Pravicová vláda, protilidový blok

logoPravicová vláda, jenž je již na spadnutí chce mezi jinými usnadnit propuštění zaměstnanců z práce, jinými slovy se  dá  říci: „drž  hubu a  krok „aneb“ nevyčnívej  z řady, mohl by jsi přijít o nos“, což  se  zřejmě  stane realitou v počinech nové  vlády.  S podivem sleduji, kterou že to stranu ze  tři  stran ODS, TOP9 a VV má  na  mysli pravicový  tisk, když  hovoří  o  rodící  se  středopravicové  vládě, pokud vím, pak všechny tři strany jsou čistě pravicovými stranami.

Změny, jenž připravuje  pravice  se v žádném případě nedotkne  zaměstnavatelů, naopak, budou to oni, kdož  si budou moci se  svými zaměstnanci co budou chtít. Odbory jsou totiž nejednotné a tak slabé, že  to spíše  vypadá, že „ vybojují “  jen to, co jim zaměstnavatel  umožní či povolí. Námezdně pracující člověk se tak  stane jen bezcenným identifikačním číslem zaměstnavatele a kdykoliv může být  propuštěn  z práce.

Český  byznys, který po takovýchto praktikách  již  léta  volá, chce  vydělat za  každou  cenu a to stát  v mnohých případech  financuje podvodně stvořené pracovní místa. Není  žádným tajemstvím, že systém  krátkodobých  pracovních  smluv  se  tady používá již  více jak  deset let i když  zákoník práce  hovořil o něčem docela  jiném. Mohl  bych ukázat desítky  stále se opakujících  pracovních  smluv tu na dva, tu na  tři měsíce, nebo stvoření „podniku v podniku“ jen proto, aby  se  smlouvy  střídaly. Jakou asi  měl zaměstnanec  výhody, asi žádné, byl diskriminován kde to jen šlo a pokud potřeboval půjčku, pak tady čekaly společností, které je ještě více ožebračovaly než to činí naše banky v cizích rukách. Kolik společností, či  zaměstnavatelů v této zemí platí za vysoce kvalifikovanou práci  jen minimální  mzdu, kolik z nich neplatí noční příplatky, či příplatky za práci o sobotách  a nedělích, či  neproplácí  svátky a  to  ani příplatky, když  je  zaměstnanec v práci. Tak  bych  mohl  pokračovat do nekonečna, ano, to je také  o  českém byznysu.

ODS či TOP9 se nedivím, to divadlo, co zde sehrály bylo pro myšlenkově malomocné,  kteří jim dali v těchto volbách své hlasy. Přinejmenším každý z těch, kdož dal těmto stranám svůj  hlas musel vědět, že je to strana  přeběhlíků, dinosaurů a  politiků, kteří máčeli své mnohdy špinavé ruce a  prsty v dluzích a  jsou strůjci  rozprodeje  a  rozkradení  tohoto státu. Mají svůj velký podíl na dnešních  dluzích již tak zadluženého státu. Že  se pod toto  vše  podepisuje  i VV se také nedivím, koryta a  moc  je silným lákadlem i když  už  toho  na  rozprodání  a  vytunelování   mnoho nezbylo, ono i to  šampaňské  v jejích rukách  při přípitcích v jednání s ODS a TOP již  mnohé naznačily, ruka  je již v rukávě, dohrajeme  ono  divadlo až do konce.

Je  úděsné jít za  takovýchto podmínek  do práce, odvést  ji k plné spokojenosti  zaměstnavatele a doufat  v to, že  se  dočkám  mzdy za  kvalitně odvedenou práci a  k tomu  třeba i  po dvou  či  třech měsících i další  prodloužení pracovní smlouvy. To je tak  spíše  na  infarkt, ani se nedivím, že  v této zemí je tolik sebevražd.  Vím o čem píší, takovýchto firem je  zde  habaděj, sám jsem  ve čtyřech takovýchto dělal. Ptám se  tedy, jakou hodnotu  má  pro  ně   pracující  člověk, který  množí jejích  bohatství a  přispívá  k jejich  bezstarostnému  životu, jakou hodnotu  má  pro ně   lidský  život. Copak nemálo lidí  si  za  těchto více jak 20 let  sáhlo na svůj  život, mnohdy  i svých  blízkých a  raději  ho  takovýmto zdrcujícím způsobem  ukončili, neboť  nemohli unést  tu tíhu, jenž  byla naložená  na jejich  bedra. Jaké  asi  trauma  prožívají rodiny, kde jeden  nebo  oba  rodič
 e  přijdou o práci. To, co v této souvislosti nabízí VV, je neúctou k voliči, k pracujícím a  člověku jako takovému. Lidé, jenž  jsou v klubech, neboť  tyto strany nejsou   dotvořené v okresním i krajském uspořádání, nesouhlasí s tím, co  dělají  špičky  těchto stran, hlavně  to platí o Věcech Veřejných.

