  20. letech  hovoří  spíše  o  jiných číslech  či  hodnotách.

Tato  země a  její občanská společnost  na  vlastní kůži poznala onu lavinu cílených lží a  polopravd jenž  před  dvaceti léty  ze svých úst  vypouštěl  Václav  Havel a  k nimž  se dnes  nehlásí anebo  se  hlásí s poznámkou, že to  ne  on, ale  Ti  druzí jsou strůjci toho, co je nám  dáno žit  v této zemi. Mysli si snad  všichni ti vlezdoprdelkové, pravdoláskovci a  havlovci, že  je  tady   málo dokumentu  z tohoto  období, že  lidé  jsou jak stádo volů a  že si nepamatuji  nic, že  je dnešní tisk a  masmedia  dočista vygumovaly  mozky. Ne,  nikoliv, je se do  čeho zaposlouchat  a také  do  čeho  začít a fakta nelze jen tak sprovodit  z tohoto  světa i  když se zdá, že  paměť  národa  je  mnohdy velice  krátká. Pokud  v této zemi  zvítězila pravda a  láska, pak má  opravdu  podivnou formu existence.

Je  opravdu dobré  se  občas  začíst  do  dobových  dokumentů a srovnávat a občan, pokud je soudný, pak  si musí  uvědomit, že je to  jeden velký  podvod, že tehdejší  sliby a slova, jenž tak  rád vyhlašoval  Václav  Havel  byly jen  pustými sliby, přetvářkou  a  také  většinou  i lží. Ptám se, kde  je  soudnost  takovéhoto průzkumu, kdy  v zemí je  pomalu 750000 nezaměstnaných, samozřejmě  i s těmi, které již  nepojmou žádné  děravé sociální  sítě, kde  pomalu  každá  4  rodina se potýká  s životními a finančními problémy, v zemi, kde  máme  nejméně 250000 rodin, které  žiji na nebo pod  hranicí bídy a  kteří  nedokáží  platit  běžné  životní  náklady, to již  nehovořím o těch, které tato pseudodemokratická  společnost postavila do zcela neřešitelných  postavení, kdy  nevědí  kudy  kam a  mnozí  si  nevědíce  rady, raději sáhlo  na  svůj  život a  dobrovolně  odešlo z tohoto světa.

Za  těch 20 let, jich  bylo  na  takové  větší  české  město. O tomto se  v této společnosti  nehovoří, v mnohých oblastech se  nám  nedostává  ani  onoho před  léty tolik kritizovaného socialistického standartu, jenž  byl  v této zemi  v minulém století. Žel v této zemi  dnes  člověk  nemá  žádné  jistoty čehokoliv, ty co  byly  v minulosti, jsou  ty  tam.  Ano, i pod  toto  vše se podepsal  Václav Havel, to mu  nikdo sebe snaživější   neodpárá a to  bych  mohl  ve  výčtu oněch slibů a   daných slov  pokračovat  do nekonečna.

Když  jsem se  díval o  vánocích  na  „Pyšnou  princeznu“ a  slyšel jsem krále, jak  sliboval  a  opětovně odvolával co sliboval a  jak později  bylo  hlásáno, co  vše král  slibuje a slyšel jsem  ten oslavný  chór  lidu jenž králi za  ona dobra  blahořečil, vzpomněl jsem  si  na  Václava  Havla a  náš  národ  v roce 1989, kdy  byla   v mnohých městech  plná  náměstí a  bylo  také   mnohé  k slyšení i  vidění a  také  mnohé  k porovnání s tímto  filmem, jenže  pohádky  vždy  končí  dobře, žel v této zemi to tak dobře  nevypadá a  asi  ani dlouho vypadat  nebude, pokud  neskončíme  jako onen obchodník „u  snědeného  krámu" a stát  nepůjde  do  bankrotu, již  teď  jsme se stali  banánovou  republikou.

Myslím si, že  by bylo dobré připomenout ony sliby a  lži a  porovnat je  s onými  léty i současnosti, nemyslím si, že  by pak  Václav Havel vyšel z tohoto  klání tak  vítězně, jak se nám snaží nahovořit ti  různí pravoláskovci a  havlovci.  Vývoj jenž lze  očekávat a  stav v občanské  společnosti, ale  situace ve  které se  nachází  tento stát, je toho všeho příkladem. Já  opravdu  miluji pravdu a s ní  i lásku  k člověku, proto nesnáším pokrytectví a  nepreferuji  lháře a  zaprodance.

                                                                                Januš Adamus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.