Přišla řada na lidi

logoTopolánek  na  ideové  konferenci v Brně : Dvacet let jsme nemuseli říkat lidem nic, dělali jsme  si, co jsme  chtěli aneb říkejme  už  lidem pravdu, nic jiného nám již totiž nezbývá.

Takovými to slovy  by se dalo reagovat  na článek, jenž je  věnován  ideové konferenci  ODS. Topolánka asi osvítil stvořitel a tak konečně i  z jeho úst padlo, že  když už  vše rozprodali, rozkradli a  vytunelovali, přišla  řada na  lidí. Jenže ono to tak docela   pravda není, celých  dvacet let  lidem ubírali  se sociálních  zdravotních a  pracovních jistot, až  z nich  nezbylo pomalu nic, jen  zdivočelá  země  a  děravé  sociální  sítě.  Ano, krásná idea, z jedněch udělat za  každou cenu všehoschopné boháče a ti druzí již  dostanou  jen to, co spadne z jejích  přeplněných stolů.

Stát změnou  režimu měl dost šanci na cokoliv, jenže byl doslova rozkraden, rozprodán a  vytunelován, první fázi byla ona pověstná kuponová privatizace. Občan  naoko jako že něco dostal, jenže úsporné baličky státu  vše do roka a půl vrátily zpět. Jediným  kladem  této  kuponovou bylo to, že Ti, kdo  byli nejblíže  kormidla a  pluli na stejné lodi dokonali zde majetkový přebrat a doslova beztrestně rozkradli tuto zemi. Právě  úspornými  baličky, nebývalým nástupem nekřesťanského zvyšování cen, změnami v sociální a  zdravotní oblasti, jste bezcharakterně začali okrádat i  občany této země. Heslo „nejsme jako oni“ jste brzy a bez uzardění  přeměnili v heslo „my jsme ještě horší“. 

Ekonomickou krizi mají na svém svědomí ideově a  morálně ještě horší lidé, než jste Vy. Vy jste se  na ní jen přiživili, aby jste zatřeli stopy po těch obrovských ztrátách na majetku státu. Tyto ztráty  máte na svědomí nejen Vy, ale i další pravicové politické strany, které s Vámi spoluvládly v této  zemi, ČSSD nevyjímaje. K Vám lze připočítat i několik stovek poslanců a senátorů, kteří navrhovali a pak schvalovali mnohdy úmyslně děravé zákony, jenž v konečné podobě dovolily rozkrást tuto zemi. Čí zájmy dnes brání, je zcela zřejmé, stačí se podívat  na různé kauzy, přitom jim nevadily ani to, že používali neoprávněně falešné tituly. Idea okrádat stát a jeho občany, je pro Vás opravdu ideou reálnou, dokazujete to již dvacet let. Stát jenž  měl před dvaceti léty více aktiv, než dluhů a spotřebovával jen to, na co si vydělal, je dnes rozprodán, rozkraden, vytunelován a má bilionové  dluhy.

Nejlépe se poukazuje na chyby druhých, to Vám jde opravdu náramně dobře, ale i na to musí mít člověk onen pověstný žaludek. Spoluvládli jste s ČSSD a  jinými pravicovými stranami, stát jste přivedli pomalu na mizinu a to vše bez hanby a studu a nakonec i beztrestně, neboť toto jste si ošetřili  zákony. Kde není nic, není co brát, to je svatá pravda. Jenže Vám všechno bylo málo, proto bez uzardění okrádáte i občany této země, z jedné mzdy si stát odtáhne více jak polovinu příjmu na různých daních a poplatcích. Lidskou práci, životní úroveň, sociální a životní jistoty jste znehodnotili způsobem, která v této zemi nemá obdoby.

                Januš Adamus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.