Když  člověk  sečte  vše, co  se  již  oficiálně proslýchá, pak pro obyčejné lidí  to  bude  čas životních  traumat, které ne  každý  z nás  ustojí. Byla  to  pravice spolu s ČSSD, která  rozbila  stát,  nechala  jej  rozprodat, vytunelovat  a  rozkrást  a teď  si lidé, kteří toto  vše  zapříčinili dávají  na hlavu  svatozář. Politické  špičky VV podvedly  nejen své  voliče, ale  i mnohé  své příznivce či své  členy / s některými  jsem měl  možnost  hovořit / a  vyměnili své předvolební sliby za  koryta.  Naopak toto mně  nepřekvapilo  u TOP 9, tam to  bylo již  dané, když se člověk  podíval  na  ty  mraky  přeběhlíků z jiných politických  stran, pokud  takovéto politiky lidé  volí, pak si tato země opravdu nic lepšího nezaslouží. Více jak dvacet let pravice  pustošila, rozkrádala a zadlužovala tuto zemi a dnes to mají  zaplatit Ti, kteří se na tom svinstvu v žádném případě  nepodíleli.

Čím  se liší TOP9 a  VV například  od ODS, která  v minulosti dostávala i sponzorské  dary, tedy úplatky i od  mrtvých  duší,  když ony  vědomě  berou  úplatky od  Bakaly a  dalších,  jemu podobných, koho zájmy  asi  bude  pravice v této zemí hájit je předem jasné. Je to žel podvod  na  podvod, jak  dlouho  se ještě lidé  nechají v této zemí  takto  ohýbat, ne  oni se již  ani  neohýbají, oni  již teď na  rozdíl od  dob minulých jsou v pozicích  na  kolenou.

Když čtu, jak se k takovýmto navrhovaným nehorázným praktikám propouštění  z práce vyjádřil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav  Míl, jenž doslova  řekl, cituji : že toto jsou  kroky správným směrem, pokud  budou moci firmy snáze  propouštět, tak  budou  také mnohem ochotněji  nabírat  nové lidí, pak  mně  osobně  jímá  hrůza, co toto je  vůbec za  člověka. Nevím  jaké má  tento „ pán “ vzdělání ale  z čistě  lidského a  morálního  hlediska  je  na tom opravdu velice bledě. Myslím si, že  i jeho  místo  je  zcela  zbytečné, mohl  by  si případně  jít  odzkoušet  své názory  třeba  do  výroby. Nabírat  a  propouštět lidí jak  se mi zlíbí, to není „Vážený  pane prezidente “ jak  mazat   máslo na  chleba i když i toto se   musí umět, je to  totiž  také  o  vzdělání, kvalifikaci, ale také  o schopnostech  jedince vykonávat  danou práci a  co  Vám  vlastně říká  trh  práce a s ním spojená  nezaměstnanost. Ti není  o tom, že  přijdu do  cukrárny  a nechám si navážit  20 deka  čokoládových  bonbonů. Každý  pracující občan v této zemí, je především také člověkem  a  za  dvacet  let   jste  tady   napáchali tolik  morálních škod, které  ani  dvě  či  tři  generace  nebudou schopné  napravit. Ještě  jednu poznámku si v této  souvislosti neodpustím, když  se  zeptám, který  podnik, zaměstnavatel, podnikatel či soukromník zaměstná  nadbytečné práceschopné lidí. Stát  není  dojná  kráva, aby  takováto místa, které  výše  jmenované  nic  nestojí  financoval ze  svého prostřednictvím  Úřadu práce.

Když  jste  vše  rozprodali, rozkradli  a  vytunelovali, pak jste také lidi okradli o práci  a také  možnost  slušného  živobytí, jak to  v této zemí  po   dvaceti letech  vypadá  se každý  může  přesvědčit  ohlédnutím okolo  sebe.

Poslední  úvaha patří  opět  těm, kdož  v nezřízené euforii oslavuji své pochybné vítězství a opět se chystají porcovat, tentokráte již opravdu zchudlé a  podvyživené prasátko. Myslím si, že  jste si tímto uvázali  sami  oprátku  na  svůj krk a  tak jak Zelení a  KDU – ČSL, které již ODS nepotřebovala, neboť by  nebyly schopné  zajistit  pravici  dostatek  hlasů pro vítězství  ve  volbách, nechali je  politickými intriky a  triky svrhnout  do  propadliště  dějin, proto  zde  vznikly  i  Vaše  dvě pravicové, ještě  málo  čitelné politické strany, pak  si myslím, že  tato společnost  Vám toto spočítá již  v následujících  volbách. Dnes  je  již  jasné, oč  tady  celý  čas  šlo, proto  to okázalé  divadlo, které mnozí přehlédli. Jenže  to vše  děláte na  úkor pracujících  občanů této  země, kteří tento stav  nezavinili, vládli jste  tady   Vy, občan si již  poněkolikáté  je  nucen  utáhnout opasek, naopak  Vy si  žijete stále  v této zemi nad  poměry a  to se nezapomíná.

Mohu jen potvrdit, že ani členové VV v teprve  budující se stranické struktuře neschvalují to, čím se  prezentují jejich politické špičky. Aby Vás  toto po podzimních volbách moc nebolelo, může se snadno stát, že jak „hvězdně" jste šli vzhůru do politiky, tak také neslavně skončíte, národ není stádem volů a i ti mladí jenž  Vám dali tentokráte své hlasy si své dosavadní názory popraví.

                                                                                     Januš  Adamus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.