Revoluce na Kubě

kubaV důsledku americko-španělské války v roce 1898 připadla Kuba Spojeným státům. Formálně měla Kuba samostatnost, ale byla závislá na amerických monopolech.

V roce 1903 si USA vynutily na Kubě pronájem vojenské základny Guantánamo. Hlavním cílem osvobozeneckého zápasu kubánského lidu bylo zbavit Kubu její potupné závislosti na USA. Tato závislost byla nejtíživější za diktátora Batisty, který se zmocnil vlády vojenským převratem v roce 1952. Batistova vláda prováděla nebývale kruté vykořisťování lidu, používala fašistické metody. Zabila a umučila asi 20.000 lidí, potlačovala vše pokrokové. Proti této diktatuře rostl lidový odpor.

Koncem listopadu 1956 se vydává 82 mužů pod vedením Fidela na motorové jachtě Granma tajně z Mexika a 2.12.1956 přistávají na jihovýchodním pobřeží Kuby v provincii Oriente. Už na samém počátku svádějí těžké boje s Batistovými oddíly na pobřeží. Jen 12 hrdinům se daří prchnout do hor Sierra Maestra. Vesničané se stávají zálohou partyzánských oddílů. Na hoře La Plata je vybudován štáb povstalců, zde se provádí výcvik. Za půldruhého měsíce od přistání zahajují povstalci partyzánskou válku. V r.1957 již působí vládním vojskům značné ztráty. Na počátku roku 1958 již ovládají značnou část provincie Oriente.

Akce partyzánů jsou příkladem pro revoluční mládež. V Havaně je podniknut v březnu 1957 pokus o atentát na Batistu. V září 1957 dochází k povstání ve městě Cienfuegos, které bylo potlačeno jen s velkým úsilím, za pomoci letectva a námořnictva. Je zajímavé, že např. 12 letců odmítlo bombardovat povstalecké město a šlo na osm let (původně) do vězení.

 Na jaře 1958 podniká Batista svojskem čítajícím přes 10.000 mužů bojové akce na zničení partyzánů přímo v pohoří Sierra Maestra. Vládní vojska jsou však odražena a téměř zničena, odříznuta od zbytku Kuby. Toho využívají další partyzánské oddíly a pronikají na další území. Zvášť pozoruhodných výsledků dosahují oddíly Ernesta "Che" Guevary a Camilla Cienfuegose. Tyto dva oddíly se probily až do provincie Las Villas ve střední části ostrova. V prosinci 1958 tvoří osvobozené části již téměř souvislé území v celé východní polovině Kuby. Batistovy oddíly jsou izolovány ve městech.

29.12.1958 se partyzáni za pomocí místního obyvatelstva zmocňují Santa Clary, hlavního města provincie Las Villas. Cesta na Havanu je otevřena. Batista 1.1.1959 prchá do Dominikánské republiky. 2.1. vstupují povstalecká vojska do Havany obsazují postupně všechna místa ostrova. Kubánská revoluce zvítězila.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.